10.04.2024 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Černošín

Společnost EKODEPON s.r.o. v její současné podobě vznikla v roce 1998 a jejím stoprocentním vlastníkem je Sdružení obcí Černošín (SOČ), které v současnosti sdružuje 35 obcí. Sídlo společnosti je v Lažanech nedaleko Černošína v Plzeňském kraji.

V prvních letech činnosti společnost provozovala pouze skládku odpadů, nicméně v roce 2000 zahájila svoz směsného komunálního odpadu vlastními vozidly, k čemuž v roce 2005 přibyl svoz separovaných složek komunálního odpadu. Společnost EKODEPON s.r.o. dále spoluvlastní dotřiďovací linku plastového odpadu a od roku 2008 provozuje Školicí a vzdělávací centrum zaměřené na osvětu a vzdělávání v oblasti nakládání s odpady. V roce 2020 byla v Černošíně za přispění Plzeňského kraje vystavěna překládací stanice, ze které putuje většina směsného komunálního odpadu svezeného z regionu k energetickému využití do spalovny ZEVO Plzeň.

V souladu s dnešním trendem v odpadovém hospodářství - navyšováním podílu materiálově využívaných odpadů - byla vybudována moderní kompostárna biologicky rozložitelných odpadů provozovaná od roku 2022. Kompostárna je umístěna společně se skládkou, překládací stanicí a dotřiďovací linkou v areálu společnosti v Lažanech.

Technologie kompostování

Pro zpracovávání bioodpadů je využívána kombinace dvou typů technologie kompostování:  

I/ primární fáze - řízená aerobní termofilní fermentace

II/ sekundární fáze – kompostování v plošných hromadách

I/ primární fáze - řízená aerobní termofilní fermentace v uzavřených halách

Uvnitř objektu kompostárny byly vybudovány tři kompostovací haly, ve kterých probíhá termofilní aerobní fermentace.

Jednotlivé technologické kroky během primární fáze:

1/ bioodpady s vhodnými strukturními vlastnostmi (dostatečně vlhký předrcený bioodpad) jsou po prvotní homogenizaci umístěny do hal, z nichž každá má kapacitu pro zpracování asi 250 m3 bioodpadů;

2/ vzduchotechnický systém pro vhánění vzduchu do uzavřených hal zajišťuje dostatečný přívod vzdušného kyslíku, čímž dochází k intenzivnímu rozvoji termofilní aerobní mikroflóry a vývoji teplot uvnitř vsádky nad 70°C (dochází k hygienizaci bioodpadů); přívod vzduchu do ventilátorů umožňuje regulovanou rekuperaci vnitřního vlhkého a teplého vzduchu a jeho míchání s venkovním vzduchem; součástí vzduchového systému je biofiltr, který je umístěný mimo halu a výraznou měrou snižuje únik pachových látek do okolí zařízení; biofiltr je naplněn dřevní štěpkou;

3/ aerační cykly jsou v jednotlivých halách automaticky řízeny prostřednictvím časových spínačů (zapínání a vypínání ventilátorů); úprava vlhkosti zpracovávaných surovin (zkrápění vodou ze záchytné jímky) probíhá na základě teplotního průběhu a pravidelných kontrol stavu zakládek; teploty uvnitř zakládek jsou měřeny manuálně digitálními vpichovacími teploměry;

4/ po ukončení hygienizace a dle provozních potřeb (většinou po 10 až 15 dnech) následuje vyskladnění kompostovaného materiálu čelním kolovým nakladačem (Volvo L60H) na venkovní, vodohospodářsky zajištěnou plochu, kde následuje sekundární fáze.

II/ sekundární fáze (stabilizace, zrání) – plošné hromady na volné ploše

 Jednotlivé technologické kroky:

1/ kompostovaný bioodpad je na volné ploše zakládán do plošných hromad vysokých přibližně 3 m;

2/ provzdušňování založených plošných hromad je zajišťováno překopáváním zakládek kolovým nakladačem asi jedenkrát za dva týdny; četnost překopávání je závislá mimo jiné i na teplotě surovin uvnitř pásových hromad, teploty uvnitř hromad jsou měřeny ručně tyčovým vpichovacím teploměrem.*

Více v časopisu Komunální technika 4/2024.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down