Doposud nejvyšší počet účastníků a projektů, rozšíření ze čtyř do osmi evropských zemí, kvůli pandemii covid-19 i změna průběhu akce. Čtyřicet čtyři úspěšných absolventů pro své společnosti vypracovalo 21 úsporných projektů. Takový byl loňský mimořádný – virtuální a současně rekordní ročník kurzu Young Energy Europe (YEE).

Nejlepší projekty byly v listopadu oceněné při slavnostním zakončení kurzu, které se uskutečnilo stejně jako téměř celý letošní ročník ve virtuálním prostoru.

Rezervy a jejich využití

„Za první tři ročníky fungování kurzu se do něj zapojilo 33 firem a certifikát si odneslo 74 tak zvaných Energy Scouts. V tomto čtvrtém ročníku to pak bylo dalších 21 firem a 44 skautů. Těší nás stoupající zájem o kurz i to, že si firmy i jednotlivci stále více uvědomují důležitost udržitelného podnikání,“ shrnul René Harun z Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK).

Mladí zaměstnanci se v kurzu učí odhalit rezervy úspor energie a dalších zdrojů a v praktickém projektu pro své firmy vypracují konkrétní opatření pro jejich hospodárnější využití. Většina z nich se následně dočká realizace, což má pozitivní dopad na životní prostředí a klima.

„Členem poroty jsem byl již potřetí. Za sebe mohu říct, že s každým rokem jsou projekty vyrovnanější a práce poroty obtížnější,“ řekl při slavnostním zakončení kurzu ministerský rada Lukáš Minařík z MŽP ČR.

Dvě úsporná opatření

Vítězi ročníku 2021 se stali Libor Kročil a Zdeněk Surovík z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. To dokazuje, že zajímavých úspor lze dosahovat nejen ve výrobních firmách, ale i jiných subjektech Nemocnice má více než 2200 zaměstnanců a ročně je zde hospitalizovaných přes 45 000 pacientů. Tato čísla zohledňují i navržená úsporná opatření.

Autoři se zaměřili na dvě oblasti, kde viděli značný potenciál ke zlepšení. Prvním z nich je zlepšení nakládání z gastroodpadem, respektive zavedení jeho kompostování ve vlastním speciálním zařízení místo současného odvozu a likvidace. Zhodnocení odpadů v kompostovacím zařízení probíhá rozkladem biologicky rozložitelného materiálu pomocí mikroorganismů za přítomnosti kyslíku a vody. Tento způsob je bezpečný pro životní prostředí. V budoucnosti se uvažuje také o sběru odpadní, na živiny bohaté, vody z kompostéru, a jejím využití na zavlažování.

Cílem druhé části vítězného projektu bylo snížit spotřebu vody a energií spojených s jejím ohřevem. Autoři doporučili výměnu stávajících sprchových hlavic za úsporné. Toto opatření navrhli realizovat zatím pouze ve všech sprchách pro zaměstnance. Také zde již bylo díky skutečně velkým nárokům na teplou vodu v nemocnici dosaženo významných úspor a vzhledem k nevelké investici i krátké doby návratnosti zhruba šest měsíců.

Pestrá škála projektů

O druhé místo se podělily týmy účastníků z firem ŠKO-ENERGO, s. r. o., a Vitesco Technologies Czech Republic, s. r. o. Autoři první jmenované společnosti se zabývali tím, jak upravit technologie spalování, aby mohlo být navýšené množství spoluspalované biomasy. Tým firmy Vitesco navrhl recyklaci olejů z CNC obrábění.

Vzhledem ke značnému množství velmi dobrých projektů se porota rozhodla udělit i třetí místo dvěma týmům. Získal ho zástupce firmy White Star Real Estate, s. r. o., který na konkrétním příkladu ukázal možnosti úsporných řešení při výstavbě logistické haly. Druhé třetí místo přidělila odborná porota týmu firmy Letiště Praha, a. s., jehož čtyři členové se zabývali komplexně možnými úsporami ve společnosti a zpracovali opatření v oblasti fotovoltaiky.

Zvláštní uznání poroty pak bylo udělené firmě Sonnentor, s. r. o. Porota ocenila celkový přístup k ochraně životního prostředí i udržitelnému podnikání a inovativní řešení.

Carmen Struck, která v Německém sněmu obchodních a průmyslových komor mezinárodní projekt YEE koordinuje, pogratulovala všem absolventům a vyjádřila přesvědčení, že mohou ve svých firmách přispět ke skutečným změnám. „Právě vy, energetičtí skauti, reálně přispíváte k naplňování cílů Evropské iniciativy na ochranu klimatu,“ uvedla.

V osmi zemích Evropy

Čtvrtý ročník kurzu YEE odstartovala ČNOPK letos v červnu, kdy proběhla většina školení kvůli pandemii koronaviru on-line. Účastníci získali informace z oblastí ochrana klimatu, vliv lidského faktoru, technická opatření pro energetické úspory či efektivita zdrojů. V týmech pak vypracovávali úsporné projekty. Pro ulehčení práce na nich byly do kurzu zařazené i bloky k „měkkým“ dovednostem, jako projektový management či prezentování.

Kurz YEE probíhá paralelně již v osmi evropských zemích. Kromě Česka v Bulharsku, Řecku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, Polsku a na Slovensku. Projekt podporuje Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti a je součástí Evropské iniciativy k ochraně klimatu (EUKI). Podrobnosti najdete na webu www.young-energy-europe.eu.

Krátce o ČNOPK

Se svými 670 členy je ČNOPK největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý obchod. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro ekonomickou spolupráci obou zemí se věnuje intenzivně. Dlouhodobě se zasazuje o zavedení prvků duálního vzdělávání do českého systému školství. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor.*

Unikátní systém „průhledné lžíce“ u kolových nakladačů Doosan získal hned dvě ze tří hlavních ocenění na veletrhu Matexpo v belgickém Kortrijku ve dnech 8.–12. září 2021. O prvenství v kategoriích Inovace a Bezpečnost rozhodla porota složená ze specialistů z oboru.

Mezinárodní veletrh Matexpo se koná každé dva roky a představuje stroje a zařízení pro stavebnictví, průmysl a životní prostředí. Jedná se o třetí největší veletrh svého druhu v Evropě s více než 40 000 návštěvníky. Letos bylo podáno celkem 51 přihlášek na ocenění: 22 za inovaci, 12 za bezpečnost a 17 na „zelenou“ cenu.

Inovace pro bezpečí

Transparentní lžíce Doosan představuje plně integrovaný systém, který řidiči kolového nakladače umožňuje pomocí monitoru v kabině sledovat slepé úhly před lžicí stroje. Tento inovativní systém zaznamenává obraz pomocí horních a dolních kamer a s využitím metody zakřivené projekce ho zobrazuje v reálném čase sloučený na monitoru.

Kvůli slepým úhlům, které způsobuje umístění lžíce na kolových nakladačích, byla oblast před stroji považovaná z bezpečnostního hlediska za velký problém. S novou funkcí transparentní lžíce Doosan však řidič může snadno kontrolovat slepé úhly před lžící, což zvyšuje bezpečnost a pomáhá předcházet nehodám. Další výhodou tohoto systému je výrazné zvýšení efektivity práce díky tomu, že řidič má výhled dopředu při nakládce/vykládce nebo při přemisťování materiálů.

Zažádáno o patenty

Doosan Infracore je první společností na světě, která vyvinula a aplikovala funkci přední projekce s transparentní lžicí u stavebních strojů, přičemž v této souvislosti zažádala o patenty v Koreji, Severní Americe, Evropě a Číně.

Společnost Doosan vyvinula také další sofistikované a špičkové bezpečnostní systémy pro svůj sortiment strojů, mezi něž patří systém sledování okolí (AVM) umožňující monitorovat okolí strojů a zadní výstražný systém využívající ultrazvukové senzory. Obě inovace se setkaly s velmi příznivými reakcemi ze strany zákazníků.

Foto archiv/Doosan

(Podrobnosti v Komunální technice 10/2021)

Značka Renault Trucks získala ocenění od italského časopisu Vado e Torno, který každoročně uděluje výrobcům nákladních a užitkových vozidel cenu za trvale udržitelný rozvoj. Automobil D Wide 320 byl v kategorii distribučních vozidel zvolen za Sustainable Truck of the Year 2021.

Časopis Vado e Torno každým rokem uděluje cenu za trvale udržitelný rozvoj ve třech kategoriích – pro dálková, distribuční a užitková vozidla.

Odborná porota, která vyzdvihla zkušenosti a know-how značky Renault Trucks ve vysoce konkurenčním segmentu středně těžkých vozidel, ocenila model D Wide 320 za všestrannost, efektivnost a produktivitu.

„Výkon robotizované převodovky v kombinaci se sadou Fuel Eco, která je vybavená funkcí volnoběžky Optiroll, zajišťuje malou spotřebu, a tedy velmi nízkou úroveň emisí znečišťujících látek. Renault Trucks D Wide 320 je jedním z nejefektivnějších vozidel pro plnění požadavků regionální dopravy a pro dosažení zisku firem. V neposlední řadě Renault Trucks se svým modelem D Wide nastavil laťku velmi vysoko v oblasti pohodlí řidiče,“ shrnula své hodnocení porota, která ocenila také vylepšení, který výrobce u tohoto modelu aplikoval z hlediska jízdního komfortu, viditelnosti a bezpečnosti.*

(Podrobnosti v Komunální technice 12/2020)

Společnost Doosan Infracore Europe oznámila, že její pásová rypadla získala v roce 2020 ocenění Lowest Cost of Ownership (LCO) za nejnižší náklady na vlastnictví a Highest Retained Value (HRV) za nejvyšší zůstatkovou hodnotu.

Ceny uděluje renomovaná organizace EquipmentWatch. Již třetím rokem po sobě získalo třicetitunové rypadlo Doosan DX300LC-5 (vlevo) ocenění LCO v kategorii středně těžkých pásových rypadel; 18,5tunové DX180LC-5 (vpravo) obdrželo cenu HRV v kategorii malých pásových rypadel.

LCO a HRV Award jsou jediná ocenění svého druhu v oboru založená na empirických datech o dlouhodobých nákladech na těžké a kompaktní stroje. Soutěž pořádá organizace EquipmentWatch, světová špička v oblasti dat, softwaru a znalostí týkajících se oboru těžkých strojů.

V rámci ocenění LCO probíhají nominace v 20 různých kategoriích strojů, které vykazují nejnižší náklady na vlastnictví v průběhu pěti let. Vítězi ocenění HRV jsou modely, které si v rámci svého příslušného typu zařízení po pěti letech zachovají nejvyšší procento své původní hodnoty.

Gilles Bendaoud, viceprezident pro obchod a marketing, Doosan Infracore Europe, uvedl: „Celkové náklady na vlastnictví a zachování hodnoty jsou pravděpodobně nejdůležitějšími aspekty, které kupující při nákupu zařízení berou v úvahu. Ocenění ukazuje, že stroje Doosan jsou vysoce hodnoceny pro kvalitu a ideální poměr cena-výkon.“*

(Podrobnosti v Komunální technice 10/2020)

Společnost Bobcat oznámila, že její kompaktní pásový nakladač T590 podruhé za sebou obdržel ocenění LCO Award za nejnižší náklady na vlastnictví ve své kategorii. V roce 2018 tuto cenu získal model MT55. Bobcat tak prokázal své dominantní postavení tři roky po sobě.

Smykem řízený nakladač Bobcat S70 se v roce 2020 v soutěži LCO Award také vyznamenal, když zvítězil ve své kategorii již třetím rokem po sobě. Nejmenší nakladač společnosti získal také ocenění HRV Award za nejvyšší zůstatkovou hodnotu za rok 2020, což je důkazem trvanlivosti a kvality strojů značky Bobcat. Ocenění HRV Award za minulý rok potom obdržel model Bobcat MT55.

Motivace pro budoucnost

K pokračující úspěšnosti strojů Bobcat v soutěžích LCO a HRV Award říká Jiří Karmazín, produktový manažer pro nakladače společnosti Doosan Bobcat pro oblast EMEA: „Ocenění hovoří sama za sebe. Jsme hrdí na to, že jsme je získali opakovaně. Svědčí o vynikající kvalitě a odolnosti našich strojů a dokládají, proč je značka Bobcat již více než šedesát let lídrem v segmentu kompaktních nakladačů. Tato ocenění nás motivují, abychom nadále vylepšovali své produkty a přinášeli na trh inovace.“

Nakladače Bobcat T590 a S70

Pásový nakladač Bobcat T590 patří do řady, která se může pochlubit osvědčenou spolehlivostí a kvalitou konstrukce. Kompaktní velikost, skvělá manévrovatelnost a vysoká stabilita z něj činí dokonalého pomocníka pro mnoho různých úkonů v náročných podmínkách. K jeho všestrannosti a oblíbenosti přispívá široká nabídka příslušenství.

Představení nakladačů nové řady M v roce 2020 ukazuje na snahu společnosti Bobcat trvale zlepšovat své nejprodávanější. Letos dojde k vylepšení všech kompaktních nakladačů řady 500. S novými motory Stage V získávají zákazníci vyšší točivý moment i lepší výkon. Nižší hlučnost, klimatizované kabiny, hydraulika s vysokým průtokem a snazší přístup pro údržbu akumulátoru jsou dalšími přínosy této řady, která naváže na úspěch současných modelů.

Model S70 je nejmenší v řadě smykem řízených nakladačů Bobcat. Díky malým rozměrům ho lze používat na pracovišti s úzkými vjezdy, bránami, uličkami nebo průjezdy. S motorem vyhovujícím emisní normě Stage V lze tento stroj provozovat i na místech s nejpřísnějším omezením emisí. Ideální je pro práci v těsných prostorech, v nichž nemohou větší stroje efektivně manévrovat.

Rozhodují empirická data

V návaznosti na nejmenší model nakladače S70 a jeko důkaz svého závazku k inovacím Bobcat na nedávné výstavě Conexpo v Las Vegas představil koncepci elektrického nakladače S70e. Stroje s tímto typem pohonu mají potenciál přinést revoluci do oboru kompaktních zařízení. Bobcat se chystá stát se první společností, která vyrobí zcela elektrický nakladač.

LCO a HRV Award jsou jediná ocenění svého druhu v oboru, která jsou založena na empirických datech týkajících se dlouhodobých nákladů na těžké a kompaktní stroje. Soutěž pořádá organizace EquipmentWatch, světová špička v oblasti dat, softwaru a znalostí týkajících se oboru těžké techniky.

Nominované stroje jsou hodnoceny v 15 různých kategoriích, v nichž jsou posuzovány nejnižší náklady na vlastnictví v průběhu pěti let. Držitelem ocenění HRV Award (Highest Retained Value) je model, který je v rámci daného typu zařízení navržen tak, aby si po pěti letech provozu zachoval nejvyšší procentuální podíl své původní hodnoty.

Celkové náklady na vlastnictví, Lowest Cost of Ownership (LCO) jsou potom jedním z nejdůležitějších prvků, které berou zákazníci v úvahu při nákupu strojů.*

(Podrobnosti v Komunální technice 7/2020)

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down