15.05.2024 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Kladruby

V roce 2014 město Kladruby realizovalo projekt, jehož hlavním cílem bylo zlepšit kvalitu služeb pro obyvatele v oblasti odpadového hospodářství. Bylo tak vytvořeno místo pro ukládání a zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů, které do té doby ve městě a jeho širším okolí chybělo.

V rámci projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR, byla vybudována kompostárna s roční kapacitou 500 tun surovin na vstupu. V kompostárně Kladruby je pro zpracování využívána technologie kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Provozovatelem kompostárny jsou technické služby města Kladruby. V blízkosti kompostárny se nachází sběrný dvůr, který byl vybudován na skládce s ukončeným provozem.

Technologie kompostování

            Pro zpracovávání BRKO je využívána technologie kompostování v pásových hromadách na volné ploše, které jsou překopávány překopávačem kompostu. Jde o klasický způsob kompostování, kdy zpracovávané suroviny jsou zakládány postupně do jednotlivých pásových hromad podle ověřené surovinové skladby.

            Zpracování bioodpadu probíhá podle technologického postupu, který je složen z následujících technologických operací.           

I/ příprava surovin do zakládky kompostu

- dřevnatá hmota je před založením rozdrcena na potřebnou strukturu štěpkovačem dřevní hmoty pro maximální průměr 150 mm Laski LS 150/27 C s benzínovým motorem;

- BRKO dovezené do kompostárny jsou uskladňovány na kompostovací ploše a pokud možno ihned zakládány do pásových hromad;

II/ zakládání kompostu

- všechny zpracovávané suroviny jsou do pásových hromad zakládány podle receptury optimální surovinové skladby kolovým traktorem New Holland T5040 s čelní lopatou o objemu 0,5 m3;

III/ proces kompostování

- z důvodu zajištění potřebné aerace zpracovávaných surovin založených do pásových hromad jsou suroviny překopávány taženým překopávačem kompostu PEZZOLATO PRK 2500; pracovní prostor stroje je (š x v) – (2,5 x 1,4) m, jeho výkonnost je závislá na fyzikálních vlastnostech zpracovávaných surovin, lze přibližně uvést hodnotu 400 m3/h;

- při prvním překopání dojde k homogenizaci založené hromady; do 48 hodin po homogenizační překopávce teplota stoupne nad 65°C – signál správně založené zakládky; při teplotě nad 65°C je nutné hromadu provzdušnit a snížit teplotu, tedy překopat; pro správný průběh kompostování, zejména z důvodu potřebné aerace založených surovin, je nutné překopávání pásových hromad provádět pravidelně, v závislosti na průběhu kompostovacího procesu;

IV/ monitorování kompostovacího procesu

- především je sledována teplota uvnitř jednotlivých hromad, a to minimálně jedenkrát za týden, v době ihned po založení častěji;

- pro monitorování je využíván digitální tyčový teploměr bez elektronického zápisu hodnot od firmy AGRETO;

- naměřené hodnoty jsou ručně zapisovány do provozního deníku;

- na základě výsledků monitorování je kompostovací proces ukončen - minimální doba trvání procesu je z důvodu nutné hygienizace zpracovávaných surovin 60 dnů.

V/ finalizace vyrobeného produktu

– k prosévání je využíván rotační bubnový třídič PEZZOLATO, model VAGLIO   L3000, velikost ok prosévacího bubnu je 15 x 15 mm.

Produkt kompostárny

            Produktem kompostárny je kompost požadovaných jakostních znaků, který je hodnocený podle zákona 5441/2020 Sb, o odpadech – během roku je odebírán jeden kontrolní vzorek. Vyrobené množství kompostu se pohybuje kolem hodnoty 200 tun za rok.

V současné době je vyrobený kompost využíván pro potřeby města Kladruby, tj. pro údržbu obecní zeleně a veřejných prostranství – zakládání nových trávníkových ploch a květinových záhonů, výsadbu nových keřů a stromů a dorovnávání nerovností terénu.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down