Vítaná vzpruha pro podnikatele. NRB jim pomáhá ušetřit za energie

Po dlouhotrvajících omezeních souvisejících s pandemií či vzrůstající inflací přišly na řadu zvyšující se faktury za energie. Podnikatelé tak kvůli vzrůstajícím nákladům musí vynakládat velké úsilí na udržení svého byznysu.

Se snížením nákladů na energie pomáhá Národní rozvojová banka (NRB) pomocí programů ELENA a Úspory energií. Poradenství ELENA poskytne 90 % nákladů na přípravu energeticky úsporných projektů a pomůže s výběrem nejvhodnějšího financování investice z palety bezúročných úvěrů, které NRB nabízí.

„Poskytujeme profesionální pomoc pro živnostníky, malé, střední i velké podniky. Národní rozvojová banka prostřednictvím programu ELENA nabízí konzultaci projektů v souvislosti se spotřebou energie, zpracování energetického posudku a pomoc s přípravou podkladů pro žádost o bezúročný úvěr NRB,“ popisuje Čestmír Hrdinka, koordinátor programu ELENA. Navíc program ELENA uhradí 90 procent nákladů vynaložených na přípravu projektu. Do tohoto sektoru NRB uvolňuje osm milionů korun a počítá tak s poradenstvím při přípravě až 120 úsporných projektů pro podnikatele.

„Projekt rekonstrukce Národního pavilonu jsme zrealizovali na základě podpory od NRB. Navíc v aktuálně velmi obtížném období se nám ušetřené peníze za energie, ale i za úroky hodí na podporu jiných provozních výdajů, které neustále stoupají,“ podotýká Martin Karban, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice.

O bezúročných úvěrech, které Národní rozvojová banka podnikatelům nabízí, hovoří Čestmír Hrdinka: „Pomůžeme také s financováním investice, kdy je možné dosáhnout na bezúročné financování z našich stávajících programů ENERG nebo Úspory energie, které napomáhají financovat podnikatelské projekty zaměřené na úsporu energie pro Prahu a další místa po celém Česku.”

Projekty se zaměřují na zvyšování energetické účinnosti budov, konkrétně na vytápění, ohřev teplé vody, vzduchotechniku, chlazení či osvětlení. Peníze směřují také na snižování energetické náročnosti budovy – zateplení obvodového pláště, výměnu a renovaci oken, dveří a jakékoliv stavební úpravy vedoucí k úspoře energie.

Mezi energeticky úsporné projekty, které vznikly s pomocí úvěrů od NRB, patří také rekonstrukce areálu české firmy KAMA vyrábějící pletené sportovní zboží. „Několik let jsme měli připravený projekt rekonstrukce celého areálu, díky němuž by došlo k rozšíření prostor a který by zároveň přinesl energetickou úsporu. Jenže jsme ho odsouvali kvůli jiným prioritám. Když jste malá firma, dvakrát si rozmyslíte, do čeho budete investovat. Navíc sídlíme v hlavním městě, nepřicházelo tedy v úvahu, že by nám s rozvojem pomohla některá ze státních podpor. Ve chvíli, kdy jsme se ale dozvěděli o programu ENERG od NRB, která poskytuje bezúročné úvěry pro firmy v Praze, byla volba financování jasná,” říká Klára Pertlová, dcera zakladatelů firmy KAMA.

Program ELENA (European Local ENergy Assistance) je financovaný z programu HORIZONT 2020 spravovaného Evropskou investiční bankou. Nabízí poradenství při zpracování energeticky úsporného projektu a získání energetického posudku. Cílem programu je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření spojených s budovou. Program ELENA nabízí úhradu 90 % způsobilých výdajů na vybrané činnosti spojené s přípravou projektu. Je vhodný nejen pro podnikatele, ale i pro, města, kraje a další subjekty veřejné správy. Národní rozvojová banka skrz program ELENA pomůže s přípravou žádostí o bezúročné financování od NRB, resp. u EPC projektů, s přípravou zadávacího řízení na realizační firmu (ESCO) nebo s přípravou povinných dokumentů pro žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) .

Národní rozvojová banka, a. s., působí na trhu od roku 1992, toho času jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtů krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. V roce 2020 NRB svými produkty podpořila 10 636 projektů, v objemu přes 51 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. Dceřinými společnostmi NRB jsou Národní rozvojový fond, který se zaměřuje na rozvoj infrastruktury se zapojením soukromých zdrojů, a Národní rozvojová investiční, jež poskytuje podporu ve formě kapitálových finančních nástrojů soukromému i veřejnému sektoru.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down