Nové tendence vývoje komunálních služeb

Ač si to mnohdy nepřiznáváme, jsou české komunální služby ovlivňovány děním v Evropě. Koncem roku 2018 uspořádal Evropský svaz výrobců pracovních strojů a komunální techniky (VAK e.V.) konferenci o budoucnosti odvětví komunálních služeb.

Hlavními tématy byly digitalizace, automatizace a zvýšená ochrana životního prostředí, včetně zpřesnění definice „clean vehicle“ (čistý automobil). Celé, do značné míry konzervativní, odvětví likvidace odpadů a komunálních služeb reaguje na výzvy, které v Evropě probíhají v souvislosti s „hnutím Průmysl 4.0“. S hlavními závěry konference nás seznámil Ing. Jan Šedina, který se této akce aktivně zúčastnil jako jediný český zástupce, a to za výrobce malých komunálních vozidel – společnost ZEBRA GROUP s. r. o.

Digitalizace

Digitalizací rozumíme změnu podnikatelských obchodních modelů a jejich zlepšování využitím informační a komunikační techniky. Digitalizace i v odvětví komunálních služeb znamená vznik, zpracovávání a analýzu velkého množství dat (tzv. BIG DATA) a jejich následné sdílení a efektivní využívání. Tento trend má dopady na komunikaci mezi komunálními vozidly, mezi nosičem a nástavbami a také mezi jednotlivými vozidly a dispečerem, který jejich práci řídí, analyzuje a usměrňuje.

Digitalizace umožňuje, a mnohdy i vyžaduje, vznik tzv. chytrých komunálních vozidel se zabudovanými specifickými zařízeními (např. automatický vážicí systém či integrované kamerové systémy), která přenášejí sdílená data. Sběr dat umožňuje automaticky vyhodnocovat údaje o komunálním vozidle, jeho pohybu a jeho práci a zvýšit tak bezpečnost práce, zefektivnit údržbu na dálku, samokontrolu a hlášení poruchových stavů nebo stavů blízkých poruše, výběr tras, vedení řidičů a jejich navigaci včetně online správy objednávek na komunální služby. To vše směřuje k poskytování komunálních služeb na požádání (on demand) a zcela jistě tedy ke snižování nákladů za tyto služby.

Automatizace

Kam až může zajít automatizace jak v podmínkách uzavřených areálů (např. automatizovaná vnitropodniková doprava), tak u pohybu na veřejných komunikacích? Dnes je v  některých velkých logistických areálech vnitropodniková doprava často plně automatizovaná, tj. vozidlo se „řídí samo“ a řidič se v době vykládky a nakládky věnuje jiným činnostem (většinou odpočívá). Jinak je to v podmínkách provozu na veřejných komunikacích.

Prvky automatizace obsluhy vozidla můžeme rozdělit do několika úrovní – od 0, kdy vozidlo plně řídí řidič až po 4 ,kdy je provoz plně automatizovaný a řidič je ve vozidle jen kvůli zákonným předpisům. Úroveň 5 je vozidlo bez řidiče. Diskuse o rozumné a efektivní míře automatizace na úrovni 5 je zjednodušeně řečeno debatou o činnosti vozidla „bez nohou“ (např. automatická spojka, brzdění při nebezpečné vzdálenosti), „bez rukou“ (parkovací asistent), také „bez očí“ (asistenty a kamery) a „bez pozornosti“ (dálkové sledování činnosti a pohybu). Je otázkou, jak účelná a vhodná je taková míra automatizace při obvyklých činnostech poskytovaných v rámci komunálních služeb, a také personální zajištění takových řešení.

Ochrana životního prostředí

V současnosti je na úrovni EU diskuse o zpřísnění Směrnice 2009/33/EU. Ta definuje „čisté vozidlo“ (clean vehicle) a postup veřejných subjektů (měst, obcí) při pořizování nové komunální techniky (formou nákupu i pronájmu). Jedna z verzí Směrnice říká, že veřejný subjekt je povinen při nákupu přihlížet k dopadům na spotřebu energie a na životní prostředí. Tu samou povinnost mají i organizace, které komunální služby pro města a obce vykovávají. Dopady Směrnice jsou hybnou silou pro nákup, leasing a pronájem vozidel s alternativními pohony – především elektrickým. To se týká vozidel i nástaveb. Dalším efektem Směrnice bude uplatnění nejen vozů na elektrický pohon, ale i agregovaných elektrických nástaveb (např. pro zametání, odvoz odpadků, zimní údržbu nebo na čištění kanálů).

Závěry

„Lze říci, že odvětví komunálních služeb včetně oboru výroby pracovních strojů a komunální techniky je v procesu dynamických změn a pohybu uvnitř. V blízké budoucnosti lze očekávat vysokou míru inovací výrobků s vyšším podílem digitalizace a automatizace, tedy chytrá a autonomní vozidla, s nízkými nebo žádnými emisemi a minimálním nebo žádným hlukem při práci. To bude kromě úsilí výrobců vyžadovat i veřejnou podporu a změnu principů sledování efektivity pořizování a využívání techniky během jejího životního cyklu, které vyžaduje stát,“ shrnuje závěrem Ing. Šedina.*

(Podrobnosti v Komunální technice 4/2019)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down