18.06.2024 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Třebovice

Město Česká Třebová na Ústecko-Orlicku dokončilo v roce 2022 výstavbu velkokapacitní kompostárny na skládce v Třebovici. Radnice investovala do výstavby kompostárny 43 milionů korun bez DPH z vlastních prostředků. Kompostárna je součástí regionálního centra pro nakládání s odpady. Kompostárnu provozuje společnost Eko Bi s.r.o. stoprocentně vlastněná městem Česká Třebová.   

Kapacita kompostárny je 4900 tun ročně, spádovou oblastí pro kompostárnu je celý někdejší okres Ústí nad Orlicí a část okresu Svitavy. Firma Eko Bi s.r.o. jedná s dalšími městy a obcemi z okolí, aby oblastí, odkud bude svážet bioodpad, ještě přibylo.

Technologie kompostování

            Pro zpracovávání biologicky rozložitelných surovin je využívána technologie kompostování v pásových hromadách na volné vodohospodářsky zabezpečené, ploše. Jde o klasický způsob kompostování, kdy zpracovávané suroviny jsou zakládány do jednotlivých hromad podle ověřené surovinové skladby.

Při zakládání surovin do pásových hromad je používán teleskopický kolový nakladač KRAMER – KL 30.5T s maximální zdvihovou výškou 4,52 m. Nakladač je využíván i při

vkládání surovin do drtiče, hotového kompostu do síta, při nakládání, úklidu plochy atd.

Pro zajištění jednotlivých operací kompostovacího procesu, tj. pro jemnou dezintegraci dřevní hmoty, pro homogenizaci a aeraci zpracovávaných surovinu a pro finalizaci vyrobeného kompostu je kompostárna vybavena skutečnými strojními klenoty.

1/ Mobilní drtič dřevní hmoty HUSMANN HFG IV

            Dřevní odpad, který nelze zakládat přímo do kompostovací hromady (větve z prořezu stromů, nálety, kmeny, kořeny apod.) je uskladňován na hromadu na kompostovací ploše a ve chvíli, kdy je ho dostatečné množství, je provedeno jeho rozdrcení pomocí mobilního drtiče dřevní hmoty HUSMANN HFG IV. Energetickým zdrojem stroje je dieselový motor o výkonu 205 kW, max. průměr drcených větví je 350 mm, výkonnost stroje je 150 m3/h (výkonnost závisí na vlastnostech a množství zpracovávaných surovin).

Nadrcený bioodpad je uskladněn na kompostovací ploše až do doby, než je zakládán do nových pásových hromad. Nová zakládka je zajištěna drtičem. Jednotlivé bioodpady jsou v určeném poměru vkládány do násypky drtiče a po jejich rozdrcení a promíchání jsou ukládány na plochu tak, že vytvářejí pásovou hromadu.

2/ Samojízdný překopávač kompostu MENART SPM-47

Samojízdným překopávačem kompostu MENART SPM-47, jehož pracovní prostor je 5 m šířka a 2,5 m výška, je v první fázi ihned po založení pásových hromad provedena homogenizace zpracovávaných surovin a formátování profilu hromad 4,6 x 2,3 m. Následné překopávky zajišťují intenzivní provzdušňování zpracovávaných surovin, jejich četnost je závislá zejména na teplotě surovin uvnitř pásových hromad.

Pokud teplota přesáhne 65 oC, jsou pásové hromady překopány, teploty se měří denně tyčovým teploměrem ručně. Na základě výsledků monitorování je kompostovací proces ukončen. Minimální doba procesu je z důvodu nutné homogenizace zpracovávaných surovin 60 dnů.

3/ Hřebenové síto Flex-Star 3000

Poslední operací na ploše kompostárny je finalizace vyrobeného produktu – hotového kompostu. Operace je prováděna hřebenovým sítem Flex-Star 3000 od firmy WILLIBALD. Síto umožňuje třídit materiál na tři frakce. Nejjemnější frakce prosátého kompostu je nabízena občanům – zahrádkářům, středně hrubý kompost odebírají zemědělci pro aplikaci na zemědělskou půdu a nejhrubší frakce je opětovně zakládána do nových kompostovacích hromad. Prosátý kompost je uskladněn pod přístřeškem na zabezpečené ploše, kde je uložen až do doby jeho expedice.

Výhodou hřebenového síta, oproti klasickým bubnovým sítům, je schopnost třídit a přesívat organické materiály s vyšším obsahem vlhkosti. Vlhké a lepkavé materiály, které mají tendenci rychle přilnout ke dnu síta, jsou prosévány efektivně a hospodárně. Výsypná výška tří vynášecích dopravníků je zhruba 3,80 m, což umožňuje velkou skladovací kapacitu pod sítem a tím i optimalizovaný provoz kolového nakladače. Výkonnost hřebenového síta Flex-Star 3000 závisí na vlastnostech a množství prosévaných surovin, lze předpokládat výkonnost 200 m3 za hodinu. Flex-Star 3000 je postaven na podvozku s ABS systémem s max. pojezdovou rychlostí 80 km/h. Díky kompaktní velikosti je velice snadné jej přepravovat mezi jednotlivými stanovišti.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down