Univerzální nosiče výměnných nástaveb

V letošním roce si odborná veřejnost a uživatelé vozidel UNIMOG na celém světě spolu s výrobcem společností Daimler AG připomínají jednu významnou událost, která v období po 2. světové válce významně ovlivnila vývoj a konstrukci v segmentu výroby užitkových vozidel pro silniční údržbu, terénní provoz a zemědělství.Rok 2011 je rokem, kdy uplyne již 60 let od okamžiku výroby prvního vozidla MB Unimog, tehdy jediného typu U 25.

Za toto období ušel Unimog pěkný kus cesty od vozidla určeného zejména pro zemědělský provoz až do současnosti, kdy jsou vyráběny dvě typové série – řada UGN – speciální komunální nosiče a řada UHN – terénní vozidla pro speciální použití.

Výroba vozidel řady UGN byla započata na jaře roku 2000 a při své premiéře se stala nová modernizovaná koncepce Unimog významných etalonem pro hodnocení vyspělosti a víceúčelovosti silničních nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, a to zejména díky celkové koncepci vozidla, kterou výrobce od základu přepracoval a vytvořil novou speciální řadu vozidel pro silniční údržbu (typ U300, U400 a U500).

Mezi charakteristické konstrukční znaky vozidel M-B UNIMOG UGN patří zejména:

 

Ø      Rovný robustní rám vozidla s rychloupínacími body ve čtyřech  prostorech (vpředu, vzadu, pod vozidlem a na rámu za kabinou), který je vyztužen v přední části pro nesení velmi těžkých nástaveb

 

Ø      Portálové nápravy s vysokou zatížitelností (možnost provozu s dvojitou tandemovou sekačkou, sněhovou frézou, sypačem, atd.), které jsou zavěšeny na vlečných ramenech a vinutých pružinách

 

Ø      Uzávěrky diferenciálů jsou zařaditelnými za jízdy při zatížení bez nutnosti zpomalení nebo zastavení vozidla

 

Ø      Jednoduchá montáž pneumatik na obou nápravách se širokým výběrem komunálních a terénních pneumatik M+S nebo S+G

 

Ø      Speciální kabina s panoramatickým sklem zajišťuje vynikající výhled na všechny strany, zejména pak vpřed dolů před vozidlo na pracovní nástavby

 

Ø      Použitelnost vozidla při silniční údržbě výrazně zlepšuje systém posuvného řízení a pedálové skupiny Vario Pilot, u kterého může řidič měnit polohu volantu vpravo nebo vlevo dle prováděné činnosti

 

Ø      Pohon vozidla a jeho pracovních nástaveb zajišťují motory z vlastní výroby společnosti Mercedes-Benz dvou typů –  OM 904 L a OM 906 LA (dnes podle emisní normy Euro 5 s rozsahem výkonů dle typu 110 – 210 kW), u kterých lze měnit charakteristiku z jízdního režimu při přepravě na pracovní při silovém pohonu nástaveb a pomalé jízdě

 

Ø      Pro vozidlo jsou k dispozici převodovky s rozsahem pojezdových rychlostí 0,12 – 90 km/h, kterým lze pokrýt všechna spektra pracovní činnosti vozidla od sněhové frézy až po jízdu po dálnici

 

Ø      Alternativně lze dodat systém pojezdu s hydrostatickým plynule nastavitelným  pohonem pro pracovní rychlosti v rozsahu 0 – 25 km/h, který výrazně zvyšuje produktivitu vozidla a komfort obsluhy

 

Ø      Mechanická převodovka je vybavena elektro-pneumatickým řazením EPS Telligent s předvolbou rychlostních stupňů

 

Ø      Pro silový pohon předních nástaveb (sněhové, frézy, sekačky, vysokotlaké myčky, atd.) je dodáván přední motorový pohon s výkonem až do 150 kW, který je zakončen drážkovanou hřídelí 1 ¾ a regulací otáček 1000/540 ot/min

 

Ø      Pro pohon a ovládání pracovních nástaveb je k dispozici několik variant provedení hydraulických systému se 2 – 4 samostatnými čerpadly a systémem rychlospojek vpředu, na boku a vzadu

 

Ø      Při požadavku na vysoký hydraulický příkon pro pracovní nástavby vozidla (např. pro zametací stroj, zadní ramenovou sekačku nebo sekačku s odsáváním) je k dispozici systém VarioPower s 1 – 2 samoregulačními čerpadly, které disponují max. výkonem  až do 41kW + 60 kW

 

Ø      Prostorná kabina je vybavena ovládacími prvky všech systému vozidla v přímém dosahu řidiče a díky sdruženému informačnímu přístroji před volantem nabízí obsluze vozidla také bezpečnou kontrolu aktuálních provozních hodnot. Kabina je sériově vybavena klimatizací, déle lze vozidlo vybavit nezávislým topením pro ohřev motoru a kabiny ještě před nastartováním vozidla

 

Ø      Pro přepravu materiálu nebo instalaci nástaveb lze vozidlo vybavit korbou případně systémem hydraulického sklápění

 

Ø      Vpředu na vozidle je instalována přední normovaná upínací deska pro montáž výměnných nástaveb. Dále je dle požadavku zákazníka možno dodat zadní tažné zařízení (čep Ø 40/50 mm), vzduchotlaký systém brždění přívěsu vč. systému ABS, popř. přední nebo zadní tříbodový závěs pro nesené nástavby.

 

S touto volitelnou výbavou a možnými variantami provedení vyhovují vozidla Unimog prakticky téměř všem požadavkům na univerzální vozidla – nosiče výměnných nástaveb, která lze použít pro široký sortiment  prací při silniční údržbě komunikací. Údržba a opravy vozovek vycházejí z přírodních podmínek, kde se v našich geografických podmínkách postupně střídají čtyři roční období, která přinášejí odlišné klimatické podmínky a s tím spojené  různorodé úkoly pro správce všech druhů komunikací.

Druhým významným podnětem pro zavedení víceúčelových silničních vozidel typu Unimog je požadavek na stále vyšší kvalitu, výkonnost a profesionálnost služeb při současné snaze o dosažení co nejmenších celkových investičních a provozních nákladů vynaložených z veřejných rozpočtů obcí, měst a krajů na investice a běžnou údržbu příslušných komunikací.

Pro celý sortiment těchto služeb je použití vozidel Unimog z mnoha důvodů  výhodné.  Unimog není jen nákladním vozidlem pro přepravu materiálu nebo zemědělským traktorem, ale nabízí originální koncepci použití a systém rychlé výměny pracovních nástaveb.  Pro zjednodušení lze koncepci Unimog považovat za kombinaci schopností a výhod obou zmíněných kategorií vozidel, tj. traktoru a nákladního vozidla. Právě proto byla tato vozidla při svém vzniku výstižně pojmenována pomocí zkráceného názvu :  Univerzales-Motor-Gerät – univerzální motorový stroj = UNIMOG.

Typová řada vozidel Unimog UGN zahrnuje od svého uvedení na trh typy U300, U400 a U500, vždy ve dvou výkonových variantách a se dvěma variantami rozvoru náprav              (K-krátký a L-prodloužený). Od jara 2008 byl výrobní program komunálních Unimogů rozšířen o nejmenší vozidlo, typ U 20, který je odvozen od většího typu U 300 a představuje ideální vozidlo pro obce a menší města, kde najde použití v oblasti silniční údržby, městských služeb, dopravy, údržby zeleně a služeb v zemědělství. Unimog U 20 nabízí komfort obsluhy a manévrovací vlastnosti na úrovni osobního vozidla ve spojení s užitnými vlastnostmi koncepce Unimog při výrazně příznivější pořizovací hodnotě vozidla a nástaveb. Právě v menších městech a obcích se může stát tím „jediným“ vozidlem, které s dobře zaškolenou obsluhou zastane všechny práce v průběhu celého roku.

Přehled všech typů a základní technické údaje jsou uvedeny v tabulce.

 

   Výrobní sortiment vozidel Unimog UGN s motory Euro 5 Ad Blue

 

 

 

 

Rozvor náprav   v mm

 

 

Motor – počet válců

 

 

Motor – výkon  kW (PS) Euro 5

 

 

Celková hmotnost v kg

 

U 20

 

 

2 700

 

4

 

110 (150)

130 (177)

 

 

7 500-9 300

 

U 300 K

 

 

3 080

 

4

 

110 (150)

130 (177)

 

 

7 500-10 200

 

U 300 L

 

 

3 600

 

4

 

130 (177)

130 (177)

 

 

7 500-10 200

 

 

U 400 K

 

 

3 080

 

4/6

 

130 (177)

175 (238)

210 (286)

 

 

11 990-12 500

 

 

U 400 L

 

 

3 600

 

4/6

 

130 (177)

175 (238)

210 (286)

 

 

11 900-12 500

 

U 500 K

 

 

3 350

 

6

 

175 (238)

210 (286)

 

 

11 900-16 000

 

U 500 L

 

 

3 900

 

6

 

175 (238)

210 (286)

 

 

11 900-16 000

 

 

Od jara 2009 jsou vozidla Unimog sériově dodávána s motory podle emisního předpisu EURO 5 s použitím technologie katalytické redukce výfukových plynů pomocí SRC-katalyzátoru (Ad-Blue), který zajišťuje výrazné snížení emisí toxických plynů do ovzduší při nezměněném servisním intervalu motoru a snížené spotřebě PHM vlivem vyšší tepelné účinnosti motoru.

Novinkou letošního roku je rozšíření nabídky výkonových variant u typů U 20 a U 400, kde byly zavedeny nové varianty motorů s vyšším výkonem (130 kW pro Unimog U20 a  210 kW pro Unimog U400). U typu Unimog U 20 byl dále rozšířen systém převodů o plíživou řadu, takže i zde lze dosáhnout minimální rychlosti jízdy od 120 m/hod, která je potřebná pro nasazení vozidla se sněhovou frézou i v nejtěžších podmínkách.

 

Výměnné nástavby pro zimu i léto

Jako nejčastější případy použití vozidel MB Unimog a typické pracovní nástavby  osvědčené v České republice lze uvést například následující sestavy :

Při zimní údržbě je možné použít vozidla Unimog pro všechny známé technologie úklidu sněhu a likvidaci náledí jako je plužení, frézování při současném posypu vozovek. Zde se uplatňuje schopnost nést, pohánět a ovládat současně sněhovou frézu a nástavbu s posypovým materiálem. Dle typu a provedení vozidla lze použít sypač s kapacitou od 1.5 do 4.4 m3 v solankovém provedení. Pozice řidiče vpředu a provedení kabiny s panoramatickým čelním sklem nabízejí optimální pracovní podmínky pro obsluhu i v nejtěžších klimatických podmínkách.

Pro letní čištění vozovek lze pro vozidla  Unimog použít nástavbu silničního zametacího stroje s kapacitou zásobníku od 3.0 do 6.0 m3a odpovídající zásobou čisté vody na kropení vozovky, případně v kombinaci s předním agresivním kartáčem pro odstranění zhutněných nánosů a porostů na krajnici vozovky. Nástavbu lze v čase do 60 minut pomocí stavitelného odstavného systému demontovat a vyměnit za jinou.   Pro letní splachování silnic, popř. pro vysokotlaké čištění vozovek lze použít nástavbu středo- nebo vysokotlaké kropičky, vč. možnosti čištění kanalizačních přípojek a potrubí až do tlaku 150 barů.

Díky robustní konstrukci vozidla Unimog a systému mechanických a hydraulických pohonů se při údržbě zeleně nabízí zcela ojedinělé možnosti kombinace jedné až tří sekaček pracujících na vozidle současně. Dosáhne se tak značného pracovního záběru až 3 x 1.2 m a vysoké produktivity práce. Pro veškeré ramenové  sekačky lze dodat různé pracovní adaptéry na sečení, mulčování, mytí značek, prořezávání porostů, atd.  Pro další využití vozidla v průběhu celého roku jsou dodávány další výměnné nástavby – nesené štěpkovače, seřezávače krajnice, myčky na směrové sloupky, atd.

Pro zajištění dopravních úkolů a manipulačních prácí lze využít korbu sklápěče popř. přívěs s tandemovou nápravou. Na vozidlo lze montovat široký sortiment manipulačních hydraulických jeřábků (HR) a to jak standardním způsobem za kabinu tak i vzadu na konci rámu. Tyto HR jsou obvykle spolu s valníkem koncipovány jako výměnné (demontovatelné) pracovní nástavby.

V rámci provozního zajištění vozidel M-B Unimog je důležitým argumentem při rozhodování zákazníků také skutečnost, že v souladu s praxí společného vývoje koncepce Unimog s certifikovanými výrobci nástaveb, nabízí většina prodejních a servisních středisek komplexní servisní zajištění nejen pro nosiče, ale i pro hlavní pracovní nástavby, které jsou nabízeny spolu s vozidlem. Tento systém servisu „z jedné ruky“ nabízí uživatelům maximální operativnost a komplexnost servisních služeb vč. dodávek ND za přijatelné ceny a v požadovaném termínu.

 

Redakce

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 6/11 časopisu Komunální technika

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *