V loňském roce se objem obchodů zvýšil o pětinu

UniCredit Leasing patří do renomované evropské finanční skupiny UniCredit a aktuálně je největší společností nebankovního financování v ČR. Společnost UniCredit Leasing CZ překročila objemem nových obchodů jako jediná v rámci asociace ČLFA (Česká leasingová a finanční asociace) hranici deseti miliard Kč. V roce 2011 zvýšila objem financované hodnoty na 10,14 miliardy Kč a v porovnání s rokem 2010 dosáhla výrazného navýšení téměř o jednu pětinu (19 %). Společnost UniCredit Leasing potvrdila svoji pozici největší společnosti v oblasti nebankovního financování v České republice. Tržní podíl UniCredit Leasing na relevantním trhu financování movitých věcí stoupl na 12,55 %.

K poslednímu dni loňského roku spravoval UniCredit Leasing majetek v celkové zůstatkové hodnotě po odpisech ve výši 21 miliard Kč. Celkový počet aktivních smluv ke konci roku dosáhl 71,7 tisíce kusů. V roce 2011 bylo nově uzavřeno téměř 23 000 smluv a celkový počet aktivních smluv se blíží k 72 tisícům.
„Těší nás potvrzení pozice jedničky v oblasti nebankovního financování na českém trhu. Naše společnost uspěla prakticky ve všech stanovených cílech a povzbuzením i pro letošní rok je dynamický nárůst spolupráce se sesterskou UniCredit Bank. Věřím, že po březnovém stěhování na společnou adresu do administrativní budovy Filadelfie v Praze 4 s naší sesterskou společností dojde ještě k užšímu provázání společných obchodních aktivit, jak je to běžné v rámci celé skupiny UniCredit,“ uvedl Ing. Jaroslav Jaroměřský, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Leasing CZ. Jak doplnil, velmi dobře si UniCredit Leasing vedl vzhledem k nejisté situaci na evropském finančním trhu i v oblasti rizika, když se podařilo meziročně snížit objem opravných položek téměř o dvě pětiny. K úspěchům loňského roku lze zařadit také spuštění projektu Komoditní unie a produktu Medical. Otevřena byla franšízová pobočka v Liberci.
UniCredit Leasing je univerzální společností, která nabízí jak leasingové, tak úvěrové produkty. Podíl obou typů financování byl v minulém roce prakticky vyrovnaný. V oblasti leasingu se většina nových obchodů uskutečnila prostřednictvím finančního leasingu
(39 % z celkového objemu obchodů). Mezi úvěrovými produkty to byly zejména úvěry pro podnikatele (38 %).

Automobily nejsilnější komoditou

Univerzální nabídka financování zahrnuje finanční a operativní leasing, úvěr a splátkový prodej. Umožňuje financování téměř všech komodit – motocyklů, osobních a užitkových automobilů, nákladních vozů a ostatní dopravní techniky, strojů a technologií i nemovitostí. Nabídku doplňují společnosti RCI Financial Services, s.r.o., UniCredit Fleet Management, s.r.o. (operativní leasing vozidel) a UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o..
Tradičně nejsilnější komoditou zůstává financování osobních a užitkových automobilů, které tvořily v loňském roce, ve kterém společnost oslavila 20 let od svého založení, více než polovinu celkového objemu financování (5,2 miliardy Kč) s tržním podílem 13,7 %. Klienti UniCredit Leasing si vybírali především vozy značky Renault, Dacia, Opel, Kia, Chevrolet, BMW Hyundai a Škoda. Necelou desetinou (890 milionů Kč) se na obchodním výsledku společnosti podílelo financování nákladních automobilů. Více než třetinový nárůst na 1,9 miliardy Kč a tržní podíl 9,8 % zaznamenal segment strojů a zařízení. Na výsledcích společnosti se poměrně výrazně podílely i obchody v oblasti fotovoltaiky, které v roce 2011 dosáhly objemu dvě miliardy Kč.
Od vzniku společnosti do konce minulého roku činil celkový objem poskytnutého financování UniCredit Leasing téměř 152 miliard Kč a počet uzavřených smluv se přiblížil k hranici 400 tisíc kusů. Počet financovaných automobilů s hmotností do 3,5 t od roku 1991 dosáhl téměř 320 tisíc kusů.

Jak v letošním roce?

„Prioritou pro rok 2012 je udržení ziskovosti a finanční stability společnosti vůči zákazníkům a akcionářům. Rádi bychom i nadále patřili mezi lídry v oblasti nebankovního financování. Chceme ještě více posílit synergické efekty v rámci skupiny UniCredit v ČR, zejména jde o spolupráci s UniCredit Bank. Dále by se měla prohlubovat naše produktová univerzálnost a posilovat spolupráce s korporacemi. Poroste i segment Fleet Management v pojišťovnictví. Zásadním úkolem finanční skupiny je vytvářet skutečné řešení pro všechny skupiny klientů a zákazníků. Zajímavým segmentem je bezpochyby i financování komunální techniky. O tuto oblast máme rozhodně zájem a na tyto produkty jsme připraveni,“ uzavírá Jaroslav Jaroměřský.

Produktová nabídka

UniCredit Leasing CZ, a.s. je univerzální leasingovou společností a kompletní nabídka zahrnuje financování osobních a užitkových automobilů a motocyklů, transportní techniky, lodí a jachet, strojů a zařízení (včetně manipulační, stavební, zemědělské a speciální techniky) celých technologických linek včetně projektů „zelené energie“ a nemovitostí.
Financování je pro firmy i soukromé osoby řešeno formou finančního leasingu (UCL Lease), operativního leasingu, produktovou řadou UCL Fin, úvěrem/UCL Credit nebo prodejem na splátky.

Financování automobilů a dopravní techniky

Financování veškeré dopravní techniky zahrnuje především financování osobních a užitkových automobilů a také nákladních automobilů nebo motocyklů téměř všech značek. Technika i softwarové vybavení partnerů UniCredit Leasing CZ, a.s., umožňuje zákazníkům využívat zvýhodněné akce a uzavírat leasingové a úvěrové smlouvy přímo u prodejců automobilů bez nutnosti návštěvy v sídle nebo pobočce společnosti. Efektivní spolupráci s obchodními partnery umožňuje propojení díky moderní internetové aplikaci, která zabezpečí rovněž on-line schvalování smluv.

UCL Fin Produktová řada nového financování UCL Fin je určena pro výhodné a rychlé financování osobních a užitkových automobilů (UCL FinAuto), motocyklů (UCL FinMoto), nákladních automobilů (UCL FinTruck), strojů a zařízení (UCL FinMachinery) a zemědělské techniky (UCL FinAgro) pro podnikatele i soukromé osoby.

UCL Credit Tento úvěrový produkt poskytuje alternativní řešení při financování nákupu automobilů (UCL CreditAuto) a motocyklů (UCL CreditMoto) jakékoliv značky, a to jak nových, tak i ojetých. V roce 2009 rozšířila společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., možnost financování produktem UCL Credit i na ostatní komodity.

UCL Lease Produkt finančního leasingu je rychlým a efektivním řešením finančního pronájmu dopravní techniky a strojů pro podnikatele.

UCL Operative Produkt operativního leasingu pro krátkodobý a střednědobý pronájem dopravní techniky a strojů.

Značkové financování Na základě dlouhodobě úspěšné spolupráce s importéry vznikla celá řada tzv. značkových financování. Na míru vytvořené financování pro konkrétní značky nabízí UniCredit Leasing CZ, a. s., ve spolupráci s importéry vozů nebo motocyklů mnoha renomovaných značek. V rámci financování dopravní techniky jsou v nabídce obsaženy i značkové produkty MAN FINANCE nebo AVIA Financing.

Full-service leasing Nabízí financování několika automobilů i celého vozového parku, řešení každodenních problémů s jeho správou a úsporu nákladů na administrativu. Operativní leasing je nejen financováním, ale může mít i řadu doprovodných služeb od objednání a přihlášení automobilů, přes pravidelný servis a evidenci nákladů souvisejících s provozem vozidla až po prodej vozu při jeho výměně. Operativní leasing nabízí UniCredit Leasing CZ, a.s., prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o. Operativní leasing lze použít i pro ostatní komodity, jakou jsou stroje a zařízení či nemovitosti.

Financování strojů a zařízení Jde o financování prakticky veškerých komodit bez horního limitu financované hodnoty. Nejčastěji jsou financovány strojní technologie a celé technologické linky, výpočetní a kancelářská technika, zemědělská a lesní technika, stavební stroje a zdravotnická technika. Dále tepelná a energetická zařízení a ostatní stroje pro průmysl a služby. Díky individuálnímu přístupu k jednotlivým zákazníkům lze přizpůsobit formu i druh financování jejich potřebám. K financování UCL FinMachinery, UCL CreditMachinery a UCL LeaseMachinery poskytuje UniCredit Leasing CZ, a. s. zdarma celou řadu nadstandardních doprovodných služeb včetně finančního poradenství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *