Doposud nejvyšší počet účastníků a projektů, rozšíření ze čtyř do osmi evropských zemí, kvůli pandemii covid-19 i změna průběhu akce. Čtyřicet čtyři úspěšných absolventů pro své společnosti vypracovalo 21 úsporných projektů. Takový byl loňský mimořádný – virtuální a současně rekordní ročník kurzu Young Energy Europe (YEE).

Nejlepší projekty byly v listopadu oceněné při slavnostním zakončení kurzu, které se uskutečnilo stejně jako téměř celý letošní ročník ve virtuálním prostoru.

Rezervy a jejich využití

„Za první tři ročníky fungování kurzu se do něj zapojilo 33 firem a certifikát si odneslo 74 tak zvaných Energy Scouts. V tomto čtvrtém ročníku to pak bylo dalších 21 firem a 44 skautů. Těší nás stoupající zájem o kurz i to, že si firmy i jednotlivci stále více uvědomují důležitost udržitelného podnikání,“ shrnul René Harun z Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK).

Mladí zaměstnanci se v kurzu učí odhalit rezervy úspor energie a dalších zdrojů a v praktickém projektu pro své firmy vypracují konkrétní opatření pro jejich hospodárnější využití. Většina z nich se následně dočká realizace, což má pozitivní dopad na životní prostředí a klima.

„Členem poroty jsem byl již potřetí. Za sebe mohu říct, že s každým rokem jsou projekty vyrovnanější a práce poroty obtížnější,“ řekl při slavnostním zakončení kurzu ministerský rada Lukáš Minařík z MŽP ČR.

Dvě úsporná opatření

Vítězi ročníku 2021 se stali Libor Kročil a Zdeněk Surovík z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. To dokazuje, že zajímavých úspor lze dosahovat nejen ve výrobních firmách, ale i jiných subjektech Nemocnice má více než 2200 zaměstnanců a ročně je zde hospitalizovaných přes 45 000 pacientů. Tato čísla zohledňují i navržená úsporná opatření.

Autoři se zaměřili na dvě oblasti, kde viděli značný potenciál ke zlepšení. Prvním z nich je zlepšení nakládání z gastroodpadem, respektive zavedení jeho kompostování ve vlastním speciálním zařízení místo současného odvozu a likvidace. Zhodnocení odpadů v kompostovacím zařízení probíhá rozkladem biologicky rozložitelného materiálu pomocí mikroorganismů za přítomnosti kyslíku a vody. Tento způsob je bezpečný pro životní prostředí. V budoucnosti se uvažuje také o sběru odpadní, na živiny bohaté, vody z kompostéru, a jejím využití na zavlažování.

Cílem druhé části vítězného projektu bylo snížit spotřebu vody a energií spojených s jejím ohřevem. Autoři doporučili výměnu stávajících sprchových hlavic za úsporné. Toto opatření navrhli realizovat zatím pouze ve všech sprchách pro zaměstnance. Také zde již bylo díky skutečně velkým nárokům na teplou vodu v nemocnici dosaženo významných úspor a vzhledem k nevelké investici i krátké doby návratnosti zhruba šest měsíců.

Pestrá škála projektů

O druhé místo se podělily týmy účastníků z firem ŠKO-ENERGO, s. r. o., a Vitesco Technologies Czech Republic, s. r. o. Autoři první jmenované společnosti se zabývali tím, jak upravit technologie spalování, aby mohlo být navýšené množství spoluspalované biomasy. Tým firmy Vitesco navrhl recyklaci olejů z CNC obrábění.

Vzhledem ke značnému množství velmi dobrých projektů se porota rozhodla udělit i třetí místo dvěma týmům. Získal ho zástupce firmy White Star Real Estate, s. r. o., který na konkrétním příkladu ukázal možnosti úsporných řešení při výstavbě logistické haly. Druhé třetí místo přidělila odborná porota týmu firmy Letiště Praha, a. s., jehož čtyři členové se zabývali komplexně možnými úsporami ve společnosti a zpracovali opatření v oblasti fotovoltaiky.

Zvláštní uznání poroty pak bylo udělené firmě Sonnentor, s. r. o. Porota ocenila celkový přístup k ochraně životního prostředí i udržitelnému podnikání a inovativní řešení.

Carmen Struck, která v Německém sněmu obchodních a průmyslových komor mezinárodní projekt YEE koordinuje, pogratulovala všem absolventům a vyjádřila přesvědčení, že mohou ve svých firmách přispět ke skutečným změnám. „Právě vy, energetičtí skauti, reálně přispíváte k naplňování cílů Evropské iniciativy na ochranu klimatu,“ uvedla.

V osmi zemích Evropy

Čtvrtý ročník kurzu YEE odstartovala ČNOPK letos v červnu, kdy proběhla většina školení kvůli pandemii koronaviru on-line. Účastníci získali informace z oblastí ochrana klimatu, vliv lidského faktoru, technická opatření pro energetické úspory či efektivita zdrojů. V týmech pak vypracovávali úsporné projekty. Pro ulehčení práce na nich byly do kurzu zařazené i bloky k „měkkým“ dovednostem, jako projektový management či prezentování.

Kurz YEE probíhá paralelně již v osmi evropských zemích. Kromě Česka v Bulharsku, Řecku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, Polsku a na Slovensku. Projekt podporuje Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti a je součástí Evropské iniciativy k ochraně klimatu (EUKI). Podrobnosti najdete na webu www.young-energy-europe.eu.

Krátce o ČNOPK

Se svými 670 členy je ČNOPK největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý obchod. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro ekonomickou spolupráci obou zemí se věnuje intenzivně. Dlouhodobě se zasazuje o zavedení prvků duálního vzdělávání do českého systému školství. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor.*

Novinářský den, na němž hrály prim novinky v sortimentu komunální techniky firmy Kubota, uspořádal v květnu její výhradní zástupce pro Českou republiku, společnost K. B. T. PROFTECH s. r. o. Akce se odehrála tradičně v areálu statku Sudický dvůr na Blanensku.

„Nejenom kvůli přísným požadavkům evropských emisních norem Stage V uvádí v letošním roce Kubota na trh opravdu značné množství novinek. Vzhledem k pandemii covid-19 jsme je dlouho nemohli zájemcům naživo předvést. Po částečném rozvolnění se již můžeme sejít v úzkém kolektivu venku a v souladu s bezpečnostními požadavky tuto akci uspořádat,“ řekl úvodem Pavel Lorek, produktový manažer pro komunální techniku společnosti K. B. T. PROFTECH.

Dobré zůstalo, lepší přibylo

Poměrně podstatným inovačním procesem prošla klasická traktorová profesionální sekačka G-23, tedy uživateli oblíbený stroj s dieselovým motorem, mezinápravovým žacím ústrojím a sběrem hmoty do zásobníku.

„Základní koncepce s důrazem na co nejlepší funkčnost, tedy včetně poctivého svařovaného šasi, dvounožového žacího ústrojí s převodovkou v olejové lázni mezi noži, systému nastavení pojezdu a pohotového ovládání směru jízdy pouze jedním pedálem zůstala neměnná, ale jinak nové modely G231 a G261 v mnoha ohledech výrobce až neskutečně vylepšil. Písmeno označuje modelovou řadu, dvě číslice za ním výkon v koních a jednička znamená první generaci,“ vysvětlil Pavel Lorek a konkretizoval inovace:

„Již na první pohled zaujme nový a moderní design. Pokud se u původního modelu G-23 otevírala jenom horní část kapoty a pro snadný přístup k motoru a dalším komponentům bylo potřeba odšroubovat boční kryt, nyní se ve prospěch rychlé a pohodlné údržby otevírá celá kapota. Objem zásobníku na trávu je stejný. Přibyly nové kryty a ochranné prvky hydraulického zvedacího systému včetně jednoduššího zajištění ve zvednuté poloze. Nový joystick slouží současně k nastavení výšky sečení, zvedání koše a vysypávání jeho obsahu. Díky konkurenci, která byla v tomto parametru o něco lepší, se podařilo zkrátit vyprazdňovací cyklus zásobníku z asi 27 na 14 sekund, což je dnes nejlepší hodnota u strojů této kategorie. Na první pohled se to zdá jako bezvýznamné číslo, ale spočítejte si, kolikrát se vysypává koš za osmihodinovou pracovní směnu. Potom dojdete k závěru, že jenom tímto „drobným“ vylepšením ušetříte až dva dny za sezónu. Současně se zvýšila výsypná výška o asi pět centimetrů na 197 centimetrů. Toto na první pohled nepatrné vylepšení pomohlo vysypávat obsah koše blíž ke středu kontejneru a efektivně využívat jeho celý objem. Poněkud odlišný je skelet žacího ústrojí. Další dílčí změny doznal průchod do odhozového tunelu. V součtu s vyšší pracovní rychlostí, která dosahuje až 20 kilometrů za hodinu, jsou nové modely G231 a G261 proti svému předchůdci výrazně produktivnější a současně lépe sbírají i sečou. Cena uvedených novinek přesahuje zhruba o pět procent staré modely G.“

S pětiletou zárukou

Jak nám řekl Radim Koubek, který má u společnosti Kubota Holding Europe na starosti oblast střední a východní Evropy, největším světovým trhem žací techniky jsou USA, kde se také úspěšné modely traktorů Kubota řady G vyrábějí. Prodej těchto strojů se v různých zemích z historických důvodů a zvyklostí liší. Například ve skandinávských a pobaltských státech se hojně mulčuje a dobře zde jsou na odbyt frontky. V České republice se víc zaměřujeme na sekání se sběrem s argumentací, že ošetřený povrch lépe vypadá, eliminují se alergeny a podobně. Žací technika se sběrem u nás zaujímá podle Radima Koubka v prodejích Kuboty zhruba 40 %, zbytek tvoří frontky, modely s nulovým poloměrem otáčení (řady Z, ZD, GZD) a stroje řady GR pro privátní využití.

„Kubotě jde především o využití co největšího množství vlastních komponentů pro vlastní techniku tak, aby celek fungoval co nejlépe, aniž by se cenově podbízel. Společnost aktuálně investuje každým rokem miliony eur do evropského rozvojového a inovačního centra, které se nalézá ve Francii. Evropa tak již není nucena využívat stroje určené pro americký trh a podřizovat se mu. Jede si už po své linii,“ podotkl Radim Koubek a poznamenal:

„Emisní normy, které si nevymysleli výrobci, se neustále zpřísňují. Filtry pevných částic a systém common rail prodraží srovnatelný stroj o zhruba 15 % a současně ho samozřejmě zvětší. Požadavky normy Stage V zatím nemusí splňovat technika o výkonu do 19 kW, tedy zhruba 26 koní. Proto se na ni mnohé firmy prioritně zaměřují. Na mnoha místech už platí zákaz používání žacích strojů se spalovacím motorem, které jsou konstruované včetně palivových nádrží tak, aby dokázaly pracovat osm hodin v kuse. Současná technika s elektrickým pohonem, kterou někde prosazují, vydrží na jedno nabití pracovat v ideálních podmínkách tak dvě hodiny. Uvidíme, kam až vývoj dospěje.“

Čerstvou novinkou platnou od letošního května je tovární pětiletá záruka Kubota Care, kterou poskytuje výrobce v celé Evropě na kompletní sortiment techniky jako celku (tedy ne pouze jednotlivých komponentů), a to bez výjimky a jakýchkoliv doplatků. Alternativou je u profi strojů 2500 motohodin, u poloprofesionální techniky 1000 motohodin. Uživatel musí pochopitelně dodržovat servisní intervaly, pravidelně měnit olej za předepsaný a používat originální náhradní díly. Dalším předpokladem pro přiznání pětileté záruky je každoroční návštěva autorizovaného servisu. Kromě důvěry v kvalitu svých strojů jde Kubotě také o pravidelný přímý kontakt dealerů s uživateli. Díky takovému přístupu se prodlužuje i životnost techniky. Pokud má podle Radima Koubka prokazatelný životopis, za dobrou cenu se prodává i po šesti sedmi letech provozu.

V rámci produktového školení představili zástupci společnosti K. B. T. PROFTECH také inovace v oblasti komunálních traktorů. Na ty se zaměříme příště.

(Podrobnosti v Komunální technice 6/2021)*

Druhá polovina ledna byla tradičně spojená s mezinárodní výstavou Infotherma zaměřenou hlavně na vytápění a úspory energií. Vzhledem k rizikovým faktorům spojeným s pandemií covid-19 se pořadatelé již loni v dubnu rozhodli letošní ročník na výstavišti v Ostravě nepořádat.

Kromě jiného nelze z jejich pohledu kvalitně a zodpovědně v době nepředvídatelných rozhodnutí dlouhodobě připravovat akci s takovým počtem vystavovatelů a návštěvníků, na který jsou všichni zvyklí.

Interaktivní web

Na podzim a v zimě navštěvovány webové stránky www.infotherma.cz. To vedlo pořadatele k rozhodnutí připravit projekt s názvem Infotherma 2021 virtuálně. Na jednom poskytuje tento web aktuální nabídky některých vystavovatelů, zajímavé odkazy a náměty. Virtuální výstava se dělí do několika oborových kategorií a dostupná je až do letošního září.

V případě zájmu je možné se průběžně do projektu zapojit. Stránky se budou doplňovat a aktualizovat. Součástí nabídky vystavovatelů jsou i poptávkové formuláře, jejichž prostřednictvím lze kontaktovat firmy s konkrétním požadavkem.

Napřesrok zase v Ostravě

Již nyní se připravuje Infotherma 2022, která se uskuteční na výstavišti v Ostravě od 24. do 27. ledna 2022. V ČR se jedná o významnou specializovanou výstavu se zastoupením tuzemských, evropských a světových značek s produkty k tepelné pohodě našich domovů, kanceláří a dalších objektů.

Výstava se již téměř 30 let snaží mapovat technický pokrok a tradičně se stává místem setkání návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů. Vzhledem k tomu, že je úzce zaměřená na vytápění, úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů, těší se stálé pozornosti. Zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody.

Obnovitelné zdroje

Výstavy Infotherma jsou známé i tím, že se zde hojně diskutuje o smysluplném využívání obnovitelných zdrojů. Proto bude opět jedna třetina ploch věnována tomuto tématu. Prezentovat se budou firmy s tepelnými čerpadly, solárními panely a systémy topení s využitím rekuperace. Zvláštní pozornost se bude věnovat možnostem decentralizace výroby energií z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, skladování přebytků vyrobené energie i spolupráci s centrálními výrobci a distributory. Součástí Infothermy 2022 bude opět bohatý doprovodný program a několik poradenských středisek.

Zdroj: Agentura Inforpres

(Podrobnosti v Komunální technice 2/2021)*

Pořadatelská společnost Veletrhy Brno po dohodě s partnerskými svazy rozhodla o přesunu veletrhů zemědělské techniky na rok 2021. Toto řešení bylo shledáno nejvhodnějším kvůli eliminaci ekonomického rizika spojeného s možným zákazem konání hromadných akcí. Nový předběžný termín je 11.– 15. dubna 2021.

„K záležitosti přistupujeme profesionálně a manažersky. Nechceme zklamat důvěru našich zákazníků – vystavovatelů a návštěvníků - v této nejasné situaci. Byť z dnešního pohledu je veletrh proveditelný a nikdo takovou akci nezakazuje, může tomu být za několik dnů jinak. Proto musíme eliminovat veškeré vznikající náklady a rizika nyní, kdy začíná praktická příprava veletrhu.  Přeložení veletrhu do lichých roků má svůj význam i vzhledem k novým termínům jiných evropských veletrhů,“ uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

„Přijaté opatření bereme jako nejlepší možné. Konání akce v současné společenské situaci nese příliš vysoké ekonomické, ale i reputační riziko. Proto se snažíme zachovat maximálně odpovědně ke všem klientům, zahraničním i domácím partnerům i vlastním spolupracovníkům a taky minimalizovat ztráty spojené s realizací projektu. Zároveň chceme ujistit zemědělskou veřejnost, že plánujeme provedení akce v novém termínu ve standardním rozsahu,“ komentuje výsledek jednání Tomáš Kvapil, předseda výboru Sdružení dovozců zemědělské techniky.

Dušan Benža, ředitel sekretariátu Asociace zemědělské a lesnické techniky A.ZET, k situaci dodal: „Vzhledem ke stávající nejisté situaci, kdy je omezeno cestování po Evropě, neexistuje jistota možnosti konání hromadných akcí a shromáždění s větším počtem osob, a ve snaze eliminovat možné ztráty i dosud nevynaložených nákladů, bylo dohodnuto uspořádat veletrh na jaře příštího roku. Veletrh  nelze realizovat ve zvažovaných náhradních termínech v květnu a červnu kvůli kolizi s agrotechnickými procesy. Obě sdružení potvrdila svůj zájem na dalším pokračování projektu.“

Veletrhy Brno ve spolupráci s oborovými svazy o svém rozhodnutí informovaly všechny vystavovatele písemnou formou ve čtvrtek 5. března večer. O dalším postupu budou s jednotlivými subjekty jednat individuálně. Informace pro návštěvníky, kteří se na veletrh chystali,  zveřejní v průběhu příštího týdne na webových stránkách www.bvv.cz.

Obdobné rozhodnutí jako Veletrhy Brno v případě veletrhu TECHAGRO přijala i společnost TERINVEST, která je pořadatelem mezinárodního veletrhu Amper. I v tomto případě je cílem eliminovat riziko ekonomických ztrát pro vystavovatele i pro organizátora.*

Zdroj: Veletrhy Brno, a. s.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down