12.01.2024 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Turnov -Malý Rohozec

Komunitní kompostárna Malý Rohozec, která byla otevřena v roce 2009 a byla určena pro zpracovávání bioodpadů od turnovských občanů a z údržby zeleně města, neodpovídala platné legislativě. Město Turnov, vlastník zařízení, proto podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na výstavbu nové kompostárny.

Žádost o dotaci uspěla a město Turnov dostalo na tuto akci dotaci ve výši 4,76 milionu korun. Z vlastních prostředků byl příspěvek 10,52 milionu. V srpnu 2014 byla původní kompostárna uzavřena, na podzim roku 2014 začaly stavební práce. Došlo k odbourání betonových žlabů, původní jímky a celkové úpravě plochy kompostárny. V kompostárně je v současné době nový asfaltový povrch, jímka odpadních vod, buňka pro obsluhu a především zabezpečená plocha určená ke kompostování, ve které je zabudována technologie kompostování HANTSCH (Francie).

Nově vybudovaná kompostárna v Malém Rohozci zahájila provoz 29. června 2015. Její kapacita byla navýšena z původních 2600 t/rok na současných 4300 t/rok zpracovávaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) sebraných v Turnově a jeho okolí. Zařízení provozují Turnovské odpadové služby Turnov, s. r. o.

Technologie kompostování

  1. Příprava a zakládání surovin do zakládky kompostu

      Veškeré suroviny (tráva, listí, větve) přivezené ke zpracování jsou zpracovávány v míchacím voze SAMURAI 5 500/110 od firmy SEKO. Suroviny jsou drcením a namícháním zpracovány tak, aby byly zajištěny podmínky pro optimální průběh kompostovacího procesu. Připravené suroviny jsou uskladněny na kompostovací ploše a následně jsou založeny na kompostovací - provzdušňovací plochu. Jednotlivé základky jsou po celou dobu kompostovacího procesu vedeny a evidovány do provozního deníku podle termínu založení a ukončení a dále podle druhů kompostovaných surovin.

  1. Proces kompostování

Kompostování je v kompostárně Malý Rohozec rozděleno do dvou fází.

            První intenzivní fáze kompostování je zajišťována technologií francouzské firmy Hantsch, která metodou řízeného provzdušňování zkvalitňuje a urychluje proces kompostování.

Na provzdušňované ploše o velikosti 380 m2 jsou suroviny zakládány do tří hromad o rozměrech - základna 7 m, výška 3 m, délka 18 m.

            Optimální aerobní podmínky rozkladu jsou zajišťovány vháněním vzduchu ventilátory o příkonu 1,5 kW do kanálů pod hromadami. Pod každou hromadou jsou dva větrací kanály, které jsou speciálně upraveny pro optimální množství přiváděného vzduchu podle podmínek monitorovaných v celé zakládce. Větrací kanály zároveň slouží i k odvodu vody do sběrných sifonů a dále do záchytné jímky.

Pro druhou fázi – dozrávání kompostu - je využívána dozrávací plocha, která je součástí kompostovací plochy. Za období dozrávání je kompost z důvodu provzdušňování zhruba čtyřikrát přeházen univerzálním nakladačem KRAMER Allrad 342-00. Objem lopaty nakladače je 1 m3.

  1. Zpracování hotového kompostu

      Poslední operací je prosévání vyrobeného kompostu - velmi kvalitního organického hnojiva. Tato činnost je zajišťována formou služby. Kompost je proséván bubnovým třídičem Doppstadt SM 518. Struktura vyrobeného kompostu je závislá na typu použitého síta a velikosti jeho ok. Používané síto má velikost oka 20 x 20 mm. Nadsítná složka vhodná k dalšímu kompostování je následně vrácena zpět do kompostovacího procesu. Nežádoucí příměsi jsou předávány na skládku.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down