Vážení čtenáři,

na okna zaťukalo jaro a s ním každoroční povinnosti v péči o zeleň. Po zimě, která letos ukázala svou horší tvář pouze v některých lokalitách republiky a oproti loňsku poměrně krátce, nastupuje období jarních úklidových prací a především již výše zmiňovaná údržba zelených ploch. Tomuto tématu je věnováno i dubnové číslo Komunální techniky.

To paradoxně vychází již na konci měsíce března, jelikož by mělo být zároveň pozvánkou na brněnský mezinárodní veletrh Techagro, jež se koná v termínu od 31. 3. do 4. 4. 2012 a stroje vhodné pro nasazení v komunální sféře na výstavišti nebudou rozhodně chybět a veletrh tak zcela jistě stojí za návštěvu. Za více než deset let svého konání si zároveň se souběžně pořádanými veletrhy Silva Regina a Animal Vetex vydobyl tento veletržní komplex vysokou prestiž a stal se největším odborným veletrhem ve střední Evropě, jehož se v roce 2010 zúčastnilo více než 400 vystavujících firem a jeho branami prošlo téměř 120 000 návštěvníků nikoli pouze z řad zemědělců.
Oproti jiným číslům našeho časopisu je to dubnové poněkud buclatější, což svědčí o důležitosti a rozmanitosti problematiky údržby zeleně. S rozmanitými přístupy a postupy jsme se setkávali i na našich redakčních výjezdech. S ustupující zimou bylo podél dálnic a silnic k vidění mnoho pracovníků provádějících potřebné asanační řezy dřevin nebo odstraňujících nežádoucí náletové dřeviny, ve velké míře probíhá též estetická úprava okrasných stromů a keřů, případně jejich zmlazování. A v dubnu se již přihlásí o slovo travnaté plochy. I pro tuto oblast je nabídka techniky více než široká a nabízí celou řadu možností. Někdo volí častější seče bez pravidelného sběru posekané travní hmoty, jinému vyhovuje sečení se sběrem, případně kombinace obou technologií podle požadavků na kvalitu a vzhled posečených ploch. Při sečení se sběrem končí tráva v lepším případě v provozech komunitních kompostáren, v horším potom bohužel zbytečně na skládkách. Nicméně tento poměr se mění, protože zbytečné platby za skládkování jsou při smluvních cenách za sečení většinou neúnosné. Záleží tedy na každém, jakou techniku zvolí, jak ukazují i následující stránky, na trhu je jí víc než dost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *