Smělý závazek u elektrických vozidel

Cílem společnosti Scania je zaujmout vedoucí postavení mezi výrobci podílejícími se na přechodu k trvale udržitelným přepravním systémům. Hlavním nástrojem k tomu budou akumulátorová elektrická vozidla. Umožní, aby se k zákazníkům dostala hospodárnější přepravní řešení s nulovými uhlíkovými emisemi.

Rychlý vývoj elektrických řešení pro těžká nákladní vozidla zahrnuje i neustálé zdokonalování akumulátorové technologie, pokud jde o kapacitu akumulátorů vztaženou k jejich hmotnosti. Rychle se zlepšují také další parametry, zejména doba nabíjení, počet cyklů a hospodárnost. Nadále se bude zvyšovat rentabilita těchto řešení. Ve většině oblastí přepravy předčí systémy založené na použití fosilních paliv a biopaliv.

Vzestup bezemisních řešení

„Vidíme, že akumulátorová elektrická řešení jsou první technologií bez škodlivých emisí ve výfukových plynech, která dokážou získat významný tržní podíl. Z hlediska zákazníka vyžaduje elektrické vozidlo menší rozsah servisního zajištění než konvenční, což znamená vyšší provozní vytížení a příznivější náklady připadající na kilometr jízdy nebo hodinu provozu. Poučili jsme se z autobusového segmentu, u něhož přeměna začala dříve a neustále se zde zvyšuje poptávka po akumulátorových elektrických alternativách. Načasování vstupu do této oblasti poskytlo užitečné skutečnosti, na jejichž základě nyní rychle zlepšujeme své postavení prostřednictvím nové řady autobusů. Získali jsme přitom také dobré základní znalosti, která využíváme při rozvoji oblasti elektrifikovaných nákladních vozidel,“ říká Alexander Vlaskamp, ředitel prodeje a marketingu společnosti Scania.

Firma již uvedla na trh plně elektrické a plug-in hybridní nákladní vozidla. Dále má v plánu představit během několika roků elektrické vozy určené pro přepravu nákladů na dlouhé vzdálenosti. Budou schopné převážet celkovou hmotnost 40 tun po dobu 4,5 hodiny a jejich akumulátory bude možné rychle dobíjet během 45minutové povinné přestávky řidiče.

Scania očekává, že do roku 2025 bude podíl elektrifikovaných vozidel na celkových prodejních objemech jejích vozidel v Evropě dosahovat 10 %, přičemž do roku 2030 by se tento podíl mohl zvýšit až na 50 %.

Porovnání s vodíkem

Scania investovala rovněž do vývoje vodíkových technologií a nyní je jediným výrobcem, jehož těžká nákladní vozidla s tímto pohonem jsou v počátečním zkušebním provozu u zákazníků. Firemní technici již získali cenné poznatky, na jejichž základě budou pokračovat v další práci.

Přechod k využívání vodíku pro tyto účely však bude omezený, protože k pohánění vodíkového nákladního vozidla je zapotřebí třikrát víc elektrické energie získávané z obnovitelných zdrojů ve srovnání s akumulátorovým elektrickým pohonem. Značné množství energie se totiž ztrácí ve fázích výroby, distribuce a zpětného převádění vodíku na elektrickou energii.

V úvahu je třeba brát také rozsah oprav a údržby. U vodíkového vozu budou náklady vyšší než u akumulátorového elektromobilu, jelikož jeho systémy jsou složitější. Jako příklad lze uvést rozsáhlý vzduchový a chladicí systém. Vodík je navíc těkavý plyn, který vyžaduje náročnější údržbu zajišťující bezpečnost souvisejících systémů.

Vodík je však slibný nosič energie, jenž umožňuje její výhodnou dlouhodobou akumulaci a který bude sehrávat důležitou roli při snižování uhlíkových emisí, bude-li se vyrábět způsobem šetrným k životnímu prostředí. Scania očekává, že vodík bude v řadě průmyslových odvětví sehrávat významnější roli také jako náhrada fosilních zdrojů energie v souvislosti s dodávkami oceli pro výrobu nákladních vozů.

Stacionární palivové články jsou důležitou součástí elektrického nabíjecího systému. Toto řešení je obzvlášť nadějné v místech bohatých na obnovitelné zdroje energie a ve venkovských oblastech vzdálených od hlavní elektrické rozvodné sítě.

„Abychom co nejvíc přispívali k celkové provozní hospodárnosti techniky našich zákazníků i k ochraně životního prostředí, nezavíráme si dveře před žádnými příležitostmi. Je jasné, že cílíme hlavně na kombinaci vývoje akumulátorových elektrických vozidel a využívání paliv pocházejících z obnovitelných zdrojů. Vidíme to již v podstatě ve všech segmentech,“ pokračuje Vlaskamp.

Nad rámec předpisů

Vědecky podložené klimatické cíle, které si Scania stanovila, budou znamenat, že do roku 2025 sníží společnost emise CO2 pocházející z její vlastní činnosti o 50 %. Současně za stejné období sníží o 20 % emise vznikající provozem vozidel u zákazníků. Aby tyto cíle splnila, zaměřuje se Scania na emise vznikající během celého cyklu od zdroje paliva až po jeho spotřebu ve vozidle. To je přísnější přístup, než jaký vyžadují mnohé stávající i připravované předpisy, které se zaměřují pouze na emise vznikající vlastním provozem vozu.

Společnost se zavazuje, že bude každý rok uvádět na trh nejméně jeden nový výrobek využívající elektrické technologie a spadající do segmentu autobusů a nákladních automobilů. Současně zůstávají prioritou společenské investice zaměřené na budování spolehlivé infrastruktury, která je pro akumulátorová elektrická vozidla potřebná.

„Zaměřujeme se také na obchodní činnost našich zákazníků. Poskytovatelé přepravních služeb musí být schopni plnit zakázky udržitelným způsobem za přiměřené ceny,“ uzavírá Alexander Vlaskamp.*

Zdroj: Scania

(Podrobnosti v Komunální technice 9/2021)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down