14.02.2024 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vývoj horizontální mulčovací techniky

Mulčovací techniku používáme v komunální sféře, zemědělství, lesnictví, stavebnictví anebo vodním hospodářství. Nutno dodat, že využití ve výše uvedených sektorech se často prolíná. Proto nabízí mulčovací technika řadu modifikací. Typickým příkladem je použití různých pracovních orgánů a rotorů.

Mulčovací techniku lze rozdělit podle dalších kritérií, přičemž mezi základní patří pohled na pracovní rotor. Významné jsou modely s vodorovnou pozicí pracovního rotoru, kdy hovoříme o technice s tzv. horizontální osou rotace. Dále rozdělujeme zástupce mulčovací techniky do různých výkonových řad.

Nejen v komunálním sféře jsou k dispozici zástupci pro agregaci s jednonápravovými malotraktory a nosiči nářadí nebo speciálními pásovými jednotkami. Výrobci nakladačů nabízí mulčovací adaptéry pro modely různých výkonových řad poháněné hydraulickým olejem. Rovněž existují modely pro stavební techniku. Dále můžeme volit ze specifické techniky, kam řadíme modely se sběrným boxem, s řádkovacím dopravníkem nebo stroje pro obsekávání sloupků ohradníků a obdobných krajinných prvků.

Pohled na rotory

Z obecného hlediska můžeme konstatovat, že rotory se liší šířkou, průměrem a unášeči, které slouží pro montáž pracovních orgánů. Pro úplnost informací dále dodejme, že se rotory liší také tloušťkou materiálu, z něhož je plášť vyroben. Rovněž unášeče se nabízí v různém uspořádání. Liší se také materiálem, z něhož jsou vyrobeny. S ohledem na výkonovou třídu pracujeme s jednostranným nebo oboustranným pohonem rotoru, čemuž je uzpůsobena hřídel rotoru, která představuje de facto jeho nosný prvek. Hřídel je v bočních částech skeletu upevněna prostřednictvím odpovídajících ložisek. Pohon rotoru je v případě horizontální mulčovací techniky otázkou mechanického nebo hydraulického systému. S mechanickým pohonem počítají modely určené pro traktory různých výkonových řad nebo nosiče komunálního nářadí, kteří disponují zpravidla předním vývodovým hřídelem. Konstrukce pohonu zahrnuje především úhlovou převodovku a dále řemenice pro pohon vlastního rotoru. S ohledem na druh mulčovací techniky pracujeme s vývodovým hřídelem v režimu zpravidla 540 nebo 1000 otáček. Dané hodnoty platí především pro klasické energetické prostředky. Součástí pohonu jsou zpravidla spojky, které se aktivují při nadměrném zatížení a dojde k deaktivaci pohonu rotoru. Zejména modely určené pro manipulační techniku, ale také pro komunální nosiče a speciální trakční prostředky, pracují s hydraulickým pohonem. Jednotliví zástupci mulčovací techniky se liší počtem pracovních rotorů. Většina z nich nabízí jeden rotor v celém pracovním záběru. Existují však modely s dvojicí rotorů.

V daném případě půjde jak o techniku v pevném, tak hydraulicky sklopném provedení. Mezi oběma rotory logicky vzniká pás nezpracovaného porostu, pro jehož rozdrcení použijeme zpravidla hydraulicky poháněnou mulčovací hlavou se svislou, tj. vertikální osou rotace. Hovoříme-li o přídavných vertikálních rotorech, existují také jako příslušenství pro montáž ke klasickým horizontálním zástupcům. Půjde zejména o kyvné provedení určené k obsekávání překážek, jako jsou kmeny dřevin, sloupky a podobné překážky. Jak již bylo řečeno jsou rotory opatřeny pracovními orgány, které obecně rozdělujeme na čepele, kladiva a speciální provedení. Speciální pracovní orgány mohou mít mj. provedení šroubovice, článkových čepelí nebo řetězů. Pro zvýšení drtícího efektu se pojí rotory s různými druhy protiostří, které koresponduje s tvarem a počtem čepelí nebo kladiv. Rovněž existují speciální protiostří, které používáme v sadech a vinicích a mají podobu nastavitelného hřebene, kdy je každý segment nastavitelný individuálně.

Filip Javorek

Více v časopisu Komunální technika 2/2024.*

  1. Plošný mulčovač s posuvným závěsem a přídavným hřebenem
  2. Boční provedení mulčovače s polohovatelným závěsem
  3. Klasický horizontální mulčovač s přídavným bočním rotorem
  4. Vzadu nesený, hydraulicky sklopný mulčovač
  5. Zadní sestava mulčovačů pro kombinaci s předním neseným modelem
  6. Horizontální model v kombinaci s pásovým speciálním nosičem

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down