10.09.2023 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna ProFarm Blatnice

Kompostárna ProFarm Blatnice se nachází vedle obce Blatnice nedaleko města Jaroměřice nad Rokytnou. Za uplynulé čtyři roky došlo v kompostárně v Blatnici k řadě změn.

Tou nejvýznamnější je vybudování zcela nové, vodohospodářsky zabezpečené plochy, kterému předcházely rozsáhlé stavební úpravy celého pozemku, na němž je kompostovací plocha umístěna a v její těsné blízkosti se nachází zcela nová technologická hala.

K nejvýznamnější inovacím tedy patří:

- výstavba nové kompostovací plochy;

- vybudování technologické haly;

- rozšíření parku techniky a zařízení pro sběr BRKO v regionu Třebíč;

- doplnění kompostovací linky teleskopickým manipulátorem KRAMER KT447;

- nákup rozmetadla BERGMANN TSW  6240 W pro aplikaci vyrobeného kompostu na zemědělsky obdělávanou půdu.

Výstavba nové kompostovací plochy

Původní plocha, určená pro kompostování, byla umístěna na pozemku, kde stávala stáj, která měla vodohospodářsky zajištěnou podlahu, vytvořenou z betonových panelů. Kompostovací plocha měla rozměry 50 x 25 m, tzn. 1250 m2.

Současná plocha je vybudována zcela nově, podle nejnovější technologie používanou pro zabezpečené plochy. Plochu o velikosti (100 x 35) m, tzn. 3 500 m2, tvoří několik vrstev - zhutněný podklad, 15 cm KSC, podklad z obalovaného kameniva ACP 16,5 cm a povrchová vrstva je vytvořena z asfaltového modifikovaného betonu ACO 11 S o tloušťce 4 cm. Kompostovací plocha je vyspádována k odtokovému žlábku, s jehož pomocí jsou srážkové vody společně s výluhy z kompostovaných surovin svedeny do uzavřené jímky umístěné v těsné blízkosti kompostovací plochy. Kapalina, ze záchytné jímky o celkovém objemu 60 m3, je v případě potřeby využívána pro regulaci vlhkosti kompostovaných surovin z důvodu optimalizace průběhu kompostovacího procesu.

Součástí kompostovací plochy je betonový box určený pro příjem surovin, určených ke zpracování. Objem příjmového boxu je 800 m3.

Nedaleko kompostovací plochy, přes komunikaci, má provozovatel kompostárny k dispozici skladovací zpevněnou plochu. Plocha je využívána pro skladování hrubé dřevnaté biomasy, kterou je před dalším zpracováním nutné upravit drtičem (drcení je zajišťováno formou služby) a pro uskladnění hotového kompostu před jeho expedicí.

Více v časopisu Komunální technika 9/2023.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down