Vozidla s možností celoročního nasazení se stala základem parku techniky prakticky u všech správců komunikací a chodníků. Požadavek na co nejširší použití komunálních vozů využívaných pro tuto údržbu vychází z přírodních podmínek střídání čtyř ročních období, které přinášejí různorodé práce.

U vozidel pro údržbu komunikací se většinou používá koncepce univerzálních nosičů výměnných nástaveb na bázi nákladních automobilů s pohonem 4 × 4 AWD nebo 4WD různých celkových hmotností – podle potřeby použití. Využitím multifunkčních nosičů komunálních výměnných nástaveb lze dosáhnout nejpříznivějších investičních i provozních nákladů.

Mezi významné víceúčelové nosiče výměnných nástaveb, které se používají pro celoroční údržbu komunikací, a synonymem pro univerzálnost, profesionalitu, provozní a ekonomickou výhodnost jednotlivých koncepcí, patří právem vozidla značky Bonetti.

Kartáčování

Vozidla Bonetti se šířkou 1,65 m projedou i těmi nejužšími místy pěších zón městských center. Navíc jsou také dostatečně lehká, a proto neničí povrch komunikací.

Je možné aplikovat různé typy kartáčů. Měkčí výplety se používají například při odstraňování spadaného listí nebo při odmetání běžných nečistot v letních měsících. Agresivní kartáč pomáhá odstraňovat usazeniny nečistot, zbytky inertních materiálů po zimní údržbě nebo plevel. Kartáče mohou být buď „suché“, nebo bývají osazeny skrápěcí lištou pro zamezení zvýšené prašnosti, která při této činnosti vzniká. Všechna tato zařízení jsou poháněna silovou hydraulikou.

Při kartáčování se samozřejmě nečistoty nemusejí pouze odmetat na okraj komunikace, ale pro snadnější manipulaci se smetky mohou ukládat do zásobníku a na vhodném místě vysypat.

Mytí 4 v 1

1: Pro potřebu údržby komunikací se používají vozidla Bonetti s konstrukční celkovou hmotností 5,5 t, dodávané v kategorii N1G do 3,5 t i N2G do 5,5 t. Lze je osadit kromě kartáče také nástavbou pro mytí chodníků a komunikací s pomocí tlakové vody. Cisterny mohou mít objem od 0,5 do 3 m3, a to podle typu vozidel, na kterém jsou umístěny.

2: Dalším důležitým využitím kropicích/mycích vozidel je možnost zalévání zeleně. K usnadnění práce je možné využít také kropicí rameno, které dosáhne například do ozdobných kořenáčů upevněných na sloupech veřejného osvětlení až do výšky tři metry nad zemí.

3: Na silně znečištěné plochy nebo městský mobiliář lze nasadit tlakovou myčku. Při použití koncovky s kuželovitým tvarem, tzv. krtka, jsme také schopni tlakově pročistit domovní kanalizační přípojky. Minimálně jedna přední tryska probíjí ucpanou kanalizaci. Nejméně tři nazad směrované trysky potom zajišťují posun celé hadice dopředu a současně dočišťují kanalizaci v celém průměru.

4: V letních měsících lze za použití mlžicích trysek, které jsou na vozidlech upevněny vpředu i vzadu, zvlhčovat a ochlazovat komunikace i ovzduší, a tím zpříjemňovat podmínky ve městech a obcích.

Uvedená koncepce nabízí řadu výjimečných vlastností a technických řešení, která umožňují provozovatelům zajistit na zcela profesionální úrovni široké spektrum služeb – počínaje jarním mechanickým čištěním komunikací pomocí kartáčů, kropiček, přes údržbu zeleně a dopravního značení kolem vozovek až po transport materiálů všeho druhu.*

Ing. Martin Zemek

Foto archiv/I-TEC Czech

(Podrobnosti v Komunální technice 9/2020)

O multifunkčních nosičích s možností agregace mnoha nástaveb pro celoroční využití se toho napsalo mnoho. Bezesporu jde o jedinou ekonomicky přijatelnou variantu. Pro uživatele s menším objemem mnoha různých činností zvlášť vhodnou.

Univerzální nosiče vycházejí z několika koncepcí. Zaměřme se na kategorii N1 a N2 s užitečnou hmotností jedna až tři tuny, jejichž velkou výhodou jsou především malé rozměry.

Nejenom pro přepravu

Nutno si uvědomit, že největší objem činnosti většiny vozidel této skupiny tvoří stále jen „pouhá“ přeprava různého materiálu z bodu A do bodu B, tedy jízda po zpevněné a nezpevněné komunikaci. Průchodnost různým terénem je jeden ze znaků univerzálnosti.

Z tohoto pohledu jde o značnou výhodu nosiče, pokud jeho konstrukce vychází z nákladního vozu – samozřejmě při zachování dalších nutných vlastností, jako například rozměry, pohon 4 x 4 nebo silová hydraulika.

Mezi významné víceúčelové nosiče výměnných nástaveb, které se používají celoročně a jsou dnes již synonymem pro univerzálnost, profesionalitu, provozní a ekonomickou výhodnost jednotlivých koncepcí, se řadí techniky Bonetti. Její konstrukce vychází z koncepce terénního nákladního vozidla, které nabízí originální propracované systémy výměny pracovních nástaveb.

Jedná se o komplex výjimečných vlastností a technických řešení, která umožňují provozovatelům i ve velmi obtížných podmínkách zajistit na profesionální úrovni široké spektrum služeb (viz obrázky). Jmenovat lze například zimní údržbu s radlicí a sypačem, čištění komunikací s pomocí kartáčů a kropiček, drobné opravy silnic a chodníků, práce ve výškách, svoz odpadu, údržbu zeleně a dopravního značení až po transport materiálů na korbě, kontejneru nebo přívěsu, a to i v těžko dostupném terénu. Může se jednat i o speciální práce, při nichž se využívají specifické vlastnosti podvozku jako technologického vozidla.

Kontejnerové řešení

Technika Bonetti se vyznačuje robustním rámem s bytelnou přední upínací deskou, tuhými nápravami s technickou nosností tři tuny a velkými koly. Je vybavena osvědčeným výkonným motorem, šestistupňovou redukovanou převodovkou, mezinápravovou uzávěrkou, tažným zařízením v kombinaci koule-čep a silovou hydraulikou. Jednou z největších předností je stálý pohon 4 x 4 (AWD), jenž zajišťuje jednoduchou obsluhu a bezpečnou jízdu na komunikacích. Ve spojení s vysokou světlou výškou hladce projede i těžkým terénem.

Standardně se Bonetti dodává ve variantě třístranný sklápěč a univerzální nosič komunálního nářadí. Ovšem oblíbenější variantou vozidla je jednoramenný hákový nosič kontejnerů, který kromě všech standardních, zvládne i širší škálu speciálních nástaveb, a to hlavně díky své konstrukci, zajišťující podstatně rychlejší výměnu nástaveb.

Uveďme například aktivní kontejner s vyklápěním popelnic na svoz odpadu, kontejner s hydraulickým nakládacím jeřábem, který kromě nakládání a přesunu břemen zvládne naložit sypký materiál nebo klest a kulatinu. Při speciálním vybavení je možné jeřáb využít jako vysokozdvižnou plošinu s pracovním dosahem devět až deset metrů.

Použití kontejnerů zvyšuje efektivitu stroje, který lze v jeden čas nasadit pro různé účely. Jejich škála je široká. Od valníkových s 1,2 m3 po velkoobjemové s objemem až 6 m3. Speciální slouží například na separovaný odpad.

Vozidla Bonetti se řadí ke špičce v kategorii univerzálních nosičů, a to jak po technologické stránce, tak i z hlediska kvality zpracování. Dobré jméno se opírá o dlouholetou historii výroby a zkušenosti z provozu.*

(Podrobnosti v Komunální technice 6/2020)

www.itec-czech.cz

Vozy s možností celoročního nasazení jsou základními pilíři u mnoha správců komunikací. Požadavek na co nejširší použití techniky pro jejich údržbu vychází ze střídání čtyř ročních období, která přináší různorodé činnosti.

U vozidel pro údržbu komunikací se většinou používá koncepce univerzálního nosiče komunálních výměnných nástaveb na bázi nákladních automobilů s pohonem 4 × 4 AWD nebo 4WD různých celkových hmotností podle potřeby. Využitím této techniky lze dosáhnout nejpříznivějších investičních i provozních nákladů.

Pestrá škála prací

Mezi významné víceúčelové nosiče nástaveb, které se používají pro celoroční údržbu komunikací, patří vozidla značek Bonetti, popřípadě Piaggio. Stala se synonymem pro univerzálnost, profesionalitu, provozní a ekonomickou výhodnost jednotlivých koncepcí.

Univerzální nosiče nabízejí mnoho výjimečných vlastností a technických řešení, která umožňují provozovatelům v obtížných podmínkách údržby zajistit na zcela profesionální úrovni široké spektrum služeb.

Počínaje zimní údržbou, přes jarní mechanické čištění a mytí komunikací, kropení, zalévání a likvidaci bioodpadu při péči o zeleň, výškové práce při údržbě veřejného osvětlení, až po transport materiálů na korbě nebo na přívěsu, popřípadě speciální práce, při nichž jsou využívány specifické vlastnosti podvozku jako technologického vozidla nebo pro přepravu materiálu v těžko dostupném terénu. Některé činnosti jsou zachyceny na připojených snímcích.

Možnosti výbavy

Díky svým malým rozměrům a vynikající manévrovatelnosti je vozidlo Bonetti předurčeno právě pro malé a střední obce. Může být vybaveno:

Vozidla Bonetti a Piaggio dodává na český trh akreditovaný dovozce, firma I-TEC Czech, s. r. o., která je připravená ve spolupráci s potenciálními zákazníky vypracovat pro jejich potřeby ekonomicky nejvýhodnější variantu systému komunální techniky, a to v závislosti na konkrétních místních podmínkách.*

Produkce odpadů a nakládání s nimi patří mezi prioritní problémy současnosti. Hledají a zavádějí se metody pro systém tříděného sběru. Značnou část odpadu je možno využít jako druhotný zdroj surovin. Proto je vhodné ho třídit, a neustále zvažovat, který odpad můžeme využít.

Pro sběru odpadu dodává společnost I-Tec Czech především svozová vozidla a nástavby, podle požadavků zákazníků dodávat od kategorie motocyklů, tříkolek, čtyřkolek až po klasické nákladní vozy kategorie N3. Hlavními rozhodovacími faktory jsou rozsah činnosti, rozlehlost regionu či terénní, klimatické a průjezdní podmínky.

Široká flotila strojů

Firma I-Tec Czech je schopna řešit klientovu problematiku při svozu odpadů a poskytnout mu kvalifikovanou pomoc při řešení problémů. K dispozice je celá flotila vozidel pro tuto činnost, a to o objemu nástavby v rozmezí od 2 m3 až do 32 m3.

Malé svozové vozidlo Piaggio s kapacitou sběrné vany 2 m3 umožňuje překládku do jiného prostředku do výšky až 140 cm. Nástavba je vodotěsná, má vyklápěč na nádoby 110 až 360 litrů. Vozidlo o šířce 140 cm vyniká nízkou spotřebou PHM.

Větší nástavba na podvozku Bonetti dokáže pojmout i kontejner 2x 110 a až 360 l. S lineárním stlačováním má objem 4 m3 a poměru lisování 1 : 3. Vykládka je možná opět do výšky.

Na stejném principu pracuje silnější podvozek s objemnější nástavbou. Separovaný odpad, bioodpad a klasický TKO lze v tomto případě svážet jedním vozidlem o objemu 7 m3, univerzálním vyklápěčem a s možností překládky do jiného vozidla.

Také do terénu

U silnějších nákladních vozů disponuje firma objemem sběrné nádoby 9 - 12 m3, což je pomyslný střed objemu nástavby, která dokáže regulovat lisování v rozmezí 1 : 2 až 1 : 5. V rámci konstrukčního řešení převeze až 3 m3 bioodpadu.

Při nejtěžších kategoriích podvozku se dostaneme na nástavby o objemu 15 až 22 m3. Lisování v poměru 1 : 5 zajistí dostatečnou svozovou kapacitu. Lze nakládat i obsah velkoobjemových kontejnerů (5 až 7 m3). Toto řešení snižuje náklady na provoz při delších přepravních vzdálenostech.

Pro špatně přístupné oblasti dodává I-Tec Czech podvozek Bonetti s náhonem 4 x 4 v agregaci s vlastní nástavbou. Vozidlo se dokáže pohybovat i tam, kde je průjezd značně omezen. Některé aplikace ukazují připojené snímky.*

(Podrobnosti v Komunální technice 2/2020)

Vozidla s možností celoročního nasazení se stala základem parku prakticky u všech správců komunikací a chodníků. Požadavek na co nejširší použití strojů pro silniční údržbu vychází ze střídání čtyř ročních období, které přináší odlišné klimatické podmínky a s tím spojené různorodé práce.

Dalším faktorem, který posunul používání víceúčelových vozidel – univerzálních nosičů výměnných nástaveb, jako jedinou možnou ekonomickou strategii, je požadavek na co nejvyšší kvalitu a výkonnost služeb při současné snaze o dosažení co nejnižších investičních a provozních nákladů.

Dva nosiče, různé koncepce

U techniky pro údržbu komunikací se používá několik koncepcí nosičů výměnných nástaveb postavených na bázi komunálních nákladních vozidel (obvykle s pohonem 4 × 4) – například pro zimní údržbu, zametání, kropení, přepravu kontejnerů, opravy vozovek a další činnosti.

Mezi významné víceúčelové nosiče výměnných nástaveb, které se používají pro údržbu komunikací a jsou synonymem pro univerzálnost, profesionalitu, provozní a ekonomickou výhodnost jednotlivých koncepcí, se v posledním období stávají lehká užitková vozidla značek Bonetti nebo Piaggio.

Kartáčování

Mezi nejvhodnější vozy pro tuto činnost patří Bonetti se šířkou 1,65 metru. Tato vozidla jsou dostatečně lehká, neničí povrch a současně vzhledem ke své šířce projedou i v nejužších místech městských center.

Dodávají se s různými typy kartáčů. Měkčí výplety se používají například při odstraňování listí nebo při odmetání běžných nečistot v letních měsících. Agresivní kartáč pomáhá odstraňovat usazeniny nečistot, zbytky inertních materiálů po zimní údržbě nebo plevel. Kartáče mohou být buď „suché“, nebo osazené skrápěcí lištou pro úklid míst se zvýšenou prašností, která při této činnosti vzniká. Všechna tato zařízení jsou poháněna silovou hydraulikou.

Při kartáčování se nečistoty nemusí odmetat na okraj komunikace, ale pro snadnější manipulaci se odpad může ukládat do zásobníku a poté na vhodném místě vysypat.

Mytí „4 v 1“

Tato koncepce nabízí řadu výjimečných vlastností a technických řešení, která umožňují provozovatelům zajistit na zcela profesionální úrovni široké spektrum služeb: počínaje jarním mechanickým čištěním komunikací pomocí kartáčů, kropiček, údržby zeleně a dopravního značení kolem vozovek a konče transportem rozličných materiálů.*

(Podrobnosti v Komunální technice 10/2019)

Vozidla s možností celoročního nasazení se stala základem vozového parku prakticky u všech správců veřejných prostranství, komunikací a chodníků. Požadavek na co nejširší použití komunálních vozidel využívaných pro činnosti s tím spojené vychází z přírodních podmínek.

U vozidel pro údržbu komunikací se používá několik koncepcí nosičů výměnných nástaveb postavených na bázi komunálních nákladních vozidel (obvykle s pohonem 4 × 4).

Jednou z možností je nabídka speciálních nosičů výměnných nástaveb, které jsou dále vybaveny i pro speciální práce jako například pro zimní údržbu – odklízení sněhu, posyp vozovek, či v příznivě klimatickém období opravy vozovek. Při zimní údržbě jsou tyto speciální nosiče obvykle osazeny nástavbami pluhu a sypače.

Mezi významné víceúčelové nosiče výměnných nástaveb, které se používají pro celoroční údržbu komunikací, a jsou synonymem pro univerzálnost, profesionalitu, provozní a ekonomickou výhodnost jednotlivých koncepcí, se v posledním období stávají vozidla značek Bonetti a Piaggio. Nejsou však jen nákladními vozy, ale nabízejí originální propracovanou koncepci i systém výměny pracovních nástaveb.

Koncepce poskytuje řadu výjimečných vlastností a technických řešení, která umožňují provozovatelům v obtížných podmínkách zajistit po celý rok na zcela profesionální úrovni široké spektrum služeb počínaje zimní údržbou s pluhem, sněhovou frézou a sypačem, zkrápění solankou, mechanické čištění komunikací pomocí kartáčů, až po transport materiálů na korbě nebo na přívěsu, popřípadě speciální práce, kde jsou využívány specifické vlastnosti podvozku jako technologického celku nebo pro přepravu materiálu v těžko dostupném zimním terénu.

Společným vývojem vozidel a nástaveb byl vytvořen okruh kvalifikovaných dodavatelů jednotlivých pracovních nástaveb a příslušenství, které jsou bez dalších úprav použitelné na nosiči a jsou s ním propojena jako výměnné nebo pevně montované nástavby na nejvyšší možné kvalitativní úrovni při použití standardních sériově dodávaných prvků.

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down