Vážení čtenáři,

únorové číslo našeho časopisu je poněkud specifické. A to hned ze dvou důvodů. Tím prvním je skutečnost, že jeho součástí je samostatný katalog komunální a zahradní techniky určené pro údržbu veřejné zeleně.

Zastoupeni jsou v něm prakticky všichni důležití výrobci a dodavatelé strojů na profesionální bázi na český trh a z uvedeného přehledu si může vybrat bezesporu každý podle svého gusta stroj ušitý přesně na míru vzhledem ke svým potřebám a pracovním podmínkám. Věříme, že tento katalog, jež časem dostane na našich webových stránkách i internetovou podobu s možností pravidelné aktualizace, bude pro uživatele přínosem.

Ač se to zdá být neuvěřitelné, měsíčník Komunální technika vychází již pátým rokem a jeho únorové číslo, které právě držíte v ruce, je tedy jubilejní padesáté. Oproti některým dalším titulům, které vydává vydavatelství Profi Press a které mají na svých pomyslných zádech již několik desítek křížků, patří periodikum k těm nejmladším, ale přesto je půlsté číslo určitě alespoň malou příležitostí k oslavě. 

Oslavit můžeme třeba jenom to, že témata zatím naštěstí zdaleka nejsou vyčerpána a je stále o čem psát i v období, kdy se toho relativně mnoho neděje a organizátoři nejrůznějších akcí se teprve probouzejí ze zimního spánku. Ale jak je patrné z přehledu komunálních akcí na měsíc březen uveřejněného právě na této stránce, stav klidu a pohody nebude trvat dlouho.

Kromě již zmiňovaného katalogu, který dostávají předplatitelé časopisu stejně jako nástěnný kalendář, jež byl vložen v lednovém  v čísle, zdarma, je nosným tématem měsíce nakládání s odpady. A jde o problematiku více než širokou. Tentokrát se proto nevěnujeme pouze svozu komunálního odpadu či jeho třídění, ale narazili jsme i na témata stavebních sutí a jejich zpracování, odpadní plasty a jejich recyklaci a nemohlo chybět ani téma bioodpadu s jeho možnostmi energetického využití. Snad pro ty z vás, kteří dosud nemají danou problematiku ve svých městech a obcích vyřešenu, bude některý z příspěvků vhodnou inspirací.

 

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *