09.07.2013 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ve zpracování odpadu patříme na špičku unie

Odpadové hospodářství je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Na ministerstvu životního prostředí probíhají jednání o dalším směřování tohoto sektoru. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), největší oborová organizace sdružující významné subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů, shrnula aktuální trendy v odpadovém hospodářství.

Od roku 2003 klesla celková produkce odpadů o 15 %. Stále naopak narůstá množství, které je dále materiálově využito. Tuzemské odpadové hospodářství je díky tomu plně srovnatelné s ostatními vyspělými státy Evropské unie. Český trh s odpady funguje v plně konkurenčním prostředí, což obcím umožňuje průběžně volit ideální variantu zpracování odpadu a zároveň tlačit na odpovídající cenu.
„Celková produkce odpadu v České republice od roku 2003 klesá. Podíl využívaných odpadů naopak postupně roste a v roce 2011 činil více než 78 %. Ruku v ruce s tím pak dlouhodobě klesá množství, které je třeba odstraňovat. Tato pozitivní čísla jsou výsledkem přirozeného vývoje na trhu odpadového hospodářství a postupného rozvoje spektra různých forem zpracování odpadů. Za posledních šest let v ČR vznikly desítky až stovky nových zařízení k nakládání s odpady,“ vysvětluje Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.
Stejné trendy lze vypozorovat i u komunálního odpadu, který se stále častěji dále využívá. Pro srovnání: v roce 2007 bylo opětovně využito 21,1 % komunálního odpadu, zatímco v roce 2011 toto číslo stouplo až na 30,8 %. Na vyšší hodnotě se výrazně podílí recyklování obalových materiálů, z nichž až 69 % slouží jako surovina pro další výrobu. Skládkování sice u nás – podobně jako v EU – stále patří k nejběžnějším způsobům odstraňování komunálního odpadu, jeho podíl ale v posledních letech výrazně klesá. V roce 2011 byla uložením na skládky odstraněna přibližně polovina (55 %) komunálního odpadu oproti 86,2 % v roce 2007.
Česká republika si nevede špatně ani ve srovnání se zeměmi Evropské unie, mezi nimiž jí v produkci odpadů patří jedna z nejnižších příček. Množství vyprodukované v roce 2008 bylo šesté nejnižší v rámci 27 zemí EU . Ve stejném období byla Česká republika na sedmém místě v míře opětovného využití odpadu. Hůře dopadly např. Francie, Irsko a Velká Británie.
„Za posledních pět let bylo na skládky uloženo o milion tun odpadů méně a tento trend stále pokračuje. V rámci států Evropské unie je průměrně na skládky uloženo 207 kg na občana ročně. V České republice je to 218 kg, což je velmi podobné číslo. Samozřejmě, stále je co zlepšovat. Jsme ale pro postupné změny, které nebudou mít negativní dopad na výdaje občanů a firem, neboť dlouhodobé trendy jsou jednoznačně pozitivní. Jakýkoliv radikální zásah státu by mohl narušit zdravé konkurenční prostředí, které u nás dosud v segmentu odpadů panuje, nutí firmy udržovat co nejnižší ceny a zároveň dává obcím a firmám možnost si kdykoliv vybrat nejlepší variantu služby,“ dodává Petr Havelka.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down