08.02.2013 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Košicích vize rozvojové strategie nechybí

Košice jsou metropolí východního Slovenska a se svým více než čtvrtmiliónem obyvatel zároveň druhým největším slovenským městem. Skutečnosti jako přítomnost ocelárny US Steel, dominance na širokém okolí a pestrost národnostního složení obyvatel dávají Košicím skutečně výjimečný charakter. Zabezpečovat v takovém městě komunální služby rozhodně není hračkou, proto jsme se zajímali podrobněji o společnost Kosit, na jejíchž ramenou leží péče o město a jeho odpadové hospodářství, které je všude nejnáročnější oblastí.

Společnost Kosit patří mezi pět nejvýznamnějších společností na Slovensku, které se zabývají odpadovým hospodářstvím. Je jednou ze dvou společností, které vlastní spalovnu odpadů. V současnosti poskytuje Kosit služby přibližně pro 260 000 obyvatel východního Slovenska a zhruba 500 podnikatelských subjektů. Ročně nakládá s více než 80 000 tunami odpadu. Společnost zaměstnává více než 400 pracovníků. Kosit a. s. již několik let používá při řízení svých procesů systém řízení jakosti a získala certifikáty řízení kvality ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Kromě odpadového hospodářství Kosit a. s. zabezpečuje i zimní a letní údržbu silnic pro město Košice a pro ostatní soukromé zákazníky.
“Poskytování služeb v odpadovém hospodářství na úrovni samospráv je na Slovensku zatím orientované na jednotlivé izolované zařízení, ne na komplexní servis a vykazuje nedostatečný důraz na logistiku s nelogickými svozovými oblastmi a orientací na skládkování. Je velkou výzvou pro profesionální společnosti tento stav změnit. Slovenské legislativní prostředí zatím nezná pojem integrovaného systému nakládání s odpady, ale Kosit vizi své rozvojové strategie soustředil v jeho principech," řekl Alberto Gerotto, předseda představenstva společnosti Kosit.
Investují do rekonstrukce spalovny i techniky

V současnosti probíhá nejdůležitější investice v životě společnosti, a to do rekonstrukce spalovny odpadů v hodnotě zhruba 27 milionů euro, která zahrnuje výstavbu nové spalovací linky, dodávku turbíny na výrobu elektrické energie a zařízení na čištění spalin. Předpokládaný termín ukončení investice je plánovaný v roce 2013.
Od vzniku společnosti Kosit v roce 2001 se klade velký důraz na obnovu a modernizaci vozidel, strojů a mechanismů využívaných při sběru a odvozu odpadů jakož i při zimní a letní údržbě komunikaci a jiných činnostech.
"Na svoz komunálních odpadů disponujeme 24 vozidly s objemem nástavby 22 m3, 16m3 nebo 7m3. Dominují nástavby typu Faun Variopress od společnosti Redox, ale vlastníme i tři vozidla s nástavbami Faun Rotopress. Kromě zmíněných používáme i vozidla s nástavbami Pressko od společnosti KOBIT. Na sběr objemných, stavebních a nadrozměrných odpadů jsou to ramenové nebo hákové nosiče kontejnerů firmy Fornal," doplňuje Ing. Kristína Priesterová, provozní ředitelka.
Mechanismy používané při zimní a letní údržbě komunikací jsou postaveny jako univerzální nosiče nástaveb v kombinaci sypač a zametací nástavba nebo sypač a cisterna respektive sypač a hákový nebo ramenový nosič. Většina speciálních nástaveb je na podvozcích značky MAN 4 x 4 případně 4 x 2 v závislosti na terénu, kde vozidlo pracuje, případně na druhu poskytované služby.
Kromě jmenované techniky společnost disponuje i dalšími typy vozidel na komplexní zajišťování výše uvedených služeb, jako jsou tahače s návěsy, nakladače, cisterny na přepravu opotřebených olejů nebo traktory.
Denně vyjíždí do pracovních oblastí přibližně 42 vozidel. V zimě tento počet roste.
Za účelem dotřídění komunálních odpadů bylo vybudováno Středisko třídění odpadů v hodnotě přes 2 000 000 €, které zahrnuje třídící linku na různé komodity tříděného sběru a drtič odpadů.
Myslí na životní prostředí

Nemalou pozornost věnuje společnost od svého vzniku propagaci a osvětě tříděného sběru, jehož množství plynule narůstá. V roce 2007 Kosit a. s. ve spolupráci s Recyklačním fondem a za výrazné pomoci města Košice vybudoval v areálu košické spalovny Centrum environmentální výchovy. Započal tak projekt vzdělávání dětí a mládeže v oblasti ochrany životního prostředí. Již po roce fungování centrum získalo ocenění ministra hospodářství SR za Inovativní čin roku 2008 v kategorii "Inovace služby". Centrum navštěvují žáci mateřských, základních, středních škol i vysokoškoláci v počtu kolem 4000 návštěvníků ročně. V poslední době se do tohoto vzdělávacího programu zapojili i senioři. Možnost environmentální výchovy Centrum nabízí i soukromým firmám.
Dalším "společensky odpovědným" projektem společnosti Kosit je projekt pro děti předškolního věku pod názvem "Školka Ježka Separka". Jde o jedinečný, komplexní projekt věnovaný dětem k pochopení tématiky odpadů a jeho správného nakládání. Za svou unikátnost získal projekt ocenění v odpadovém hospodářství "Zlatý mravenec 2011".

Popisek:  Většina speciálních nástaveb je na podvozcích značky MAN

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down