10.07.2024 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Litomyšl

Kompostárna Litomyšl je zařízení, které slouží pro zpracovávání bioodpadů pro fyzické osoby – občany Litomyšle a občany obcí mikroregionu Litomyšlsko. Kompostárna zpracovává také bioodpady vzniklé při údržbě zelených ploch města Litomyšle. Výsledným produktem je kompost.

Vlastníkem zařízení je město Litomyšl, které v roce 2015 realizovalo dotovaný projekt, jehož cílem bylo navýšení kapacity kompostárny v Litomyšli pořízením nového technického vybavení (kolový traktor, biodrtič, překopávač kompostu, prosévací síto, krycí technologie, teploměr a vlhkoměr).  Současná kapacita kompostárny je 1500 tun za rok. Celkové uznatelné náklady na akci činily 7 557 660 korun, příspěvek města Litomyšl byl 755 766 korun. Provozovatelem zařízení jsou Městské služby Litomyšl s. r. o.

Kompostárna je umístěna na volném prostranství v areálu Městských služeb Litomyšl vedle nově vybudovaného sběrného dvora. Kompostárna má vlastní oplocení s uzamykatelnou bránou.

Technologie kompostování

  1. Příprava surovin do zakládky kompostu

      Dřevní bioodpady ze zeleně je nutné před jejich zpracováním jemně dezintegrovat na částice o velikosti 0,5 – 5 cm3. Tato úprava se provádí buď přímo v místě jejich vzniku, nebo po svozu na kompostárnu pomocí míchacího vozu ZAGO ECOGREEN 11 SD GRU. Jde o pomaluběžný způsob drcení, který je energeticky nenáročný, nehlučný a zároveň také bezprašný.

Stroj je však zejména využíván pro stejnoměrné promíchávání a homogenizaci surovin (posečená tráva, dřevní bioodpady, větve až do průměru 20 cm, listí, zahradnické odpady apod.) a následné zakládání do pásových hromad. Jako energetický zdroj je pro pohon míchacího vozu využíván kolový traktor John Deere 6115 M s výkonem 85 kW. Orientační výkonnost míchacího vozu je 47 m3/h, záleží však na fyzikálních vlastnostech zpracovávaných surovin.

  1. Zakládání kompostu

             Suroviny určené ke kompostování jsou zakládány na kompostovací ploše podle surovinové skladby určené individuálně podle kvality surovin do pásových hromad s průřezem tvaru trojúhelníka o rozměrech 3 m šířka v základně a s výškou 1,5 m (výška a šířka je dána velikostí pracovního prostoru překopávače kompostu), délka jednotlivých pásových hromad je zhruba 50 m. Na plochu lze v jedné zakládce založit až čtyři hromady vedle sebe. Jednotlivé zakládky jsou po celou dobu kompostovacího procesu vedeny a evidovány v provozním deníku podle termínu založení a ukončení a dále podle druhů kompostovaných surovin.

Pro veškerou manipulaci se surovinami v kompostárně, pro tvarování kompostovacích hromad do požadovaných figur (trojúhelníkový průřez) je využíván kolový traktor vybavený čelní lopatou H340 o objemu 1,5 m3.

Další stroj, který slouží pro manipulaci s materiálem je kolový nakladač KRAMER KL30.8T .

  1. Proces kompostování

Po založení surovin do pásových hromad následuje první překopání taženým překopávačem kompostu TPK 300 (pracovní prostor – šířka 3 m, výška 1,5 m), při kterém dojde k další homogenizaci surovin v založené hromadě. Do 48 hodin po homogenizační překopávce teplota stoupne nad 65°C, což je signál správně založené zakládky. Při teplotě nad 65°C je nutné hromadu provzdušnit a snížit teplotu, tedy překopat. Pro správný průběh kompostování zejména z důvodu potřebné aerace založených surovin je nutné překopávání pásových hromad zajistit pravidelně v závislosti na průběhu kompostovacího procesu.

            Z důvodu sledování kompostovacího procesu je proces monitorován. Především je sledována teplota a vlhkost uvnitř jednotlivých hromad, a to minimálně jedenkrát za týden. Pro monitorování je využíván tyčový zapichovací teploměr Wile a přenosný digitální vlhkoměr Dramiňski. Zjištěné hodnoty jsou zapisovány do provozního deníku.

Při rychlém průběhu kompostovacího procesu dochází v některých případech k přeschnutí surovin a je nutné úpravou vlhkosti opět nastartovat kompostovací proces. V případě potřeby je pro zvlhčování zpracovávaných surovin používána odpadní voda ze záchytné jímky.

Na základě výsledků monitorování je kompostovací proces ukončen. Minimální doba trvání procesu je z důvodu nutné hygienizace zpracovávaných surovin 60 dnů.

  1. Zpracování hotového kompostu

      Finální úpravou vyrobeného kompostu je prosévání. Kompost je proséván v rotačním bubnovém sítu Ecogreen Screener 1 200 Compact. Struktura vyrobeného kompostu je závislá na typu použitého bubnového síta a velikosti jeho ok. Obsluha kompostárny používá síto s velikostí oka 20 x 20 mm. Nadsítná složka vhodná k dalšímu kompostování je následně vrácena zpět do kompostovacího procesu. Nežádoucí příměsi jsou předány na skládku komunálního odpadu.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down