21.12.2023 | 05:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odpadová statistika v České republice za rok 2022

Celková produkce odpadů dosáhla v Česku v roce 2022 hodnoty 39,2 milionu tun. Meziročně poklesla o zhruba 0,3 %. Komunálního odpadu bylo vyprodukováno 5,4 milionu tun, tedy o 1,3 % víc než v roce předešlém.

Z celkové produkce tvořily 60,9 % odpady minerální, tedy stavební a demoliční, zeminy nebo odpad ze spalování. Druhou největší měrou se na vyprodukovaných odpadech podílel kovový (13,4 %), následovaný směsným (11,3 %) a nekovovým odpadem s podílem 7 %. Ten se skládal hlavně z odpadu z papíru a lepenky (51,1 %), plastů (22,7 %), skla (11,2 %) a odpadu ze dřeva (9,8 %). Zbývající část nekovového odpadu obsahoval pryžový, textilní odpad a odpad obsahující polychlorované bifenyly (PCB), spadající do kategorie nebezpečných odpadů. Ty tvořily celkově necelá 4 % vyprodukovaného odpadu. V absolutním vyjádření to bylo 1,56 milionu tun a proti roku 2021 se jednalo o více než 10% pokles.

362 kg SKO/obyvatele

Při pohledu na krajské srovnání produkce odpadů bylo v roce 2022 nejvíce odpadů vytvořeno ve Středočeském kraji (5,3 mil. tun), nejméně pak v Karlovarském kraji (0,6 mil. tun). Při zohlednění počtu obyvatel se na první příčku dostal kraj Jihomoravský se 4385 kilogramy odpadu na jednoho obyvatele (celorepublikový průměr činil 3643 kg). Nebezpečných odpadů bylo v tuzemsku na jednoho obyvatele v roce 2022 vyprodukováno 145 kg – nejvíc v Moravskoslezském kraji (284 kg), nejméně v Praze (67 kg)

Z celkem 5,4 milionu tun komunálního odpadu pocházelo 3,9 milionu tun z obcí, respektive od občanů, kterým sběr odpadu obce zajišťují, a dalších subjektů zapojených do obecního sběru odpadu. V přepočtu na jednoho obyvatele Česka se jednalo o 362 kilogramů „obecního komunálního odpadu“. Na jednoho obyvatele vyprodukoval nejvíc Středočeský kraj se 421 kg. Z celkového množství komunálních odpadů tvořily směsné 59,1 %, nekovové 16,1 % a odpady živočišného a rostlinného původu 15,8 %.

Největší část nekovových odpadů pak tvořil s podílem 45,5 % odpad z papíru a lepenky, 22,9 % zaujímaly plasty a 19,1 % sklo. Minoritními složkami nekovových komunálních odpadů pak byly odpady ze dřeva s 8 % a textilní odpad s 4,5 %. Nebezpečných komunálních odpadů bylo vytvořeno 9242 tun, přičemž v meziročním srovnání se jedná o pokles o 12,3 %.

Proti roku 2021 kleslo množství importovaného odpadu o 3,4 %. Z Česka bylo vyvezeno téměř 3,4 mil. tun odpadu, přičemž více než 70 % tvořil kovový odpad.

Podrobné informace přináší publikace Produkce, využití a odstranění odpadů2022.*

Ilustrační foto archiv

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down