19.01.2023 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technické služby v srdci Českého ráje    

Koncem loňského roku jsme navštívili Technické služby Turnov. Jejich areálem  nás provedl člověk zřejmě nejpovolanější, člen rady Sdružení komunálních služeb a především dlouholetý jednatel společnosti Technické služby Turnov, Libor Preisler. Jak sám v úvodu poznamenal, ve vedoucí funkci působí již od roku 1991, takže důležitá historická data i vlastní organizaci provozu má opravdu v malíčku.

 Důležitým mezníkem v historii turnovských technických služeb se stal určitě rok 1996, kdy proběhlo stěhování do nově vybudovaného areálu a zároveň se uskutečnil přechod z rozpočtové organizace na společnost s ručením omezeným vlastněnou městem Turnov. „Do té doby působily technické služby v několika objektech ve městě, což nevyhovovalo. Město tedy rozhodlo o výstavbě nového areálu na pozemku, který zakoupilo. Pro technické služby tak vzniklo zcela nové zázemí. Po transformaci byla ideou města soběstačnost technických služeb s co nejvyšším podílem zakázek pro jiné subjekty. Tato situace se ovšem s ohledem na platnou legislativu změnila, což následně vedlo v roce 2016 k založení společnosti Turnovské odpadové služby, kterých jsem též jednatelem,“ popsal úvodem Libor Preisler.

Zatímco v kompetenci Technických služeb Turnov je především zajištění oprav komunikací a jejich letní a zimní údržba, péče o veřejné osvětlení se zhruba 2800 světelnými místy a správa sedmi hřbitovů (asi 3500 hrobů) i veřejných záchodků, nově vzniklá společnost zajišťuje v Turnově a třech dalších okolních obcích kompletní svoz odpadů, provoz sběrného dvora a kompostárny.  „Se vznikem nové firmy jsme do ni převedli část pracovníků i techniky, přičemž technické služby zajišťují administrativní servis pro oba subjekty. V technických službách momentálně pracuje 35 lidí, o odpady a kompostárnu se stará dalších 25 zaměstnanců. Firma technických služeb pracuje s ročním obratem zhruba 45 milionů korun, Turnovské odpadové služby měly roční obrat 33 milionů korun. K dispozici máme poměrně rozsáhlý technický park, na jehož obměnu je ovšem třeba vydělat, což není snadné. Nicméně v roce 2022 se podařilo pořídit šest nových pracovních vozidel a vysokozdvižnou plošinu,“ poznamenal Libor Preisler.

Náročný svoz odpadu

Tak jako téměř všude, řeší se i v Turnově ideální systém svozu a dalšího zpracování odpadů. V rámci systému door to door svážejí v Turnově odpad z 5700 nádob. „Zajišťujeme svoz směsného i tříděného odpadu a k dispozici máme tři velké svozové soupravy, dvě malá auta a tři nosiče kontejnerů s 60 rozmístěnými kontejnery. Nemáme vlastní skládku, zatím využíváme kapacity skládky Košťálov, popřípadě odpad vozíme do libereckého zařízení na energetické využití odpadů. V systému door to door obsluhujeme nádoby na papír, plast a bioodpad s kapacitou 240 litrů a nádoby na směsný odpad s objemem 120 litrů. Tento systém je spojen s překládáním odpadů na našem sběrném dvoře, což je pracné a hlavně časově náročné. Jen svozů bioodpadu absolvujeme 39 za rok, přičemž od dubna do října svážíme každý týden zhruba 45 tun materiálu, který se dále zpracovává v kompostárně,“ popisuje Libor Preisler.

Po počátečních potížích přišel úspěch

Na bývalých zemědělských pozemcích, které odkoupilo město, začal před sedmi lety provoz kompostárny. Ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů využívá kompostárna technologii s přispěním řízeného provzdušňování třemi ventilátory, při kterém dochází k urychlení a zkvalitnění kompostovacího procesu.

„Začátky provozu kompostárny nebyly vůbec jednoduché. Činnost jsme sice zahájili vybaveni technikou zakoupenou díky získaným dotacím, ovšem podmínkou udržitelnosti bylo zpracování minimálně 2500 tun materiálu ročně a především distribuce nadpoloviční většiny vyrobeného kompostu na zemědělskou půdu. A zemědělci o náš produkt valný zájem nejevili. Náklady na výrobu byly zpočátku vysoké a leccos bylo třeba se za pochodu naučit. Záchranou byl v tomto období zvyšující se zájem občanů. Ten naštěstí nepolevuje a opravdu velký zájem je i o vyráběné substráty, pro které si k nám jezdí lidé z okruhu 80 kilometrů. Například v roce 2021 jsme vyrobili 2200 tun substrátů v požadovaných poměrech smíchané zeminy, kompostu a písku. Dnes kompostárna ročně přijímá na vstupu 4200 tun materiálu, což už je momentálně vzhledem k omezenému prostoru i technice na hranici únosnosti, protože toto množství těžko stíháme zpracovat. I když naše technologie není příliš náročná. Zakládky zrají na hromadách zhruba šest měsíců a jedenkrát za měsíc je přeházíme nakladačem. Kromě občanů Turnova vozí do kompostárny materiál i obyvatelé okolních obcí i další subjekty,“ seznámil nás Libor Preisler s úspěšným provozem kompostárny.* 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down