Výkonné stroje mění nemožné v možné

Již od roku 1926 vyvíjí a vyrábí švýcarská společnost Rapid jednoosé stroje. Ty slouží lidem po celém světě k usnadnění nejrůznějších prací. Díky jednoduchému způsobu ovládání těchto zařízení je vykonávání požadovaných prací bezpečné a účinné.

Například celosvětově nejlehčí hydrostaticky poháněný a aktivně řízený nosič nářadí Rapid Rex je příkladem toho, že s ním můžete realizovat i prakticky nemožné práce. S tímto zařízením lze účinně a bezpečně sekat i tak extrémní svahy, které se až doposud mohly udržovat jen s pomocí namáhavé ruční práce.

Spolehlivost i bezpečný provoz
Stroje Rapid se vyvíjejí a vyrábějí ve Švýcarsku, což je samo o sobě známkou té nejvyšší kvality, která se odráží do dlouhodobé životnosti techniky. Kromě toho bere výrobce ohled na maximální šetrnost vůči životnímu prostředí a bezpečnost práce, a to již od fáze konstrukce strojů.
Veškeré nosiče nářadí Rapid umožňují plynulou jízdu vpřed a vzad bez používání spojky a řazení. Systémy aktivního řízení dovolují to nejlepší ovládání i v tom nejstrmějším a obtížně průchodném terénu. Obsluha na řídicích klečích při použití otočných rukojetí vydává ovládací příkazy, a zařízení přesně vykonává stanovenou práci.
Možnost víceúčelového použití přispívá ke značnému snížení pořizovacích a provozních nákladů. Ve srovnání s jednoúčelovými stroji se snižuje i potřeba místa pro uskladnění.

Hydrostat pro plynulou a přesnou práci
Firma Rapid včas poznala přednosti hydrostatického pohonu, a tak se dnes již může opírat o dlouhá léta pozitivních praktických zkušeností. Díky hydrostatickému pojezdovému pohonu se může s jednotkou jet vpřed a vzad, a to bez nutnosti používání spojky a přeřazování.
Předností je, že se nesené nářadí může provozovat s optimální pracovní rychlostí otáčení nezávisle na pojezdové rychlosti. Přesné najetí těsně k překážce se může uskutečnit snadno a bez nebezpečí. Protože se pojezdový pohon nikdy nerozpojuje, stále působí silové připojení na hnací kola. Tak nemůže dojít k nekontrolovanému a nebezpečnému sjetí dozadu nebo dopředu. Díky tomu je zařízení Rapid absolutně bezpečné i ve svažitých polohách.

Řízení bez námahy
S pomocí aktivního řídicího systému se může s nosičem nářadí Rapid snadno manévrovat i v náročném terénu při použití většího rozchodu kol, nebo při vyšší celkové hmotnosti. Obsluha musí vydat jen řídicí podnět, se kterým se budou hnací kola otáčet s rozdílnou rychlostí.
U modelů Rapid Rex a Swiss se řídicí podnět vydává přímo pomocí řídicích klečí, u typů Universo a Euro 4 pomocí ruční páky. Protože u aktivně řízených nosičů nářadí jsou vždy poháněná obě kola, tak je v každé situaci k dispozici maximální možná trakční síla.
Dvojitě dělené otočné rukojeti jsou přívětivé k obsluze. Pomocí otáčení vpravo nebo vlevo pojede sestava pohodlně vpřed nebo vzad. Při otočení dozadu do polohy „0“ přejde zařízení do klidového stavu. Obsluha tak spolehlivě ovládá stroj oběma rukama, což poskytuje maximální úroveň kontroly a bezpečnosti v každé situaci.

Pro snadnou manipulaci

Modely Rapid Mondo a Universo nabízejí možnost otočení řídicích klečí o úhel 230°. Tím může jít obsluha v bočně odsazené poloze nebo na protilehlé straně zařízení, což umožňuje snadnou a ergonomickou manipulaci.
Jsou-li řídicí kleče otočené na protilehlou stranu nosiče, tak bude mechanika „myslet“ na pracovníka obsluhy. Proto se smysl otáčení na otočných rukojetích a rovněž funkce řídicí páky automaticky uzpůsobí k nastavenému směru řídicích klečí. Tím se dosahuje maximální úroveň bezpečnosti a účinnosti při každodenním nasazení

Různé varianty kol
Nezávisle na tom, zda budete pracovat v rovném nebo svažitém terénu, na louce, na trávníku, na poli nebo na tvrdém povrchu – tak v každé situaci přináší správné osazení kol maximální bezpečnost a účinnost.
U nosičů Rapid je k dispozici velký počet různých typů osazení kol. Sortiment sahá od pryžových pneumatik s rozličnými profily až po kola opatřená ocelovými hroty. Lze využívat i dvojité kombinace složené z pneumatik, mřížových kol a kol opatřených bodlinami. Pro zajištění bezpečnosti při zimní údržbě jsou k dispozici sněhové řetězy.

Široké spektrum možností
Díky širokému sortimentu nářadí jsou nosiče Rapid velmi univerzální. Lze vytvořit kombinace pro zemědělce, zahradníky, města, obce a další uživatele. Výhodou je, že pokud máte nosič, můžete k němu doplnit nesené nářadí podle potřeby. Některé aplikace ukazují obrázky

Sečení, příprava píce, mulčování
Pro sečení v každém prostoru je k dispozici velký počet různých žacích lišt a k tomu odpovídajících pohonů nožů. Hnací jednotky uložené v olejové lázni a ložiscích slouží k pohonu prstových, komunálních nebo dvojitých žacích lišt. Pokud se požadují nejvyšší plošné výkony, tak přicházejí ke slovu žací lišty o šířce až 250 cm.
S obracečem či shrnovačem sena se píce čistě přemístí do řádku. Odtud se potom může s použitím kompaktního lisu přeměnit na vysoce kruhové balíky. Má-li se siláž konzervovat, je k dispozici výkonný foliový ovíječ balíků.
Obsluha ocení výkonnost a robustnost neseného nářadí Rapid při práci s mulčovačem, který nadrobno rozdrtí porost včetně náletových dřevin. Tak se vyčistí například louky, okraje lesů, parkové útvary a další zelené plochy. Pomocí přirozeného procesu rozkladu nařezaného materiálu se ušetří čas a finance vynaložené při sběru hmoty.

Na sníh i nečistoty

Pro úklid menší vrstvy sněhu jsou k dispozici různě široké radlice. Pro odstranění větší vrstvy se nejlépe hodí sněhové frézy. Sypače mohou aplikovat profesionálním způsobem sůl, kamennou drť nebo písek. Nejmodernější metoda pro uvedení podkladu do stavu „bez sněhu a ledu“ s použitím solankového roztoku se realizuje pomocí kombinovaného postřikovacího zařízení.
Se sortimentem kombinovaných zametacích kartáčů bude každý areál v nejkratší době čistě zametený. S použitím otevřených zametacích kartáčů se nečistoty odstraňují směrem dopředu nebo do strany. Používá-li se zásobník na smetky, tak se prach a nečistoty do ní čistě seberou pomocí uzavřeného zametacího kartáče, a je možné je později vysypat. Pro dosažení dokonalé čistoty podél obrubníků, zdí a dalších míst je rovněž možné namontovat společně otočný boční zametací kartáč.
S použitím zařízení pro čištění písku se účinným způsobem z písku odstraní odpadky, skleněné střepy, kamínky, a dokonce i olejnaté zbytky. Ty se následně přemístí do sběrné nádoby, a tak se mohou snadno zlikvidovat. Tuto apúlikaci přivítají například provozovatelé koupališť.

Sečení, vysávání, drcení
Srpovité žací ústrojí, vybavené dvěma rotujícími noži, představuje ideální nástavbové zařízení pro sečení středních až velkých travnatých ploch. Díky vysoké obratnosti a svahové dostupnosti se může trávník bezpečně a účinně ošetřovat i tam, kde to jiné systémy nedokáží.
Pro vysávání listí nebo jeho odfuk lze aplikovat výkonnou turbínu. Při vysávání se listí a nečistoty nasávají pomocí sacího představce nebo pomocí hadice a následně se přepravují do sběrného vaku. Při odfukování listí se může směr vzduch snadno přestavovat z místa u řídicích klečí. Tak se mohou účinně vyčistit i velké plochy.
Výhodou drtiče je možnost jeho nasazení nezávisle na přípojce elektrického proudu. S využitím velkého plnicího otvoru se mohou účinně drtit i větve o průměru až do 8 cm.

Pro postřik i snadnou manipulaci
S použitím kombinovaného postřikovacího zařízení můžete pomocí lišty nebo ruční pistole s jemným dávkováním ošetřovat rozmanité plochy. V zimě se adaptér hodí ke zmíněnému postřiku komunikací solankou, přičemž se spotřeba soli ve srovnání s metodami používajícími suchou sůl snižuje až o 75 %.
S použitím vpředu namontovaného zařízení Mini Cargo nebo s pomocí vzadu taženého přívěsu můžete přepravovat zeminu, dřevo, písek, kámen, odpady a další materiál. Tato zařízení jsou jsou bezpečná a snadno ovladatelná.
Práce na delších vzdálenostech, jako je například zametání cest nebo sečení rozlehlých travnatých ploch, je možné pohodlně vykonat s použitím vozíku pro stojící osobu.

Zpracování půdy
Půdní frézy Rapid jsou zkonstruované jednoduchým a robustním způsobem. Kryt s možností otevření bez použití nástrojů a možnost přestavení směru otáčení frézy se starají o co nejlepší využití stroje. Tak je možné uvolnit i velmi zatuhlou půdu.
S obracecí frézou je možné v jednom pracovním postupu jemně vyfrézovat půdu a tvrdé hroudy. Současně se kameny, staré drny nebo zbytky porostu zapracují dolů do půdy. Hloubku zpracování půdy je možné nastavovat. Díky bočnímu pohonu se půda propracuje v celé šířce stroje. Nosiče Rapid se tak stávají dobrými pomocníky zahradníků a zemědělců.
Pro zpracování a urovnání půdy slouží také krouživé brány. Pomocí následujících mřížových válců se bude půda jemně strukturovat a současně lehce zhutňovat. Pokud je na krouživých branách namontovaná secí skříň, tak se může ve stejném pracovním postupu uskutečnit i výsev trávníku.
S použitím hydraulického ovládání je možné během práce pohodlně od řídicích klečí plynule nastavovat hloubku zpracování půdy a výšku vyrovnávacího štítu.
Spojení pro maximální výkon
Inženýři společnosti Rapid vyvíjejí ideálně k sobě uzpůsobené nosiče a prvky neseného nářadí. Až teprve dokonalá jednotka umožňuje dosažení vysokých výkonů. Napojení a odpojení nářadí se uskutečňuje lehce a rychle bez použití nástrojů.
Odbyt zajišťují pečlivě vybíraní a proškolení prodejci a veškeré náhradní díly jsou k dispozici obyčejně do 24 hodin.

Obrázek ilustrační

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *