Vážení čtenáři

vzhledem k tomu, že srpnové číslo je věnováno především zametacím, čisticím a mycím strojům, je třeba připomenout, že s koncem měsíce končí další termín podávání žádostí o podporu v rámci osy 2.

Výzvu s pořadovým číslem XXXVIII pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 byly přijímány od 1. června a konečným termínem je 31. srpen 2012. Alokace finančních prostředků na schválené projekty v této výzvě je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kč, přičemž minimálně 1 mld. Kč je určena pro projekty realizované na území Moravskoslezského kraje.
Tato výzva se vztahuje na individuální projekty. Mimo jiné (zdroje tepla, regenerace zeleně, vodní clony, skrápění apod.) se týká právě možnosti pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (například samosběrné nebo kropicí vozy). Přičemž maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v této podoblasti je limitována částkou 400 milionů Kč.
Dotace na nákup kropicích a samosběrných zametacích vozů ovšem nebudou podporovat projekty zaměřené pouze na úklid chodníků a dalších prostranství, kde se nepohybují vozidla. Primárně se musí vždy jednat o silniční komunikace a jiná prostranství s dopravou. Čištění chodníků a dalších ploch může být pouze doplňkovou částí projektu.
Této možnosti by bylo velká škoda nevyužít a my doufáme, že při výběru vhodné techniky vám může pomoci i náš časopis. Dlužno podotknout, že té opravdu profesionální splňující nejpřísnější parametry je na českém trhu k mání opravdu hodně a záleží na každém uživateli, aby její výběr pečlivě zvážil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *