26.11.2023 | 06:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komplexní pohled na úspory energií a zdrojů

V rámci 6. ročníku projektu Young Energy Europe byly 17. října v kopuli Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) oceněny ty nejlepší energeticky úsporné projekty. Celkem 23 úspěšných absolventů ze sedmi firem vypracovalo devět úsporných projektů.

Autoři toho vítězného se rozhodli hledat úspory přímo v provozu. Tím se ukázalo být externí mytí obalů používaných přímo ve firmě a s ním spojená logistika. Tým ze společnosti Vitesco Technologies Czech Republic s. r. o. navrhl zefektivnit logistiku a nahradit externí mytí obalů vlastním iontovým čištěním.

Primát s firemní podporou

Klasická řešení úspor mají ve Vitesco Technologies Czech Republic na starosti specializovaná oddělení, proto se scouti z této firmy – Petra Staňková, Zbyněk Čada, Vojtěch Harapát a Tomáš Fučík, snažili najít pro svůj projekt nový nápad. Vybrali si oblast čištění obalových materiálů z čisté výroby, které společnost používá. Tyto obaly se nyní odvážejí k mytí v externí firmě, která k jejich čištění používá vodu a detergent. Scouti navrhli nahradit toto mytí iontovým čištěním přímo ve firmě.

„Měli jsme několik schůzek s naším energy managementem a hledali jsme společně cesty, kde by se dalo něco uspořit nebo změnit. Projekt kombinoval víc aspektů vedoucích k úsporám najednou. Také jsme se odpíchli od požadavku logistiky, který visel ve vzduchu už delší dobu.“ říká člen vítězného týmu Tomáš Fučík. Při tomto postupu se ušetří elektrická energie, voda, detergent i doprava. Současně bude možné zmenšit zásobu dotčených obalů zhruba na polovinu. Investice se vrátí na ušetřených nákladech za externí mytí přibližně do jednoho roku a roční úspora emisí CO2 byla vyčíslená na téměř 2000 tun.

Projekt byl schválený k realizaci, která by měla být dokončená ve 3. čtvrtletí roku 2024. „Původně jsme se soustředili na vodní hospodářství, využití dešťové vody a podobně, ale tam návratnost nebyla tak zajímavá. Tento projekt teď všichni přijímají pozitivně“, udává Petra Staňková a Zbyněk Čada dodává: „Realizaci projektu jsem zpočátku neviděl reálně. Je skvělé, že ji firma podpořila.“

Další na stupních vítězů

Druhé místo obsadily týmy, jejichž projekty si byly blízké tím, že se na konkrétním vlastním příkladu pokusily vytvořit příklad využitelný pro další místa a objekty. V obou případech se jednalo o efektivní využívání zdrojů, především elektrické energie, ve vlastním sídle.

Štěpán Vizina ze společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s. se zabýval mapováním potenciálu veřejné správy přispět k energetickým úsporám. Vypracoval seznam možných opatření pro zlepšení hospodaření se zdroji. Zabýval se kroky týkajícími se budov, v nichž veřejná správa sídlí, jejich provozu a zmínil i opatření nepřímá, například možnosti osvěty a vzdělávání. Blíže pak rozpracoval tři body pro vlastní sídlo MSID, a sice využití tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení, vybudování FVE a výměnu osvětlení. „Ve veřejném sektoru je obří potenciál pro změnu, ale je nutné ho zaujmout. Proto jsme začali u sebe“ vysvětlil Štěpán Vizina při své prezentaci.

Druhým na stříbrné pozici byl tým ve složení Viktor Vajc, Lea Jadrníčková, Olexandr Abramov z firmy Bilfinger Tebodin Czech Republic, s. r. o. Vypracoval návrh šesti úsporných opatření pro sídlo vlastní společnosti, kancelářskou budovu v Praze v Karlíně. „V rámci projektu jsme vytvořili CO2 Roadmapu pro naše kanceláře. Cílem bylo nalézt úsporná opatření, která by bylo možné následovat,“ zdůraznil Viktor Vajc. Scouti navrhli systém jednodušších technických ale i organizačních změn s malými investicemi a celkovou návratností necelého půl roku. Vyčíslili, že pouze zavedením těchto opatření lze uspořit asi 25 % emisí vzniklých ve firmě spotřebou elektřiny, tepla a vody.

Třetí místo putovalo do společnosti Škoda Auto a. s. týmu ve složení Renata Bittnerová, Petr Dočekal, Tomáš Kaulfus a Viliam Kolesár. Ti navrhli praktické řešení, jak zlepšit využití kovového „odpadu“ z výroby. Po vytipování vhodných dílů – výřezů ocelového plechu navrhli systém, jak umožnit využití tohoto materiálu v režimu re-use místo současné prosté recyklace. Podle zhodnocení současného stavu, by se do režimu přímého materiálového využití mohlo přesunout až 500 t kovového odpadu, který se v současné době recykluje ve slévárně. „Zahájení projektu plánujeme v nejbližším období,“ uvedl Viliam Kolesár a upozornil, že bude možné tento projekt následně rozšířit i na další koncernové společnosti.

Nezbytná podpora partnerů

Šestý ročník kurzu odstartovala ČNOPK letos v dubnu. Konal se prezenčně a účastníci měli příležitost kromě školení samotných získávat nové informace i během odborných exkurzí na zajímavých místech. Navštívili například firmu Ško-Energo, úpravnu vody v Praze-Podolí nebo nízkoenergetickou budovu Otevřené zahrady v Brně.

Účastníci si odnesli informace z oblastí ochrana klimatu, podniková energetika, technická opatření pro energetické úspory, efektivita zdrojů a další. V týmech pak vypracovávali zmíněné úsporné projekty. Pro ulehčení práce na projektu byly do kurzu zařazené i bloky k měkkým dovednostem jako projektový management či prezentační technika. Závěrečného dne s předáním certifikátů se zúčastnili také zástupci Ministerstva životního prostředí ČR a hlavního partnera projektu Škoda Auto a. s., kteří obohatili slavnostní zakončení svými příspěvky.

„Ministerstvo životního prostředí oceňuje existenci programu Young Energy Europe jako výborného nástroje pro posilování znalostí odborné veřejnosti z řad soukromých firem v oblasti udržitelné energetiky a ochrany klimatu. Díky programu se podaří každoročně vyškolit přibližně 30 nových expertů, kteří získané znalosti uplatňují přímo v praxi, například v oblasti energetických úspor. Z následné realizace navržených úsporných opatření pak přímo profitují nejenom účastníci, ale i firmy,“ uvedl Pavel Zámyslický, zástupce náměstka Sekce ochrany klimatu, a ředitel Odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP ČR.

Protože se úvodní podpora kurzu Evropskou iniciativou k ochraně klimatu (EUKI) přesunula do dalších zemí, kurz by se nemohl konat bez pomoci partnerů. Tím hlavním v rámci letošního ročníku je firma Škoda Auto a. s., dalšími Bosch, E.ON, PRE, Ško-Energo a Vitesco.

***

Young Energy Europe (YEE)

Kurz YEE probíhá paralelně již v osmi evropských zemích, kromě České republiky v Bulharsku, Řecku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, Polsku a na Slovensku. Mezinárodní projekt podporuje Spolkové ministerstvo pro hospodářství a ochranu klimatu (BMWK) a je součástí Evropské iniciativy k ochraně klimatu (EUKI). Podrobnosti najdete na: www.young-energy-europe.eu

Ilustrační foto archiv/ČNOPK

(Příspěvek vyšel v Komunální technice 11/2023)*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down