V Jaroměři s průkopnickým přístupem

Na východě Čech v Královéhradeckém kraji na soutoku hned tří řek – Labe, Úpy a Metuje najdeme Jaroměř (okres Náchod). Leží necelých 20 kilometrů severovýchodně od Hradce Králové a žije zde na rozloze 24 km2 asi 12 600 obyvatel. Ve formě městské příspěvkové organizace tu působí Technické služby města Jaroměře (dále TSMJ).

Z pestrého výčtu prací lze jmenovat například péči o zeleň, celoroční údržbu a opravy místních komunikací a chodníků, provoz sběrného dvora, dětských hřišť, správu a údržbu městského mobiliáře, dopravního značení, pěti hřbitovů nebo výlep plakátů. Některé činnosti jsou v porovnání se stejně či podobně zaměřenými subjekty ojedinělé. Ideální sousto na inspirativní reportáž.

Ofenzíva proti plevelům

„K Jaroměři patří ještě přilehlé historické pevnostní město Josefov a další tři spádové obce. Celkem tak sloužíme zhruba 15 000 lidem. V rámci komplexní péče o zeleň se momentálně věnujeme omlazování keřů, kácení nemocných a nebezpečných stromů a následovat bude výsadba letniček. Při údržbě chodníků se letos chceme zaměřit na odstraňování plevelných rostlin. Tuto problematiku jsem konzultovala s mnoha kolegy ze Sdružení komunálních služeb. Probírali jsme veškeré existující možnosti, abychom nakonec dospěli k závěru, že všechny metody mají svá pro a proti a žádná z nich není ideální. Nade všemi tepelnými a mechanickými postupy bohužel vítězí chemie. Chodníky budeme zbavovat nežádoucího porostu mechanicky i chemickou cestou. I když máme úkolů mnoho, tohle je jedna z hlavních vizí, na níž hodláme v blízké budoucnosti intenzivně zapracovat,“ seznámila nás s aktuálními úkoly ředitelka TSMJ PhDr. Iveta Kovaříková a pokračovala:

„Loni v prosinci jsme dokončili s dodavatelskou firmou nový mlatový povrch na Masarykově náměstí v Josefově. Přibyla nám tak další rozlehlá plocha na údržbu v podobě válcování, smykování a rovnání povrchu, odstraňování plevelů a další činnosti. Součástí Josefova je rozlehlý park a celé město lemují promenády. Tady se staráme o stromy včetně výsadby nových, sekáme zde trávu a uklízíme odpadky. Každý rok v srpnu se v Josefově koná metalový hudební festival Brutal Assault s fantastickými kulisami v podobě nově zrekonstruovaných hradeb a s účinkujícími a posluchači prakticky z celého světa. Přijíždí sem pokaždé více než 20 000 návštěvníků, kteří se převážně ubytovávají ve stanových městečkách a využívají také všechny kapacity Josefova, Jaroměře a blízkého okolí. Vznikne spousta parkovišť. Festivalem žije prakticky celé město. My se podílíme na přípravách travnatých ploch, jejich posekání, zajišťujeme dočasné dopravní značení a pomáháme při odklízení odpadků. Pracujeme na tom po dobu jednoho měsíce před začátkem akce.“

Druhá šance pro staré věci

Poměrně novou činností TSMJ je provoz re-use centra s nabídkou použitých věcí, které se ještě někomu mohou hodit a za symbolickou cenu si je zakoupí. Jedná se například o nábytek, nádobí, knihy, obrazy, sportovní potřeby nebo hračky. Z bezpečnostních důvodů se nepřijímá elektronika a z hygienických čalouněný nábytek. Podnět na vybudování re-use centra v návaznosti na sběrný dvůr vzešel od Ing. Petra Filipce z OŽP Jaroměře koncem roku 2020. Zástupci TSMJ se vydali na návštěvu do Chrudimi, kde již malé zařízení tohoto typu provozují ve stavební buňce jako součást sběrného dvora.

„Dospěli jsme k závěru, že úspěch re-use centra záleží jednak na prostoru, který je limitující pro celkové množství nabízených předmětů, ale také na tom, jaké poklady k nám lidé přinesou. Většinou jsou to věci z pozůstalosti, nebo když dělají občané pořádek. Když jim odrostou děti, přinášejí postýlky, kočárky, hračky a sportovní vybavení. Předměty přebíráme ve formě daru, tedy zdarma. Očistíme je, popřípadě omyjeme, naceníme a nabídneme k prodeji,“ vysvětlila ředitelka TSMJ a doplnila:

„Ceny stanovujeme podle vlastních zkušeností. Vodítkem bývá srovnatelné zboží nabízené na internetu. Nejde nám o to vydělat co nejvíc peněz, ale předměty, které by jinak skončily v popelnici nebo na skládce, dostávat zpátky mezi lidi. Hlavním smyslem je snižování objemu odpadu, nadstavbou, že někomu uděláme radost a současně vyděláme. Důležité je, aby výtěžek prospíval všem. Peníze přijímáme kvůli jednoduššímu účtování formou sbírky nazvané Rozkvetlá Jaroměř. Vybrané finance totiž půjdou na zkrášlení města květinovou výzdobou. Občany budeme dopředu informovat, jak s penězi naložíme a kde bude možné vidět zkrášlení města z úsilí nás všech.“

Re-use centrum s plochou 100 m2 slavnostně otevřeli loni v červnu na místě původní garáže sboru dobrovolných hasičů. Bylo potřeba budovu vymalovat, zateplit, instalovat osvětlení, kamna, regálový systém a další prvky. Za první půlrok provozu utržilo jaroměřské re-use centrum 120 000 korun.

Pro efekt i užitek

„Letos budeme upravovat v Jaroměři kruhové objezdy, a to z hlediska estetického i kvůli lepší orientaci ve městě. Každý „kulaťák“ tady dostane svou dominantu. V letošním roce budou instalované první dvě z celkových čtyř. Na prvním kruhovém objezdu směrem od Hradce Králové, s ohledem na nedaleké nádraží, bude stát mašinka. U druhého, kde se odbočuje na pevnost Josefov, se stane dominantou maketa děla. Na dalším nedaleko radnice instalujeme znak města a na čtvrtém kruhovém objezdu vyroste kostel jako symbol nedalekého kostela svatého Jakuba,“ odkryla plány do blízké budoucnosti ředitelka Technických služeb města Jaroměře PhDr. Iveta Kovaříková. Její závěrečná slova lze chápat i jako pozvání k návštěvě Jaroměře a třeba i zhodnocení, jak se nejenom toto dílo podařilo.*

Výňatek z článku v Komunální technice 3/2022

Foto autor a archiv TSMJ

 

Popisky k obrázkům:

1: Koncem loňského roku byl dokončený na Masarykově náměstí v Josefově mlatový povrch. TSMJ přibyla další plocha na údržbu

2: Zhruba o šedesát kilometrů chodníků se po celý rok starají univerzální nosiče nářadí Antonio Carraro a Holder

3 : Re-use centrum je v provozu od loňského června. Koncipované je jako knihovna s čítárnou, sportovní koutek, obývací pokoj a kuchyň

4: Nejenom ve sběrném dvoře doposud dobře slouží letos čtyřicetiletý nákladní automobil Škoda 706 MTS P25 – Mates

5: Novou akvizicí TSMJ je nakladač Kramer 8085T. Podílí se na manipulaci s dřevní hmotou z pokácených stromů. Druhý snímek ukazuje, že jde o nutné zákroky

6: V areálu TSMJ se na shromažďování různého materiálu dobře osvědčil betonový tzv. LEGO systém. Přispívá k udržování pořádku, lze ho jednoduše přesunout na jiné místo a instalovat bez stavebního povolení

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down