Dlouholetým členem Sdružení komunálních služeb (SKS) jsou Technické služby Tábor, s. r. o., (TST). V tomto městě na řece Lužnici, které je po Českých Budějovicích druhým největším v Jihočeském kraji, žije zhruba 34 000 obyvatel; v aglomeraci se Sezimovým Ústím a Planou nad Lužnicí – obě lokality však mají své technické služby – potom asi 45 000 lidí.

„Technické služby Tábor nejsou svými činnostmi, jako je například celoroční údržba komunikací nebo péče o zeleň, nikterak výjimečné v porovnání s podobně zaměřenými subjekty. Staráme se asi o 200 kilometrů komunikací a 40 kilometrů chodníků. Nemáme v gesci odpady. Touto problematikou se zabývá firma Rumpold. Z méně běžných činností zmíním třeba provoz parkovišť nebo psího a kočičího útulku. S ním se v současné době, kdy máme toto zařízení plné koček, pereme statečně. Kapacita útulku je vytížená na sto procent. K tomu máme ve správě i pět hřbitovů,“ uvedl ředitel TST Michal Polanecký a pokračoval:

„Aktuálně se zabýváme projektem nového parkovacího domu s 250 místy. Už jeden máme, a tak jsme načerpali s parkováním bohaté zkušenosti. Potýkáme se s novou legislativou, kdy má být kromě jiného například každé páté místo připravené pro elektromobil. Shrnu-li to, v současné době neustále modernizujeme a digitalizujeme.“

Univerzální zametač

TST si pořídily od společnosti HANES kompaktní samosběrný zametací stroj BUCHER CityCat V20 s kompletní výbavou pro zimní údržbu, což je pravděpodobně první zástupce techniky v této konfiguraci v ČR.

Nová generace kompaktních zametacích strojů v kategorii 2 m3 BUCHER CityCat již nenese název 2020, nýbrž V20. Inovovaná „městská kočka“ existuje ve dvou variantách, a to lehčí VS20 s celkovou hmotností 3,5 tuny a dieselovým motorem Deutz o výkonu 45 kW. Těžší verze s označením V20 (4,8 t) má dieselový agregát VM o výkonu 63 kW. Užitečné zatížení přesahuje dvě tuny. Oba modely jsou k mání také s pohonem 4 x 4 nebo elektrickým s integrovanou palubní rychlonabíjecí stanicí.

Novinky si zachovaly kloubové řízení a robustní konstrukci. Zásadní změnou proti předchůdcům je vyšší jízdní komfort díky nezávislému odpružení přední nápravy a kabiny. Ta je plnohodnotná pro dva členy posádky. Lze tak využít služeb metaře všude tam, kam stroj nedosáhne. Větší je objem zásobníku na smetky i nádrže na vodu. Díky pozměněné koncepci se ze samosběrného zametače může stát mávnutím proutku univerzální nosič nářadí pro celoroční využití. Pracovní agregát se dá totiž snadno a rychle nahradit plnohodnotným příslušenstvím pro zimní údržbu. To se týká i verzí s elektrickým pohonem.

Dopředu je možné agregovat sněhovou radlici nebo odmetací kartáč. Konkrétně u modelu V20 lze zásobník na smetky nahradit sypačem o objemu 1 m3 a nádrží na 450 litrů solanky. Ve volitelné výbavě je vysokotlaký mycí systém či sací hubice na úklid listí a nečistot v obtížně přístupných místech. Užitečnou eventualitou je systém EasyClean pro snadné vypláchnutí zásobníku.

„Výhodou v porovnání s jinými univerzálními nosiči nářadí se šíří kolem 160 až 170 centimetrů je konkrétně u stroje CityCat V20 menší průjezdná šířka 130 centimetrů při shodné kapacitě sypače. Díky tomu se tento nosič vejde na většinu chodníků. S větším objemem zásobníku na posypový materiál má i větší akční rádius. Vidíme v něm velkou budoucnost při celoroční údržbě komunikací,“ podotkl jednatel firmy HANES Filip Hachle a navázal: „Napřesrok by měly být k dispozici dotace na elektromobily, snad až do 40 % kupní ceny. Současná dvojnásobná cena techniky na elektropohon by se tak mohla teoreticky smazat.“

Stejně jako SKS třicetiletá společnost HANES prodala v ČR a SR kromě techniky pro jiné účely, především svoz odpadu, doposud zhruba 350 zametacích strojů se značkou BUCHER: 250 kompaktních samosběrů s výraznou převahou v kategorii 2 m3 a 100 zametacích nástaveb.

Popisky:

1: Při debatě jsme zastihli (zleva) předsedu SKS a současně ředitele Technických služeb Benešov, s. r. o., Bohumila Rataje, Ing. Vlastislava Šandu, vedoucího divize Agroservis Služeb města Pardubic, a. s., hostitele Michala Polaneckého, místopředsedu SKS a ředitele příspěvkové organizace Roudnické městské služby Ing. Martina Chudobu, člena rady SKS a jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o., Libora Preislera a jednatele Technických služeb Trutnov, s. r. o., Ing Lumíra Labíka

2 a 3: Díky nové koncepci se ze samosběrného zametače BUCHER CityCat V20 může stát rychle a jednoduše univerzální nosič nářadí s plnohodnotným příslušenstvím pro zimní údržbu.*

Ač si to mnohdy nepřiznáváme, jsou české komunální služby ovlivňovány děním v Evropě. Koncem roku 2018 uspořádal Evropský svaz výrobců pracovních strojů a komunální techniky (VAK e.V.) konferenci o budoucnosti odvětví komunálních služeb.

Hlavními tématy byly digitalizace, automatizace a zvýšená ochrana životního prostředí, včetně zpřesnění definice „clean vehicle“ (čistý automobil). Celé, do značné míry konzervativní, odvětví likvidace odpadů a komunálních služeb reaguje na výzvy, které v Evropě probíhají v souvislosti s „hnutím Průmysl 4.0“. S hlavními závěry konference nás seznámil Ing. Jan Šedina, který se této akce aktivně zúčastnil jako jediný český zástupce, a to za výrobce malých komunálních vozidel – společnost ZEBRA GROUP s. r. o.

Digitalizace

Digitalizací rozumíme změnu podnikatelských obchodních modelů a jejich zlepšování využitím informační a komunikační techniky. Digitalizace i v odvětví komunálních služeb znamená vznik, zpracovávání a analýzu velkého množství dat (tzv. BIG DATA) a jejich následné sdílení a efektivní využívání. Tento trend má dopady na komunikaci mezi komunálními vozidly, mezi nosičem a nástavbami a také mezi jednotlivými vozidly a dispečerem, který jejich práci řídí, analyzuje a usměrňuje.

Digitalizace umožňuje, a mnohdy i vyžaduje, vznik tzv. chytrých komunálních vozidel se zabudovanými specifickými zařízeními (např. automatický vážicí systém či integrované kamerové systémy), která přenášejí sdílená data. Sběr dat umožňuje automaticky vyhodnocovat údaje o komunálním vozidle, jeho pohybu a jeho práci a zvýšit tak bezpečnost práce, zefektivnit údržbu na dálku, samokontrolu a hlášení poruchových stavů nebo stavů blízkých poruše, výběr tras, vedení řidičů a jejich navigaci včetně online správy objednávek na komunální služby. To vše směřuje k poskytování komunálních služeb na požádání (on demand) a zcela jistě tedy ke snižování nákladů za tyto služby.

Automatizace

Kam až může zajít automatizace jak v podmínkách uzavřených areálů (např. automatizovaná vnitropodniková doprava), tak u pohybu na veřejných komunikacích? Dnes je v  některých velkých logistických areálech vnitropodniková doprava často plně automatizovaná, tj. vozidlo se „řídí samo“ a řidič se v době vykládky a nakládky věnuje jiným činnostem (většinou odpočívá). Jinak je to v podmínkách provozu na veřejných komunikacích.

Prvky automatizace obsluhy vozidla můžeme rozdělit do několika úrovní – od 0, kdy vozidlo plně řídí řidič až po 4 ,kdy je provoz plně automatizovaný a řidič je ve vozidle jen kvůli zákonným předpisům. Úroveň 5 je vozidlo bez řidiče. Diskuse o rozumné a efektivní míře automatizace na úrovni 5 je zjednodušeně řečeno debatou o činnosti vozidla „bez nohou“ (např. automatická spojka, brzdění při nebezpečné vzdálenosti), „bez rukou“ (parkovací asistent), také „bez očí“ (asistenty a kamery) a „bez pozornosti“ (dálkové sledování činnosti a pohybu). Je otázkou, jak účelná a vhodná je taková míra automatizace při obvyklých činnostech poskytovaných v rámci komunálních služeb, a také personální zajištění takových řešení.

Ochrana životního prostředí

V současnosti je na úrovni EU diskuse o zpřísnění Směrnice 2009/33/EU. Ta definuje „čisté vozidlo“ (clean vehicle) a postup veřejných subjektů (měst, obcí) při pořizování nové komunální techniky (formou nákupu i pronájmu). Jedna z verzí Směrnice říká, že veřejný subjekt je povinen při nákupu přihlížet k dopadům na spotřebu energie a na životní prostředí. Tu samou povinnost mají i organizace, které komunální služby pro města a obce vykovávají. Dopady Směrnice jsou hybnou silou pro nákup, leasing a pronájem vozidel s alternativními pohony – především elektrickým. To se týká vozidel i nástaveb. Dalším efektem Směrnice bude uplatnění nejen vozů na elektrický pohon, ale i agregovaných elektrických nástaveb (např. pro zametání, odvoz odpadků, zimní údržbu nebo na čištění kanálů).

Závěry

„Lze říci, že odvětví komunálních služeb včetně oboru výroby pracovních strojů a komunální techniky je v procesu dynamických změn a pohybu uvnitř. V blízké budoucnosti lze očekávat vysokou míru inovací výrobků s vyšším podílem digitalizace a automatizace, tedy chytrá a autonomní vozidla, s nízkými nebo žádnými emisemi a minimálním nebo žádným hlukem při práci. To bude kromě úsilí výrobců vyžadovat i veřejnou podporu a změnu principů sledování efektivity pořizování a využívání techniky během jejího životního cyklu, které vyžaduje stát,“ shrnuje závěrem Ing. Šedina.*

(Podrobnosti v Komunální technice 4/2019)

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down