16.01.2013 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití univerzálních strojních zařízení v komunální sféře

Pracovní operace v komunální sféře jsou velmi rozmanité, s čímž souvisí i potřeba rozmanitých pracovních adaptérů pro sečení, sběr posečené hmoty, pro údržbu a regeneraci travnatých a parkových ploch, pro výsev, hnojení, čištění cest, rozmanitých prostranství a chodníků v letním i v zimním období, pro úpravu povrchů rozmanitých prostranství, zpracování odpadních dřevin pro energetické účely, manipulaci s odpady, údržbu odpadních tras srážkových vod, drobné zemní práce (drážkování, urovnávání povrchů), odstraňování pařezů a mnoho dalších rozmanitých prací. Tyto práce lze zabezpečit jednoúčelovými stroji nebo stroji s univerzálním použitím (tzv. multifunkční nebo univerzální).

Jednoúčelové stroje jsou vybaveny jedním specifickým pracovním adaptérem (nářadím) a zpravidla pracují tam, kde po celý rok vykonávají jednu pracovní činnost, která nesouvisí s ročními obdobími, jejich účelové nasazení je tedy dlouhodobé (velký rozsah prací jednoho účelu). Například při těžbě surovin, při stavbě silnic a dálnic, při zpracování surovin, odpadů, při manipulaci s produkty, které mají vazbu na jedno místo (plnění násypky drtiče nebo při dodávce štěpky ke kotlům). Je patrné, že v komunální oblasti je využití jednoúčelových strojů nízké, přestože i tady nemohou být všechna strojní zařízení využitelná po celý rok, musejí být trvale k dispozici, protože jejich nasazení sice není kontinuální, ale operativní (motorová řetězová pila, vyžínač).

Prosazují se univerzály

Pro zabezpečení prací v komunální sféře, která je charakteristická velkou rozmanitostí, lépe vyhovují univerzální stroje, popřípadě strojní zařízení s možností nesení a pohonu mnoha pracovních adaptérů. V tabulce 1 je uveden přehled prováděných hlavních pracovních operací v závislosti na roční době. Komunální oblast je charakteristická sezónními pracemi, proto jsou zeleně označeny měsíce, kdy je využití strojů nejpravděpodobnější, žlutě jsou označeny měsíce, kdy mohou být pracovní operace prováděny v závislosti na vývoji počasí a skutečných podmínkách. Z tabulky také vyplývá, že některé pracovní operace mohou být vykonány několika pracovními adaptéry, například manipulace s břemeny může být realizována několika různými pracovními adaptéry v závislosti na charakteru břemene. Pro manipulaci se sypkými materiály je vhodná uzavřená lopata, pro manipulaci s kulatinou, tyčovinou a paketovaným materiálem je vhodný svěrný drapák, pro manipulaci s paletizačními jednotkami jsou to paletizační vidle. Také pracovní operace regenerace travnatých ploch představuje několik dílčích operací, při nichž se používá několik rozmanitých pracovních adaptérů.

Adaptéry podle potřeby

Pracovní adaptéry pro jednu konkrétní pracovní činnost se mohou lišit technickými parametry, které výrazně ovlivní výkonnost strojů, například záběr žacích adaptérů při sečení, šířka kartáče s horizontální osou rotace při zametání, šířka radlice při odhrnování apod. Technické parametry závisí na velikostní kategorií strojního zařízení, které pracovní adaptér nese a pohání, resp. je na něm připojeno. Souvisí to s nasazením v konkrétním pracovním prostředí, například s rozměry omezených průjezdů, s šířkou chodníků, s únosností povrchů, na nichž se stroj pohybuje, s výskytem překážek na travnaté ploše při sečení, s vazbou na transportní zařízení, na kterém bude stroj převážen z pracoviště na pracoviště. Také velmi záleží na tom, jaké pracovní operace budou vykonávány vzhledem k charakteru prostředí, které tyto požadavky s sebou ponese. Například okrasný trávník lze sekat na ploše 400 m2 i na ploše 20 000 m2 a v některých případech je potřeba sekat obě plochy s rozmanitými požadavky na vzhled travnaté plochy. Pro malé plochy je vhodný stroj se záběrem sečení 52 cm, pro velké plochy se záběrem 180 cm. V komunální oblasti jsou udržovány velké plochy, ale jde o součet dílčích malých ploch, takže se může jednat o údržbu ploch malých rozměrů. Mohou nastat situace, kdy jsou na velké ploše místa, kde je velká šířka záběru překážkou (travnatý pruh o šířce 60 cm podél chodníku s obrubníkem), takže je třeba mít k dispozici oba stroje, protože nasazení stroje se záběrem 52 cm na velkou plochu je nevhodné.

Optimalizace výměnného nářadí

I přes výše uvedené překážky je patrné, že do komunální sféry se hodí univerzální nosič nářadí, resp. stroj, který může nést více pracovních adaptérů, aby byl v akci každý den bez ohledu na roční období. Snem každého majitele, který provozuje stroj formou služeb, je, aby stroj pracoval bez poruch ročně alespoň 2000 hodin v jednosměnném provozu s minimálními provozními náklady. V praxi to moc dobře nejde, ale lze se k tomuto stavu přiblížit optimálním složením výměnných pracovních adaptérů, které je možné na jeden stroj připojit. Například pro realizaci prací v komunální oblasti formou služeb může být roční využití mulčovačů 300 až 500 hodin, rotačních žacích strojů 400 až 600 hodin, zametačů pevných povrchů 320 až 460 hodin, sběračů listí 80 až 120 hodin, přípojných vozidel pro dopravu sypkých břemen 200 hodin, pracovních adaptérů pro nakládání sypkých břemen 80 hodin, sněhových radlic až 50 hodin a podobně. To samozřejmě předpokládá, že práce budou určitými subjekty (zákazníky) po majiteli zmíněné firmy vyžadovány formou služeb (například, že údržba travnatých ploch bude prováděna na plochách, které si takové časové zatížení vyžádají, že skutečně nasněží a bude potřeba uklízet sníh z ploch nebo také, že skutečně budou požadavky na úklid listí z ploch, které si uvedené časové zatížení vyžádají).
Například pro realizaci prací v komunální oblasti, v hypotetické obci s velikostí běžných pravidelně udržovaných travnatých ploch do 20 000 m2, zpevněných a uklízených ploch do 30 000 m2, a s velikostí ostatních ploch do 50 000 m2 (okrasné travnaté plochy, sportovní plochy, meliorační objekty – travnaté břehy svodných kanálů, štěrkových ploch kolem historických objektů, okolí cest a obecních budov a podobně) může být roční využití univerzálního stroje (nosič nářadí, univerzální nakladač, komunální traktor nebo malotraktor s plošnou výkonností, vzhledem k pracovnímu záběru pracovních adaptérů 1,2 m a rychlosti jízdy kolem 4 km/h při vykonávání příslušné pracovní operace) následující: práce s mulčovačem v trvání 80 až 100 hodin, práce s rotačními žacími stroji 100 až 150 hodin, se zametači pevných povrchů 60 až 100 hodin, se sběrači listí 20 až 80 hodin, využití přípojných vozidel (malé návěsy, přívěsy) pro dopravu sypkých břemen 30 až 50 hodin, s pracovními adaptéry pro nakládání sypkých břemen 20 hodin, se sněhovou radlicí až 30 hodin. Ostatní pracovní činnosti s jinými pracovními adaptéry mohou představovat časové zatížení až 160 hodin. Nemusí to být pouze obec, ale může to být účelové zařízení, které má obdobnou rozlohu a složení udržovaných ploch, například areál vysokých škol nebo lázeňských středisek, sportovních komplexů apod. Časové zatížení jednotlivých pracovních adaptérů je samozřejmě závislé na mnoha faktorech. Například na velikosti, členitosti a charakteru travnatých ploch, protože se některé plochy mohou v obci udržovat pouze mulčováním a žací stroj nebude využit vůbec. Z uvedeného vyplývá, že ideálním strojním zařízením může být stroj, který je vybaven několika druhy nářadí nebo přídavných zařízení, která jsou používána v závislosti na pracovní činnosti. Tím se stroj stává univerzálním a je v podstatě jedno, zda ho nazveme malotraktorem, nosičem nářadí, malým kompaktním nakladačem, čtyřkolkou ATV (all terrain vehicles), víceúčelovým čtyřkolovým terénním vozidlem UTV (utillity terrain vehicles) nebo minidamprem (například minidampr Honda 200 disponuje výkonem 31 HP a nese více jak 10 rozmanitých pracovních adaptérů využitelných v komunální oblasti).
Ing. Ivo Celjak, CSc.
Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Popisek: Univerzálnost nosičů je předurčuje k použití po celý rok

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down