Světový veletrh IFAT pro odpady, ekologii a komunální techniku otevírá brány

Od 13. do 17. května 2024 opět spojí na výstavišti v Mnichově veletrh odpadového hospodářství a ekologických technologií IFAT globální průmysl environmentálních technologií na jednom místě. Vystavovatelé z celého světa včetně 45 českých firem obsadí 18 veletržních hal a velkou část venkovního areálu – celkem 260 000 m2.

Hlavní cílovou skupinou sektoru životní prostředí budou obce, které patří k nejvýznamnějším uživatelům produktů a procesů prezentovaných na veletrhu. Nové výzvy, příležitosti a řešení vytvářejí vysokou potřebu přenosu informací a diskusí mezi městy a komunitami.

V centru dění obce

Vystavovatelé na veletrhu IFAT opět představí své aktuální produkty, procesy a služby z oblasti vodního hospodářství a odpadních vod i nakládání s odpady a surovinami. Pro mnohé firmy jsou totiž města a obce s jejich různorodými úkoly souvisejícími s životním prostředím nejdůležitějšími zákazníky. Pokud jde například o dodávky pitné vody, obce čelí neustálé výzvě zajistit kvantitu a kvalitu, zachovat hodnoty infrastruktury a odvrátit potenciální hrozby pro společnost a životní prostředí – to vše za rozumné náklady.

V souladu s tím Německý svaz pro plyn a vodu (DVGW) nabídne tři cesty řešení pod názvy Inovativní technologie pro hodnocení stavu podzemních potrubí, Ochrana kritické infrastruktury v zásobování pitnou vodou a Zvýšení teploty vody v distribuční síti. Svaz nabídne odborné přednášky, kde vysvětlí příslušný problém. Komentované prohlídky zavedou účastníky k odpovídajícím technickým řešením jednotlivých vystavovatelů.

Šetrně s vodou

„Seznam výzev pro obce je dlouhý i v odvětví odpadních vod,“ zdůrazňuje Dr. Friedrich Hetzel z Německé asociace pro vodní hospodářství, odpadní vody a odpady (DWA). Zejména se jedná o separace fosforu z odpadních vod a čistírenských kalů a očekávané nižší limitní hodnoty pro živiny, jako je právě fosfor, a to v důsledku novely směrnice EU o komunálních odpadních vodách při odtoku z čistíren odpadních vod a odstraňování stopových látek z koloběhu vody.

Podle Hetzela by měl být k vodě ohleduplný urbanistický rozvoj na předním místě městské agendy. „Ústředním bodem je inteligentní nakládání s dešťovou vodou, zejména v kontextu extrémních událostí. Potřebná jsou řešení, která pomohou následky zvládnout nebo je předem vhodnými technickými opatřeními minimalizovat,“ říká Hetzel.

Digitalizace a čisté pohony

Stejně jako celá společnost i města a obce jsou samozřejmě vyzývány, aby se zabývaly příležitostmi a riziky digitalizace a umělé inteligence (AI). Návštěvníci se budou moci zúčastnit panelových diskusí a bude se zkoumat, zda je AI skutečně vhodná pro minimalizaci spotřeby zdrojů a zvyšování kvality jednotlivých frakcí ve smyslu fungující cirkulární ekonomiky.

„Pokud jde o komunální vozidla a zařízení, ústředním tématem bude používání alternativních pohonů, zejména vodíkových a bateriových řešení, stejně jako rozvoj dobíjecí infrastruktury,“ říká Burkard Oppmann, prezident Asociace průmyslu pracovních zařízení a komunálních vozidel. Na veletrhu IFAT se budou každý den pořádat panelové diskuse s odborníky na tato a příbuzná témata. Na otázku, jakou roli může hrát v komunální oběhové ekonomice vodík, bude hledat odpovědi tzv. Spotlight Area.

Důraz na recyklaci

Nejen od doby, kdy v srpnu 2023 vstoupilo v platnost nařízení EU o bateriích, se Spolkový svaz německého odpadového hospodářství, vodního a cirkulačního hospodářství (BDE) a jeho členové těší na dopady tohoto nařízení na výrobu, použití a recyklaci bateriových systémů pro elektromobilitu.

„Zda a jak lze dosáhnout ambiciózních kvót pro recyklaci a opětovné použití recyklátů ve výrobcích, se nyní rozhoduje,“ vysvětlují zástupci BDE. Musí být ale zajištěná dobrá spolupráce mezi výrobou a recyklací. „Účel bateriové vyhlášky a také zákona o kritických surovinách – totiž udržet suroviny v oběhu v EU – splníme pouze tehdy, když budeme mít na zřeteli recyklaci hned od začátku, ve výrobě i spotřebě. Jinak nebudou tyto kritické zdroje pro transformaci energetiky a dopravy v EU dostupné,“ stojí v materiálech BDE.

***

Poptávka po výstavní ploše na veletrhu IFAT je trvale vysoká. Dosud se přihlásilo na 3000 vystavovatelů z více než 50 zemí. Podrobnosti včetně katalogu vystavovatelů, doprovodného programu a možnosti prodeje online vstupenek najdete zde.

Foto archiv/Messe München*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down