13.03.2024 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

 Kompostárna Letiště Hradec Králové

Společnost Hradecké služby a.s., člen Marius Pedersen Group, od 1. ledna 2015 zajišťuje pro občany města svoz rostlinné biomasy a související činnosti včetně provozu kompostárny. V kompostárně jsou zpracovávány biologické rozložitelné odpady technologií kompostování v plošných hromadách na volné ploše. Roční kapacita je 15 500 tun surovin na vstupu.

Pro zpracovávání biologicky rozložitelných surovin je využívána technologie kompostování v plošných hromadách (výška hromady až 4 m) na volné vodohospodářsky zabezpečené ploše. Jde o klasický způsob kompostování, kdy zpracovávané suroviny jsou zakládány zpravidla do jedné, případně dvou plošných hromad podle ověřené surovinové skladby.

            Zpracovávané suroviny jsou po jejich nadrcení zakládány do plošné hromady podle receptury optimální surovinové skladby čelním kolovým nakladačem Liebherr L538, který je poháněný dieselovým motorem s výkonností 123 kW a objem standardní lopaty má 3 m3. Čelní kolový nakladač je využíván i pro technologické překopávky surovin.

Pokud je shromážděno na hromadě dostatečné množství dřevního odpadu, je zajištěno jeho rozdrcení pomocí mobilního drtiče dřevní hmoty Doppstadt AK-330. Nadrcený bioodpad je zakládán do kompostu, popř. je uskladněn na skladovací ploše.

Aerace zpracovávaných surovin založených do plošné hromady je zajišťována jejich přehazováním ve směru podélné osy hromady. Četnost překopávek je závislá na průběhu kompostovacího procesu, který je monitorován denně zapichovacím tyčovým teploměrem délky 2 m (naměřené hodnoty jsou zapisovány do provozního deníku).

Na základě výsledků monitorování je kompostovací proces ukončen. Minimální doba procesu je z důvodu nutné hygienizace zpracovávaných surovin 60 dnů.

Poslední operací na skladovací ploše je finalizace vyrobeného kompostu proséváním. Operace je prováděna bubnovým třídičem PEZZOLATO VAGLIO typ L 3000. Převážně je používán prosévací buben s velikostí ok 20 x 20 mm.

Hotový kompost je uskladněn na skladovací ploše, kde je uložen až do doby jeho expedice.*

Více v časopisu Komunální technika 3/2024.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down