Nejen Praha řeší svůj městský okruh

Léto pro někoho znamená dovolenou, pro jiného sezónní práci navíc. Ale například pro Pražany a mnohé, kteří projíždí hlavním městem, znamenají letní měsíce různé uzavírky, opravy, zácpy a podobné komplikace. Přetížené Praze by měla pomoci dostavba okruhu, která má brzy začít.

Tento krok vzbuzuje v lidech různé emoce. Podobně na tom byla i další velká evropská města, která přistoupila k realizaci okruhu, aby ulevila přetížené dopravě a zvýšila její plynulost a bezpečnost. Jaká byla situace před a po výstavbě v některých vybraných městech?

Vídeň: lepší dojezd do práce

Před zahájením stavby rezonovaly v rakouské metropoli zejména otázky spojené s možným zvýšením hlučnosti v okolí stavby, snížením množství a zhoršením kvality podzemních vod, dopravní indukcí či zhoršením kvality života. Objevily se i obavy z vlivu stavby na klima a na zábor zemědělské půdy.

Nakonec se nic z toho nepotvrdilo a hodnocení dopadů vídeňského okruhu je převážně pozitivní. V centru města, ale i v okolí, došlo díky němu ke snížení intenzity dopravy, ke zlepšení fungování dopravního systému, a tím i bezpečnosti silničního provozu.

Obchvat kolem Vídně měl za následek i zlepšení kvality ovzduší, biodiverzity i krajinného rázu. V původní trase klesla úroveň hluku a v okolí stavby se nezměnila. V okolí nového okruhu se zlepšily možnosti dojížďky do práce či do školy nebo dostupnost nákupů.

„Na tomto příkladu je vidět, že se obavy z dopadů, které výstavba okruhu vyvolá, nepotvrdily. Naopak, silniční obchvaty obecně mají po dokončení pozitivní ekonomické přínosy, zvyšují plynulost dopravy, přispívají k bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu nehod. Příklady z okolních zemí jsou toho důkazem,“ říká Martin Opatrný, mluvčí dostavby pražského okruhu.

Erfurtu: racionální přístup

Obyvatelé německého Erfurtu přistupovali k výstavbě nového okruhu velmi racionálně. V rámci veřejné diskuze, která předcházela zahájení stavby, převažovaly otázky spojené zejména s možným zvýšením hlučnosti v okolí stavby. „Pokud ke zvýšení hlučnosti v okolí stavby krátkodobě dojde, je běžné, že investor, tedy obvykle stát, vzniklou situaci řeší a požaduje u zhotovitele nápravu,“ doplňuje Opatrný.

Podobně k tomu přistupovali i v Erfurtu, jehož obyvatelé dnes kvitují, že se městu po dokončení dálničního okruhu ulevilo od tranzitní dopravy. Stejně tak došlo ke zlepšení fungování dopravního systému, zvýšila se plynulost a bezpečnost silničního provozu. V původní trase využívané před dostavbou se navíc zlepšila kvalita ovzduší a snížila hlučnost.

Bratislava: pozitivní hodnocení

„Výstavbu nového bratislavského okruhu provázely zpočátku emoce, které jsou u podobných staveb běžné. Dnes jsou ale místní s výsledkem spokojeni. Vliv nového bratislavského okruhu na různé aspekty života hodnotí obyvatelé Bratislavy pozitivně,“ upřesňuje Opatrný.

Platí to pro všechny zjišťované dopady na dopravu a na kvalitu života. Co se environmentálních dimenzí týká, je pozitivně hodnocena změna v kvalitě ovzduší, v úrovni hluku a v krajinném rázu.

Sofie: největší obavy se nepotvrdily

Také v bulharské metropoli si lidé kladli otázky související s možným zhoršením kvality života v okolí výstavby nového okruhu. Diskutovali o ekonomické výhodnosti či indukci velkého objemu dopravy.

„Obvykle je příběh vždy stejný. Na začátku bývají obavy ze samotné stavby a jejich dopadů na okolí. To je ale krátkodobý pohled. Z dlouhodobého hlediska převládají přínosy, jako je zlepšení plynulosti a intenzity dopravy, vyšší bezpečnost silničního provozu a fungování dopravního systému,“ komentuje změnu postoje obyvatel Martin Opatrný.

Vratislav: ubyly dopravní zácpy

Také polská Vratislav (Wroclaw) čelila otázkám souvisejícím s výstavbou nového okruhu. V okolí stavby i v původní trase se výrazně zlepšilo fungování dopravního systému, zlepšily se možnosti pro dojížďku do práce a do škol i možnosti nákupů.

Nový okruh ulevil původním trasám, kde klesla intenzita dopravy, zlepšila se její plynulost, bezpečnost i kvalita ovzduší a došlo ke snížení úrovně hluku. „Ve městě ubyly dopravní zácpy a místní si na okruh a jeho přínosy rychle zvykli. Vedení Vratislavi už proto nyní avizuje nutnost přípravy dalších tras, které souvisejí s rozvojem města,“ uzavírá Martin Opatrný.

Zdroj: PR Moc, foto archiv

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down