11.03.2022 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Uzavřené kompostovací zařízení

Elektrické uzavřené zařízení ROCKET A900 představuje určitý nový trend v kompostování BRO, zejména bioodpadů z komunální sféry (BRKO) zpracovávaných v menších množstvích.

Jde o elektrický velkoobjemový kompostér s kompostovací technologii, která umožňuje urychlení procesu kompostování. Ten probíhá v uzavřeném nerezovém zařízení za působení mikroorganismů, vysokých teplot, ideální vlhkosti a pravidelného promíchávání. Výrobcem zařízení je britská společnost Tidy Planet Ltd., odkud byl také elektrický velkoobjemový kompostér ROCKET A900 dovezen společností KOKOZA, o. p. s.

                        Zařízení ROCKET A900 poskytuje bezpečný a hygienický způsob kontroly přirozeného biologického rozkladu. Všechny BRO, resp. BRKO, jsou v průběhu procesu zpracovány na výsledný produkt, kompost. Zařízení je nepřetržitě zapojeno do elektrické sítě a procesy napomáhající kompostování (teplotní cykly, promíchávání, udržování ideální vlhkosti) jsou řízeny automaticky. Během procesu kompostování nevznikají žádné škodlivé výstupy, jako jsou například kontaminovaná voda nebo nežádoucí plyny.

Kompostovací proces

Pro správnou funkci zařízení ROCKET A900 je nutné dodržet optimální podmínky pro průběh kompostovacího procesu. Jde zejména o surovinovou skladbu zakládky, tj. vhodný poměr C : N, vlhkost zakládky a dostatečný přístup vzdušného kyslíku do zařízení z důvodu provzdušnění zpracovávaných surovin. Zpracovávané suroviny jsou do zařízení vkládány průběžně vkládacím otvorem v horní části velkoobjemového kompostéru.

Provzdušnění zpracovávaných surovin zajišťují míchací lopatky na otočné hřídeli, umístěné ve vnitřním prostoru zařízení, poháněné elektromotorem. Poháněcí motor je řízen časovačem a nastaven tak, aby regulované překopání zakládky probíhalo přibližně každou hodinu po dobu několika minut.

                        Správná vlhkost zpracovávaných surovin je nutná zejména v první fázi kompostovacího procesu. Ideální vlhkost 65 % je v zařízení udržována pomocí ventilátoru a akumulace přebytečné vody ve spodním rohu zařízení, čemuž napomáhá mírný sklon válce kompostéru. V případě velmi suché zakládky umožňuje zařízení použít vodu přivedenou z venku, např. z rozvodné vodovodní sítě. Naopak při velkém přebytku vody je možné ji odvádět do kanalizace.

                        Teplota uvnitř zařízení je řízena termostatem, který je nastaven od výrobce a kontroluje teplotu vnitřního prostředí zařízení ROCKET A900. Za normálních provozních podmínek je teplota uvnitř zařízení udržována mezi 60–70 °C. Dosažením této hodnoty je splněn požadavek nařízení pro zpracování vedlejších živočišných produktů, kdy je nutné udržet teplotu 70 °C po dobu minimálně 60 minut. Zařízení je schopno tyto podmínky dosáhnout bez zvláštního zásahu obsluhy.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down