Kurz energetických úspor s rekordem

Doposud nejvyšší počet účastníků a projektů, rozšíření ze čtyř do osmi evropských zemí, kvůli pandemii covid-19 i změna průběhu akce. Čtyřicet čtyři úspěšných absolventů pro své společnosti vypracovalo 21 úsporných projektů. Takový byl loňský mimořádný – virtuální a současně rekordní ročník kurzu Young Energy Europe (YEE).

Nejlepší projekty byly v listopadu oceněné při slavnostním zakončení kurzu, které se uskutečnilo stejně jako téměř celý letošní ročník ve virtuálním prostoru.

Rezervy a jejich využití

„Za první tři ročníky fungování kurzu se do něj zapojilo 33 firem a certifikát si odneslo 74 tak zvaných Energy Scouts. V tomto čtvrtém ročníku to pak bylo dalších 21 firem a 44 skautů. Těší nás stoupající zájem o kurz i to, že si firmy i jednotlivci stále více uvědomují důležitost udržitelného podnikání,“ shrnul René Harun z Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK).

Mladí zaměstnanci se v kurzu učí odhalit rezervy úspor energie a dalších zdrojů a v praktickém projektu pro své firmy vypracují konkrétní opatření pro jejich hospodárnější využití. Většina z nich se následně dočká realizace, což má pozitivní dopad na životní prostředí a klima.

„Členem poroty jsem byl již potřetí. Za sebe mohu říct, že s každým rokem jsou projekty vyrovnanější a práce poroty obtížnější,“ řekl při slavnostním zakončení kurzu ministerský rada Lukáš Minařík z MŽP ČR.

Dvě úsporná opatření

Vítězi ročníku 2021 se stali Libor Kročil a Zdeněk Surovík z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. To dokazuje, že zajímavých úspor lze dosahovat nejen ve výrobních firmách, ale i jiných subjektech Nemocnice má více než 2200 zaměstnanců a ročně je zde hospitalizovaných přes 45 000 pacientů. Tato čísla zohledňují i navržená úsporná opatření.

Autoři se zaměřili na dvě oblasti, kde viděli značný potenciál ke zlepšení. Prvním z nich je zlepšení nakládání z gastroodpadem, respektive zavedení jeho kompostování ve vlastním speciálním zařízení místo současného odvozu a likvidace. Zhodnocení odpadů v kompostovacím zařízení probíhá rozkladem biologicky rozložitelného materiálu pomocí mikroorganismů za přítomnosti kyslíku a vody. Tento způsob je bezpečný pro životní prostředí. V budoucnosti se uvažuje také o sběru odpadní, na živiny bohaté, vody z kompostéru, a jejím využití na zavlažování.

Cílem druhé části vítězného projektu bylo snížit spotřebu vody a energií spojených s jejím ohřevem. Autoři doporučili výměnu stávajících sprchových hlavic za úsporné. Toto opatření navrhli realizovat zatím pouze ve všech sprchách pro zaměstnance. Také zde již bylo díky skutečně velkým nárokům na teplou vodu v nemocnici dosaženo významných úspor a vzhledem k nevelké investici i krátké doby návratnosti zhruba šest měsíců.

Pestrá škála projektů

O druhé místo se podělily týmy účastníků z firem ŠKO-ENERGO, s. r. o., a Vitesco Technologies Czech Republic, s. r. o. Autoři první jmenované společnosti se zabývali tím, jak upravit technologie spalování, aby mohlo být navýšené množství spoluspalované biomasy. Tým firmy Vitesco navrhl recyklaci olejů z CNC obrábění.

Vzhledem ke značnému množství velmi dobrých projektů se porota rozhodla udělit i třetí místo dvěma týmům. Získal ho zástupce firmy White Star Real Estate, s. r. o., který na konkrétním příkladu ukázal možnosti úsporných řešení při výstavbě logistické haly. Druhé třetí místo přidělila odborná porota týmu firmy Letiště Praha, a. s., jehož čtyři členové se zabývali komplexně možnými úsporami ve společnosti a zpracovali opatření v oblasti fotovoltaiky.

Zvláštní uznání poroty pak bylo udělené firmě Sonnentor, s. r. o. Porota ocenila celkový přístup k ochraně životního prostředí i udržitelnému podnikání a inovativní řešení.

Carmen Struck, která v Německém sněmu obchodních a průmyslových komor mezinárodní projekt YEE koordinuje, pogratulovala všem absolventům a vyjádřila přesvědčení, že mohou ve svých firmách přispět ke skutečným změnám. „Právě vy, energetičtí skauti, reálně přispíváte k naplňování cílů Evropské iniciativy na ochranu klimatu,“ uvedla.

V osmi zemích Evropy

Čtvrtý ročník kurzu YEE odstartovala ČNOPK letos v červnu, kdy proběhla většina školení kvůli pandemii koronaviru on-line. Účastníci získali informace z oblastí ochrana klimatu, vliv lidského faktoru, technická opatření pro energetické úspory či efektivita zdrojů. V týmech pak vypracovávali úsporné projekty. Pro ulehčení práce na nich byly do kurzu zařazené i bloky k „měkkým“ dovednostem, jako projektový management či prezentování.

Kurz YEE probíhá paralelně již v osmi evropských zemích. Kromě Česka v Bulharsku, Řecku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, Polsku a na Slovensku. Projekt podporuje Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti a je součástí Evropské iniciativy k ochraně klimatu (EUKI). Podrobnosti najdete na webu www.young-energy-europe.eu.

Krátce o ČNOPK

Se svými 670 členy je ČNOPK největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý obchod. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro ekonomickou spolupráci obou zemí se věnuje intenzivně. Dlouhodobě se zasazuje o zavedení prvků duálního vzdělávání do českého systému školství. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down