Utěrky na čištění s plným servisem

Na čisticí materiál v řemeslných oborech se mohou vztahovat ekologicky relevantní skladovací a přepravní předpisy. Když automechanik setře motorový olej z auta nebo když dělník setře mazivo z obrobku, stává se z jejich čistého kusu papíru nebo textilie objekt, u něhož se musí zpravidla dodržovat početné právní normy na ochranu životního prostředí.

V případě, že čisticí materiál po použití obsahuje látky, které se mohou samy nebo snadno vznítit, je za ně zodpovědný majitel firmy. Těchto povinností zbaví podnikatele firma MEWA. MEWA poskytuje podle své nabídky s plným servisem čistý materiál, odveze utěrky znečištěné oleji a tuky, vypere je a dodá je zákazníkovi opět čisté a se zkontrolovanou kvalitou.
Provozní textilie v plném servisu představují již samy o sobě ekologickou službu. Když jsou kromě toho nabízeny na základě strategického environmentálního managementu v souladu s ISO 14001, je výsledkem firemní koncepce výhodná pro zákazníky i životní prostředí: firma MEWA zachází s materiály, surovinami a zdroji velmi šetrně.
Po roztřídění podle oblasti použití jsou špinavé utěrky čištěny v moderních pracích linkách. Nejnovější techniky zaručují maximální čistotu při minimální spotřebě vody, pracích prostředků a energie. Po vyprání a vysušení prochází utěrky vícestupňovou kontrolou kvality. Vizuální kontrolu provádí školení zaměstnanci, dále jsou zařazeny detektory kovů a elektronické váhy. Poškozené utěrky jsou vyřazeny a nahrazeny. Textilie jsou vyexpedovány pouze v bezvadném stavu.
Firma MEWA je již dlouhá léta zaběhlá v tom, jak proměnit vodu znečištěnou oleji, tuky, barvami a ředidly na vodu se stupněm čistoty 99,8 %. To je čistější, než požadují komunální předpisy. V chemicko-fyzikální předúpravě odpadní vody je většina nečistot resp. škodlivin oddělena od vody. V biologickém stupni čištění rozloží bakterie zbývající, ve vodě rozpuštěné nečistoty. Pomocí kontinuální optimalizace procesní a ekologické techniky se zatížení životního prostředí stále snižuje.

Obrázek ilustrační

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *