25.02.2009 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V zimě. V létě. Při vinobraní...

Zhruba dvaceti tisícům obyvatel starobylého královského věnného města u soutoku Labe s Vltavou na dohled od památné hory Říp usnadňují život Technické služby města Mělníka. Toto šesté nejlidnatější město Středočeského kraje ležící na vyvýšenině Polabské nížiny je významným zemědělským centrem, proslulým především vinohradnictvím a vinařstvím s tradičním zlatým hřebem v podobě vyhlášeného vinobraní.

Mnozí si vybaví také hlavně v padesátých letech minulého století populární Jásavou polku, zvanou též Mělnická, od Ferdinanda Petra s textem Miloše Bárty. Dalším naskočí, že Mělník leží právě u soutoku Vltavy s Labem. Nám hloubavým a především matkou českých řek křtěným Pražákům pak nejde do hlavy, proč navzdory veškerým pravidlům voda za soutokem plyne dál jako Labe a ne Vltava…

Nejprve pro město
„Jsme příspěvkovou organizací zřízenou městem Mělník. Z toho vyplývá náš způsob hospodaření. Městský úřad nám měsíčně převádí alikvotní část ročního příspěvku. Každý týden předává výsledky práce náš technik zástupci města a na základě této skutečnosti vzniká měsíční vyúčtování. Kontrola města nad naší činností je tak dokonalá. Ve funkci jsem třetím rokem a zatím nám plánovaný příspěvek vždy stačil. Může se ovšem stát, že bude náročnější zimní údržba. V tomto případě žádáme zastupitelstvo města o navýšení příspěvku,“ uvedl ředitel Technických služeb města Mělníka (dále jen TS) Ing. Oldřich Schindler a pokračoval:
„Prioritní je práce pro město, v rámci doplňkové činnosti poskytujeme i služby, například uklízíme sníh před vlakovým nádražím nebo, pokud máme volnou kapacitu, i ve firemních areálech. Nabízíme i odvoz odpadu nosičem kontejnerů. Omezeně se věnujeme i zemním pracím a pomáháme také s úklidem firmám budujícím silnice.“
Podnik má 37 stálých zaměstnanců, dalších deset z nabídky úřadu práce vykonává veřejně prospěšné práce, výhradně ruční úklid komunikací. Výhodné je, že „pracák“ hradí téměř ze sta procent mzdové náklady. Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobě nezaměstnané lidi, nemají dostatečnou kvalifikaci a ani neoplývají žádoucí pracovní aktivitou.

Komunikace hrají prim
Z hlavních činností TS je třeba na prvním místě zmínit celoroční údržbu silnic a chodníků. K tomu přistupují drobné opravy výtluků na komunikacích a zavážení nezpevněných cest, starost o městský mobiliář, například lavičky, sochy, pomníky a sportoviště. Nelze zapomenout na kompletní údržbu veřejného osvětlení a dopravního značení a třeba i provoz veřejného záchodku. Podnik technicky zajišťuje populární mělnické zářijové vinobraní, především instaluje stánky prodejců a uklízí plochy. Celkem se na této třídenní akci vyprodukuje několik desítek tun odpadků. Spolu s dalšími čtyřmi soukromými firmami se TS podílejí na údržbě veřejné zeleně, která zahrnuje sečení trávníků, ořez stromů a pletí záhonů. Ze 40 hektarů zelených ploch ve vlastnictví města pečuje podnik o 16 ha.
„Když jsem nastoupil do funkce, průměrné stáří strojního parku bylo více než sedmnáct let. Zpočátku se totiž nevědělo, v jaké formě bude podnik hospodařit, a tak se investice rovnaly prakticky nule. Bylo tedy jasné, že prvním krokem musí být obnova techniky. Nyní jsme vybaveni na zimní údržbu silnic Unimogem, který po výměně radlice a sypače za zametací nástavbu slouží při letním čištění. V zimě se uplatní i podvozek Renault, který jinak nosí kontejnery. S radlicí a sypačem používáme také nosič Multicar, a to především ve stísněných prostorech sídlišť. Pokud by došlo ke sněhové kalamitě, povoláme ještě traktory s radlicemi,“ vypočetl ředitel.

Sázka na Holder se vyplácí
Na údržbu chodníků používají TS vedle nosiče Multicar dva nové stroje, a to chodníkový zametací stroj Bucher City Cat 2020, který se v agregaci s radlicí a sypačem uplatní i v zimě a pracuje především na rovných úsecích.
Kloubový komunální nosič Holder C Trac 2.42 nasazují mělničtí především do svažitého terénu, a to v zimě v agregaci s radlicí, čelním zametacím kartáčem a sypačem od firmy Simed. Vzhledem ke skutečnosti, že v Mělníku nebývá tolik sněhu, pochválil ředitel TS především zametací kartáč, který prostory dokonale vyčistí, a tím posyp ušetří. Kromě techniky se zimní údržbě města věnuje zmíněná parta „vépéčkařů“, a to především tam, kam nemůže technika.
„Při volbě nového nosiče jsme hledali vzhledem k omezenému prostoru ve městě stroj s kloubovým řízením. To byla hlavní podmínka. Tak jsme přišli i na Holder, který nakonec zvítězil. Shrnu-li ve stručnosti hlavní důvod, byl jím dobrý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou. Navíc jsem původně zemědělec, takže tuto značku již léta dobře znám. Nosič máme od května 2007. Protože je prakticky nový, nezaznamenali jsme žádné podstatné komplikace. Co se týká drobných provozních neduhů, musím vyzvednout spolehlivý servis s nepřetržitou pohotovostní službou od firmy Kis Plus, která značku zastupuje v České a Slovenské republice,“ doplnil Ing. Schindler.

Uvažují o mulčovači
Od května do listopadu se nosič Holder se sekačkou a zásobníkem o objemu 1000 litrů a výsypnou výškou 190 cm od firmy Stoll prakticky nezastaví při údržbě městské zeleně. Město požaduje alespoň šest sečí za vegetační období. Pro extenzivní údržbu zelených ploch uvažují TS o pořízení mulčovače. Již vlastní čelní postřikovač s po úpravě s jedno- až třímetrovým záběrem určený k likvidaci plevelů ze spár v komunikacích.
Nelze zapomenout na ruční sekačky a křovinořezy pro dočišťování ploch. Ve výčtu techniky pro komunální nasazení v parku strojů Technických služeb města Mělníka tak chybějí už jen dvě Avie a tři traktory s čelními nakladači.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down