Závěry výroční zprávy: významný růst tržeb a zisku; setrvalý pokrok v udržitelnosti

Stejně jako v uplynulých letech také v roce 2023 společnost Scania výrazně zvýšila tržby i zisk. Aktuálně byla zveřejněna výroční zpráva včetně udržitelnosti, která podrobně popisuje finanční, sociální a environmentální výsledky v loňském roce.

Ten byl dalším z řady let, kdy podnikatelské prostředí ovlivnila geopolitická a makroekonomická nestabilita. Scania dokázala tuto situaci překonat a prokázala tak svou finanční odolnost a schopnost zajistit udržitelný růst. V roce 2023 dosáhly její tržby více než 200 miliard SEK, což představuje zdvojnásobení za pouhých sedm let.

Silný konec roku

Poptávka po výrobcích a službách společnosti Scania zůstala v roce 2023 vysoká, i přesto, že na některých klíčových trzích poklesla. Podařilo se výrazně stabilizovat tok objednávek a dodávek vozidel, které se zvýšily o 13 % ve srovnání s předchozím rokem. Zisky dosáhly rekordní úrovně, protože byly pozitivně ovlivněny vyšším objemem vozidel a služeb, dobře nastavenými cenami a sortimentem a měnovými vlivy. Negativní dopad na zisk měla inflace, vyšší ceny surovin a některá přetrvávající komplikace v dodavatelských řetězcích.

Čtvrté čtvrtletí bylo silné: dodávky vozů vzrostly o 8 %, servisní činnost v místní měně o 6 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Příjem objednávek vozidel ve čtvrtém čtvrtletí poklesl o 5 %, což odráží běžnější úroveň poptávky na některých klíčových trzích v Evropě.

„Stejně jako mnoho jiných podniků se i Scania přizpůsobuje světu, kde je novou normou nejistota a neustálé nepokoje. Přestože se nám loni podařilo stabilizovat toky a dosáhnout dobrých finančních výsledků, stále společně s partnery a výrobci nástaveb usilovně pracujeme na zlepšení přesnosti dodávek naším zákazníkům,“ říká generální ředitel Scanie Christian Levin.

Udržitelnost: milníky a výzvy

V roce 2023 dosáhla Scania mnoha milníků na cestě k udržitelnému dopravnímu systému. Jedná se například otevření závodu na montáž baterií, který umožní masivní výrobu elektrických nákladních vozidel, investice do portfolia elektrických produktů a jeho rozšíření a převod cílů dekarbonizace dodavatelského řetězce na formální požadavky.

Každá velká transformace však přináší výzvy. Scania se jako první v oboru zavázala k vědecky podloženým úkolům a stanovila si globální cíle pro rok 2025. Je na dobré cestě k dosažení cílů v oblastech 1 a 2 (emise z vlastního provozu), a to s poklesem o 42 % směrem k cíli 50 % do roku 2025.

Dekarbonizace provozu vyrobených vozidel, z něhož pochází největší podíl emisí uhlíku, však přináší více výzev. V rámci této tzv. oblasti 3, tedy vozidel Scania v provozu, je cílem dosáhnout snížení emisí o 20 % do roku 2025. V současné době činí snížení od výchozího roku 2015 necelá 3 %. Změna skladby prodeje vedla k negativnímu vývoji klíčového ukazatele vykázaného v roce 2023. Snížení oblasti 3 vychází z objemů v roce 2022, protože vstupní údaje vycházejí z používaných vozidel. Znamená to, že se v hodnotách pro rok 2023 ještě plně neprojeví dopad iniciativ, jako je například zavedení nového úsporného hnacího ústrojí.

Cíl v oblasti 3 pro rok 2025 je tak stále výzvou, ale i vodítkem pro pozitivní změny. V roce 2024 se Scania zaměří na efektivitu řidičů, optimalizaci specifikací vozidel, podporu obnovitelných paliv a rozšíření elektrifikovaných řešení, což jí umožní pokračovat v plnění cílů v oblasti snižování emisí.

Elektrifikace sice představuje konečnou odpověď a my děláme vše pro to, abychom zvýšili výrobu bateriových elektrických vozidel, které budeme dodávat našim zákazníkům, ale tady a teď jsou pro dekarbonizaci rozhodující opatření na úsporu paliva a využívání obnovitelných paliv,“ uzavírá Christian Levin.*

Zpráva je k dispozici na scania.com.

***

Shrnutí roku 2023:

  • Čisté tržby skupiny Scania vzrostly o 28 % na 204,1 miliardy SEK (159,2).
  • Upravený provozní zisk dosáhl 26,0 miliard SEK (14,0) a upravená provozní marže činila 12,7 %.
  • Dodávky se zvýšily o 13 % na 96 727 vozů, z toho 246 vozů s nulovými emisemi (ZEV).
  • Výnos z poskytování služeb se po úpravě měnového přepočtu zvýšil o 11 %.
  • Příjem objednávek se zvýšil o 2 % na 84 080 vozidel.

Shrnutí IV. čtvrtletí:

  • Čisté tržby skupiny Scania vzrostly o 21 % na 60,0 miliard SEK.
  • Upravený provozní zisk dosáhl 7,4 miliardy švédských korun (5,3) a upravená provozní marže činila 12,3 %.
  • Dodávky se zvýšily o 8 % na 28 984 vozů, z toho 57 vozů s nulovými emisemi.
  • Výnos z poskytování služeb se po úpravě měnového přepočtu zvýšil o 6 %.
  • Příjem objednávek se snížil o 5 % na 22 299 vozidel.

Ilustrační foto/Scania

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down