Základem parku techniky u mnoha správců veřejných prostranství, komunikací a chodníků se stala vozidla s možností celoročního nasazení. Požadavek na jejich co nejširší využití a s ním spojené rozmanité činnosti vychází ze střídání čtyř ročních období, které s sebou přinášejí odlišné klimatické podmínky.

U techniky pro údržbu komunikací se používá několik koncepcí nosičů pracovního příslušenství postavených na bázi komunálních nákladních vozidel, a to obvykle s pohonem 4 × 4.

Víc než nákladní vozy

Jednou z možností jsou speciální nosiče výměnných nástaveb s výbavou také pro zimní údržbu - například odklízení sněhu, posyp vozovek či v příznivém klimatickém období opravy vozovek. Tyto stroje bývají obvykle osazeny radlicemi, kartáči a sypači.

Mezi významné víceúčelové nosiče výměnných nástaveb, které se používají pro celoroční údržbu komunikací, a současně jsou synonymem pro univerzálnost, profesionalitu, provozní a ekonomickou výhodnost jednotlivých koncepcí, se v posledním období stávají vozidla značek Bonetti a Piaggio (foto). Nejsou tedy jen nákladními vozy, ale nabízejí originální propracovanou koncepci i systém výměny pracovních nástaveb.*

(Podrobnosti v Komunální technice 11/2020)

Zkvalitňování životního prostředí v našich městech a obcích je důležitou prioritou nejen z důvodů zdravotních, ale i estetických, funkčních, relaxačních a dalších Hlavními činnostmi, které vedou k dosažení tohoto cíle, jsou zakládání, regenerace a údržba zeleně.

Většina obcí si tento aspekt uvědomuje a investuje do této oblasti poměrně velké prostředky. Zelené plochy v městech a obcích mají totiž některé jedinečné vlastnosti a úkolem současné generace je využívat krajinu nejen pro účely produkční, ale uplatňovat také její funkce krajinotvorné, ekologické, rekreační, vodohospodářské, sportovní, estetické, protierozní a další.

Řešení? Univerzální nosiče!

Kromě jiného to s sebou nese i nemalé požadavky na techniku k tomuto účelu používanou. V případě menších obcí musí tyto stroje splňovat jednak vysoké nároky na spolehlivost, výkonnost, ale hlavně na multifunkčnost.

Máte těžký terén? Nedostupná místa? Obsluhujete úzké prostory? Převážíte zeminu, mulčovací kůru, sadbu? Pracujete ve výškách? Řešíte zavlažování? Odklízíte biologický odpad? Uklízíte komunikace, prostranství? Je ekonomicky neúnosné pořizovat na každou tuto činnost speciální techniku?

Existuje řešení. Vhodnými pomocníky mohou být právě univerzální nosiče nářadí, které plně nahradí jednoúčelové stroje. Dosáhnete tak nejvyšší kvality a výkonnosti při dosažení optimálních celkových investičních a provozních nákladů.*

(Podrobnosti v Komunální technice 8/2020)

Vozy s možností celoročního nasazení jsou základními pilíři u mnoha správců komunikací. Požadavek na co nejširší použití techniky pro jejich údržbu vychází ze střídání čtyř ročních období, která přináší různorodé činnosti.

U vozidel pro údržbu komunikací se většinou používá koncepce univerzálního nosiče komunálních výměnných nástaveb na bázi nákladních automobilů s pohonem 4 × 4 AWD nebo 4WD různých celkových hmotností podle potřeby. Využitím této techniky lze dosáhnout nejpříznivějších investičních i provozních nákladů.

Pestrá škála prací

Mezi významné víceúčelové nosiče nástaveb, které se používají pro celoroční údržbu komunikací, patří vozidla značek Bonetti, popřípadě Piaggio. Stala se synonymem pro univerzálnost, profesionalitu, provozní a ekonomickou výhodnost jednotlivých koncepcí.

Univerzální nosiče nabízejí mnoho výjimečných vlastností a technických řešení, která umožňují provozovatelům v obtížných podmínkách údržby zajistit na zcela profesionální úrovni široké spektrum služeb.

Počínaje zimní údržbou, přes jarní mechanické čištění a mytí komunikací, kropení, zalévání a likvidaci bioodpadu při péči o zeleň, výškové práce při údržbě veřejného osvětlení, až po transport materiálů na korbě nebo na přívěsu, popřípadě speciální práce, při nichž jsou využívány specifické vlastnosti podvozku jako technologického vozidla nebo pro přepravu materiálu v těžko dostupném terénu. Některé činnosti jsou zachyceny na připojených snímcích.

Možnosti výbavy

Díky svým malým rozměrům a vynikající manévrovatelnosti je vozidlo Bonetti předurčeno právě pro malé a střední obce. Může být vybaveno:

Vozidla Bonetti a Piaggio dodává na český trh akreditovaný dovozce, firma I-TEC Czech, s. r. o., která je připravená ve spolupráci s potenciálními zákazníky vypracovat pro jejich potřeby ekonomicky nejvýhodnější variantu systému komunální techniky, a to v závislosti na konkrétních místních podmínkách.*

Produkce odpadů a nakládání s nimi patří mezi prioritní problémy současnosti. Hledají a zavádějí se metody pro systém tříděného sběru. Značnou část odpadu je možno využít jako druhotný zdroj surovin. Proto je vhodné ho třídit, a neustále zvažovat, který odpad můžeme využít.

Pro sběru odpadu dodává společnost I-Tec Czech především svozová vozidla a nástavby, podle požadavků zákazníků dodávat od kategorie motocyklů, tříkolek, čtyřkolek až po klasické nákladní vozy kategorie N3. Hlavními rozhodovacími faktory jsou rozsah činnosti, rozlehlost regionu či terénní, klimatické a průjezdní podmínky.

Široká flotila strojů

Firma I-Tec Czech je schopna řešit klientovu problematiku při svozu odpadů a poskytnout mu kvalifikovanou pomoc při řešení problémů. K dispozice je celá flotila vozidel pro tuto činnost, a to o objemu nástavby v rozmezí od 2 m3 až do 32 m3.

Malé svozové vozidlo Piaggio s kapacitou sběrné vany 2 m3 umožňuje překládku do jiného prostředku do výšky až 140 cm. Nástavba je vodotěsná, má vyklápěč na nádoby 110 až 360 litrů. Vozidlo o šířce 140 cm vyniká nízkou spotřebou PHM.

Větší nástavba na podvozku Bonetti dokáže pojmout i kontejner 2x 110 a až 360 l. S lineárním stlačováním má objem 4 m3 a poměru lisování 1 : 3. Vykládka je možná opět do výšky.

Na stejném principu pracuje silnější podvozek s objemnější nástavbou. Separovaný odpad, bioodpad a klasický TKO lze v tomto případě svážet jedním vozidlem o objemu 7 m3, univerzálním vyklápěčem a s možností překládky do jiného vozidla.

Také do terénu

U silnějších nákladních vozů disponuje firma objemem sběrné nádoby 9 - 12 m3, což je pomyslný střed objemu nástavby, která dokáže regulovat lisování v rozmezí 1 : 2 až 1 : 5. V rámci konstrukčního řešení převeze až 3 m3 bioodpadu.

Při nejtěžších kategoriích podvozku se dostaneme na nástavby o objemu 15 až 22 m3. Lisování v poměru 1 : 5 zajistí dostatečnou svozovou kapacitu. Lze nakládat i obsah velkoobjemových kontejnerů (5 až 7 m3). Toto řešení snižuje náklady na provoz při delších přepravních vzdálenostech.

Pro špatně přístupné oblasti dodává I-Tec Czech podvozek Bonetti s náhonem 4 x 4 v agregaci s vlastní nástavbou. Vozidlo se dokáže pohybovat i tam, kde je průjezd značně omezen. Některé aplikace ukazují připojené snímky.*

(Podrobnosti v Komunální technice 2/2020)

Vozidla s možností celoročního nasazení se stala základem parku prakticky u všech správců komunikací a chodníků. Požadavek na co nejširší použití strojů pro silniční údržbu vychází ze střídání čtyř ročních období, které přináší odlišné klimatické podmínky a s tím spojené různorodé práce.

Dalším faktorem, který posunul používání víceúčelových vozidel – univerzálních nosičů výměnných nástaveb, jako jedinou možnou ekonomickou strategii, je požadavek na co nejvyšší kvalitu a výkonnost služeb při současné snaze o dosažení co nejnižších investičních a provozních nákladů.

Dva nosiče, různé koncepce

U techniky pro údržbu komunikací se používá několik koncepcí nosičů výměnných nástaveb postavených na bázi komunálních nákladních vozidel (obvykle s pohonem 4 × 4) – například pro zimní údržbu, zametání, kropení, přepravu kontejnerů, opravy vozovek a další činnosti.

Mezi významné víceúčelové nosiče výměnných nástaveb, které se používají pro údržbu komunikací a jsou synonymem pro univerzálnost, profesionalitu, provozní a ekonomickou výhodnost jednotlivých koncepcí, se v posledním období stávají lehká užitková vozidla značek Bonetti nebo Piaggio.

Kartáčování

Mezi nejvhodnější vozy pro tuto činnost patří Bonetti se šířkou 1,65 metru. Tato vozidla jsou dostatečně lehká, neničí povrch a současně vzhledem ke své šířce projedou i v nejužších místech městských center.

Dodávají se s různými typy kartáčů. Měkčí výplety se používají například při odstraňování listí nebo při odmetání běžných nečistot v letních měsících. Agresivní kartáč pomáhá odstraňovat usazeniny nečistot, zbytky inertních materiálů po zimní údržbě nebo plevel. Kartáče mohou být buď „suché“, nebo osazené skrápěcí lištou pro úklid míst se zvýšenou prašností, která při této činnosti vzniká. Všechna tato zařízení jsou poháněna silovou hydraulikou.

Při kartáčování se nečistoty nemusí odmetat na okraj komunikace, ale pro snadnější manipulaci se odpad může ukládat do zásobníku a poté na vhodném místě vysypat.

Mytí „4 v 1“

Tato koncepce nabízí řadu výjimečných vlastností a technických řešení, která umožňují provozovatelům zajistit na zcela profesionální úrovni široké spektrum služeb: počínaje jarním mechanickým čištěním komunikací pomocí kartáčů, kropiček, údržby zeleně a dopravního značení kolem vozovek a konče transportem rozličných materiálů.*

(Podrobnosti v Komunální technice 10/2019)

Zkvalitňování životního prostředí v našich městech a obcích je důležitou prioritou nejen z důvodů zdravotních, ale i estetických, funkčních nebo relaxačních… Jedna z činností, která vede k tomuto cíli, je zakládání a údržba zeleně.

Většina odpovědných pracovníků si tento aspekt dobře uvědomuje a investuje do této činnosti poměrně velké prostředky.

Zelené plochy v městech a obcích totiž mají některé jedinečné vlastnosti a úkolem současné generace je využívat venkovní prostředí nejen pro účely produkční, ale je potřeba zvyšovat a využívat funkce krajinotvorné, ekologické, rekreační, vodohospodářské, sportovní, estetické, protierozní a další.

Multifunkce výhodou

To vše s sebou nese kromě jiného i nemalé požadavky na techniku. V případě menších obcí musí stroje splňovat jednak vysoké nároky na spolehlivost, výkonnost, ale hlavně na multifunkčnost.

Máte těžký terén? Nedostupná místa? Obsluhujete úzké prostory? Převážíte zeminu, mulčovací kůru, sadbu? Pracujete ve výškách? Řešíte zavlažování? Odvážíte biologický odpad? Uklízíte komunikace, prostranství? Je ekonomicky neúnosné pořizovat na každou tuto činnost speciální techniku?

Vhodným řešením a odpovědí na tyto otázky jsou právě univerzální nosiče nářadí, které plně nahradí jednoúčelové stroje. Dosáhnete tak nejvyšší kvality a výkonnosti při optimálních celkových investičních a provozních nákladů.

Piaggio

Jednou z možností je vozidlo Piaggio ve verzi střihový zdvih s klecovou sklápěcí korbou s objemem ložné plochy 2,8 m3 a současně pracovní plošinou, která dokáže zaměstnance vyzvednout až do výše 149 cm nad zem. Tato sestava dovede naložit a odvézt biologický materiál a obsluha za několik sekund, s pomocí dálkového ovladače, dokáže díky vykládkové hraně ve výši 170 cm vysypat obsah korby do připraveného velkoobjemového kontejneru. Zaujmou také parametry tohoto malého užitkového vozidla s celkovou šířkou 1,5 m, délkou 3,5 m a hmotností nepřesahující 1500 až 1700 kg.

Bonetti

Větší a výkonnější vozidlo Bonetti FX100 4 x 4 s možností volby celkové hmotnosti 3,5 nebo 5,5 tuny můžete mít v kategorii pracovní stroj, což je ekonomicky velmi zajímavá varianta. S šířkou pouhých 165 cm a výškou 210 cm se Bonetti vejde i do úzkých průjezdů. Technické parametry jej řadí k nejsilnějším užitkovým vozům s pohonem 4 x 4 ve své kategorii.

Značnou výhodou je jednoduchý systém výměny nářadí a široká škála přídavných zařízení, které umožní využívat stroj celoročně. Vozidla se dodávají v různých modifikacích, jako klasická verze podvozek k dostavbě nebo třístranný sklápěč. Z možného příslušenství jmenujme například vysokozdvižnou plošinu nebo hákový kontejnerový nosič. Kropicí nástavba se uplatní při zalévání zeleně i údržbě komunikací.

Díky širokému portfoliu dodávaných vozidel, jejich variant a dlouhodobé spolupráci s výrobci i dodavateli příslušenství, je společnost I-TEC Czech připravena navrhnout optimální specifikaci vozů po stránce technické a funkční, ale i co se týká financování a ekonomiky.*

(Podrobnosti v Komunální technice 9/2019)

Zkvalitňování životního prostředí v našich městech a obcích je důležitá priorita nejen z důvodu zdravotních, ale i estetických, funkčních, relaxačních a dalších. Jedna z činností, která vede k tomuto cíli, je zakládání a údržba zeleně.

Piaggio

Řešením může být vozidlo Piaggio ve verzi střihový zdvih, formou klecové sklápěcí korby s objemem ložné plochy 2,8 m3 a současně pracovní plošiny, která může zaměstnance vyzvednout až do výše 149 cm nad zem. Dovede naložit a odvézt biologický materiál a obsluha s pomocí dálkového ovladače dokáže za několik sekund díky vykládkové hraně ve výši 170 cm vysypat obsah do připraveného velkoobjemového kontejneru.

Zaujmou rozměry, hmotnost a kategorie tohoto malého užitkového vozidla s celkovou šířkou 1,5 m, délkou 3,5 m a hmotností nepřesahující 1500–až 1700 kg.

Bonetti

Pokud hledáte větší a výkonnější vozidlo, nabízí se Bonetti FX100 4 x 4 s možností volby celkové hmotnosti 3,5 nebo 5,5 tuny. Můžete ho mít v kategorii pracovní stroj, což je ekonomicky velmi zajímavá varianta. Vozidlo s šířkou pouhých 165 cm a výškou 210 cm se vejde i do úzkých průjezdů. Technické parametry jej řadí k nejsilnějším užitkovým vozům s pohonem 4 x 4 ve své kategorii. Velkou výhodou je jednoduchý systém výměny nářadí a široká škála přídavných zařízení, která umožní využívat stroj celoročně. Vozy Bonetti se dodávají v různých modifikacích, klasická verze je podvozek k dostavbě nebo třístranný sklápěč. Možností je vysokozdvižná plošina nebo hákový kontejnerový nosič. Kropicí nástavba se uplatní při zalévání zeleně i údržbě komunikací.*

(Podrobnosti v Komunální technice 9/2018)

Zkvalitňování životního prostředí včetně zakládání a údržby zeleně v našich městech a obcích je důležitou prioritou nejen z důvodů zdravotních, ale i estetických, funkčních, relaxačních…

Většina municipalit si tento aspekt dobře uvědomuje a investuje do této oblasti poměrně velké prostředky. Vždyť zelené plochy v městech a obcích mají některé jedinečné vlastnosti a úkolem současné generace je využívat krajinu nejen pro účely produkční, ale zvyšovat a využívat její funkce krajinotvorné, ekologické, rekreační, vodohospodářské, sportovní, estetické, protierozní a další.

K dispozici je například vozidlo Piaggio ve verzi střihový zdvih, s klecovou sklápěcí korbou, objemem ložné plochy 2,8 m3, které zastane i funkci pracovní plošiny se zdvihem až do výše 149 cm.

Dovede naložit a odvézt biologický materiál a obsluha s pomocí dálkového ovladače dokáže za několik sekund díky vykládkové hraně ve výši 170 cm vysypat obsah do kontejneru. Určitě zaujmou rozměry, hmotnosti a kategorie tohoto malého užitkového vozidla s celkovou šířkou 1,5 m, délkou 3,5 m a hmotností nepřesahující 1500-1700 kg.

Další eventualitou je větší a výkonnější vozidlo Bonetti FX100 4 x 4 s možností volby celkové hmotnosti 3,5 nebo 5,5 tuny. Může být v kategorii pracovní stroj, což je ekonomicky velmi zajímavá varianta. S šířkou pouhých 1650 mm a výškou 2100 mm se vejde i do úzkých průjezdů. Technické parametry jej řadí k nejsilnějším užitkovým vozům s pohonem 4 x 4 ve své kategorii.

Velkou výhodou je jednoduchý systém výměny nářadí a široká škála přídavných zařízení, které umožní využívat stroj celoročně. Vozidla Bonetti se dodávají v různých modifikacích, jako klasická verze podvozek k dostavbě nebo třístranný sklápěč. Lze s nimi agregovat vysokozdvižnou plošinu nebo hákový kontejnerový nosič. Kropicí nástavba se uplatní při zalévání zeleně i údržbě komunikací.*

Foto archiv/I-Tec Czech

(Podrobnosti v Komunální technice 2/2017)

Produkce a využívání odpadu patří mezi prioritní problémy současnosti. Hledají a zavádějí se metody pro systém tříděného sběru. Značnou část odpadu je navíc možno využít jako druhotný zdroj surovin. Proto je vhodné odpad třídit a neustále zvažovat, co z něj můžeme dále využít.

Společnost I-Tec Czech dodává především vozidla a nástavby určené ke svozu odpadu. Je schopna podle potřeb zákazníků poskytnout vozy od kategorie motocyklů, tříkolek, čtyřkolek až po klasické „náklaďáky“ kategorie N3.

Hlavními rozhodovacími faktory pro pořízení této techniky jsou rozsah činnosti, rozlehlost regionu či terénní, klimatické a průjezdní podmínky. Firma je schopna řešit klientovu problematiku při svozu odpadů, poskytnout kvalifikovanou pomoc při řešení problémů a dokáže dodat celou flotilu vozidel pro tuto činnost, a to v rozmezí od 2 m3 až 32 m3 objemu nástavby.

Malé svozové vozidlo Piaggio s kapacitou sběrné vany 2 až 3 m3 umožňuje překládku odpadu do jiného vozu. Výška vykládky činí 140 cm. Nástavba je vodotěsná, má převraceč nádob 110 až 360 litrů. Šíře vozu vynikajícího nízkou spotřebou PHM je 140 cm. Větší svozové vozidlo na podvozku Bonetti dokáže pojmout i kontejner 2 x 110 a až 360 l, a to v provedení s lineárním stlačováním o objemu 4,5 m3 a poměru lisování 1 : 3. Vykládka je opět se zvýšenou hranou.*

Podrobnosti v Komunální technice 12/2016

 

Vozidla s možností celoročního nasazení se stala základem vozového parku prakticky u všech správců veřejných prostranství, komunikací a chodníků. Požadavek na co nejširší použití komunálních vozidel využívaných pro činnosti s tím spojené vychází z přírodních podmínek.

U vozidel pro údržbu komunikací se používá několik koncepcí nosičů výměnných nástaveb postavených na bázi komunálních nákladních vozidel (obvykle s pohonem 4 × 4).

Jednou z možností je nabídka speciálních nosičů výměnných nástaveb, které jsou dále vybaveny i pro speciální práce jako například pro zimní údržbu – odklízení sněhu, posyp vozovek, či v příznivě klimatickém období opravy vozovek. Při zimní údržbě jsou tyto speciální nosiče obvykle osazeny nástavbami pluhu a sypače.

Mezi významné víceúčelové nosiče výměnných nástaveb, které se používají pro celoroční údržbu komunikací, a jsou synonymem pro univerzálnost, profesionalitu, provozní a ekonomickou výhodnost jednotlivých koncepcí, se v posledním období stávají vozidla značek Bonetti a Piaggio. Nejsou však jen nákladními vozy, ale nabízejí originální propracovanou koncepci i systém výměny pracovních nástaveb.

Koncepce poskytuje řadu výjimečných vlastností a technických řešení, která umožňují provozovatelům v obtížných podmínkách zajistit po celý rok na zcela profesionální úrovni široké spektrum služeb počínaje zimní údržbou s pluhem, sněhovou frézou a sypačem, zkrápění solankou, mechanické čištění komunikací pomocí kartáčů, až po transport materiálů na korbě nebo na přívěsu, popřípadě speciální práce, kde jsou využívány specifické vlastnosti podvozku jako technologického celku nebo pro přepravu materiálu v těžko dostupném zimním terénu.

Společným vývojem vozidel a nástaveb byl vytvořen okruh kvalifikovaných dodavatelů jednotlivých pracovních nástaveb a příslušenství, které jsou bez dalších úprav použitelné na nosiči a jsou s ním propojena jako výměnné nebo pevně montované nástavby na nejvyšší možné kvalitativní úrovni při použití standardních sériově dodávaných prvků.

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down