02.08.2022 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Veletrh IFAT 2022 a kompostování

Přední světový veletrh IFAT 2022, který se letos konal od 30. května do 3. června v Mnichově, zaujímá pozici přední světové platformy pro hospodaření s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami. V letošním roce měla na veletrhu hlavní roli voda, zejména pak novinky týkající se udržitelného využívání a uzavřených cyklů například v průmyslové výrobě a ve městech, která se musí připravit na extrémní sucho a silné srážky s inteligentním hospodařením s vodou.

Autory článku však zajímala problematika technologií zpracovávání biomasy, popřípadě biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), a to technologií kompostování. Technologie zpracování BRKO se rychle rozvíjí, pokud se zaměříme na kompostování a následné využívání vyrobeného kompostu, je nutné postupovat po jednotlivých krocích uvedené technologie.

Prvnímu kroku – sběru a svozu BRKO – byla na veletrhu jako při každém ročníku věnována značná pozornost a výstavní prostor. Pro vlastní proces kompostování je to však nedůležitá část.

Základní podmínkou pro úspěšný průběh kompostovacího procesu v časově přiměřeném horizontu je druhý krok – vhodná příprava sebraných bioodpadů pro jejich zkompostování – dezintegrace suroviny na bázi dřevin. Na veletrhu IFAT se uskutečnily „Praktické dny technologie zpracování biomasy“, při kterých byly na předváděcí ploše v ukázkách představeny mobilní stroje nejrůznějších značek, které demonstrovaly řešení pro efektivní zpracovávání jak odpadní, tak produktové biomasy.

Někteří vystavovatelé věnovali pozornost řešení separace nečistot z BRKO ještě před jejich založením do zakládek kompostů. Např. firma  Komptech, GmbH představila řešení problému s rostoucím množstvím cizích látek v bioodpadu – využití pro dezintegraci pomaluběžného drtiče Crambo, čímž se zabrání nadměrné fragmentaci kontaminantů, jako jsou plastové fólie a obaly. Firma Eggersmann, GmbH vystavovala pomaloběžné drtiče velmi vhodné pro dezintegraci zelených odpadů, novinkou byly pak především elektrické pohony u drtičů Z 50 a FORUS SE 38.

Mimo výše uvedené firmy vystavovaly pomaloběžné drtiče i další firmy, např. Doppstadt, Arjes, Haas, TANA, Hammel, Pronar.

Vlastní proces kompostování

Autoři článku se zajímali však nejvíce o třetí krok technologie zpracovávání BRKO, což je vlastní proces kompostování. V procesu rychlokompostování je nejdůležitější pracovní operací překopávání surovin. Jeho účelem je provzdušnit hromadu, a tím dosáhnout optimálního průběhu mikrobiální činnosti v kompostovacím procesu. Proto byla zvýšená pozornost věnována překopávačům kompostu.

Fy Eggersmann, GmbH nabízí kompletní produktovou řadu mobilních recyklačních a kompostovacích strojů. Je světovým lídrem na trhu v oblasti konverzních technologií a mezinárodně vyhledávaným partnerem při realizaci projektů udržitelné recyklace a nakládání s odpady. Na veletrhu představila autonomní překopávač kompostu BACKHUS A 55 bez obsluhy s elektropohonem.

Turecká firma EYS sice na veletrhu nevystavovala překopávač kompostu ve skutečné velikosti, avšak v expozici měla umístěný model nejvíce žádaného samojízdného překopávače kompostu KYK 40. Na panelech měla graficky vyobrazenou celou linku na zpracovávání BRKO kompostováním – drtič, překopávač kompostu, bubnové síto, balicí zařízení.

Na venkovní ploše vystavovala chorvatská firma TECHNIX, d. o. o. samojízdný překopávač kompostu BIOBRAZDER typ 2800/105.  V její velké expozici byla vystavena řada exponátů pro zpracovávání BRKO, včetně modelů pro zpracovávání BRKO kompostováním.

Pro řízení kompostovacího procesu je nutné monitorovat některé fyzikální veličiny, hlavně teplotu uvnitř hromady založených surovin. Firma UNWELTELEKTRONIK, GmbH představila měřicí techniku pro monitorování kompostovacího procesu – teploměry s bezdrátovým a drátovým přenosem naměřených hodnot.

Závěrem lze konstatovat, že řada firem nevystavuje pouze jednotlivé stroje pro technologie zpracovávání BRKO, ale nabízí kompletní linky pro zpracovávání BRKO většinou v uzavřených prostorech. Jedním z představitelů je firma BEKON, GmbH, která nabízí zařízení BEKON Mini určené pro 3000 až 10 000 t biomasy/rok.

V tomto případě je pro zpracovávání biologicky rozložitelných surovin využívána technologie řízené termofilní fermentace v uzavřených fermentorech. V případě potřeby je využívána ještě koncovka - kompostování v pásových hromadách na volné, vodohospodářsky zajištěné ploše.

Petr Plíva, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.,

Dalibor Vostal, VOSTING, s. r. o.*

Obr. 1: Předváděcí plocha na výstavišti IFAT

Obr. 2: Pomaluběžné drtiče fy Eggersmann GmbH

 Obr. 3: Pomaloběžné drtiče vystavené na vnitřní a venkovní ploše

 Obr. 4: Překopávač kompostu BACKHUS A 55

Obr. 5: Expozice turecké firmy EYS

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down