01.11.2009 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Údržba povrchových staveb k odvodnění pozemků - 1.část

Téměř na každé ploše, která není pokryta betonem, asfaltem nebo obdobným materiálem za velmi krátkou dobu živelně vyroste rozmanitý bylinný pokryv a nálety různých dřevin. Každý příkop a kanál, kterým neproudí kontinuálně čistá voda určitou rychlostí, se zanáší usazeninami

Každý příkop, který nemá betonové dno a stěny, se velmi brzy pokryje nárosty dřevin a travin. Příkopy, kanály a další stavby jsou fyzicky opotřebovávány živelným nárůstem dřevin, zvětráváním a sesypáváním stěn, činností člověka, různých živočichů, nánosy po prudkých deštích, sedimenty po překotném jarním tání a podobně.

 

Vyhláška 225/2002 Sb. ve svém § 4 stanovuje rozsah udržovacích prohlídek u jednotlivých melioračních staveb. Zde je mimo jiné stanoveno, že při udržovací prohlídce se ověřuje:

- stav opevnění, popřípadě těsnění dna a svahů

- stav nánosů v korytech

- stav travních porostů, doprovodných a břehových porostů křovin a dřevin,

- výskyt vodních řas a jiných vodních rostlin v korytě

- stav cest sloužících pro provoz

- zpevnění manipulačních ploch

- stav opevnění, usazovacích prostorů pro zachycení splavenin u suchých nádrží

- stav prostorů ke krátkodobému zachycení odtoku povrchové vody.

 

Například stavby k odvodnění pozemku povrchovým odvodněním (odvodňovací kanály a příkopy) podle § 6 Vyhlášky 225/2002 Sb. vyžadují:

- Péči o travní porosty dna a svahů koryt a ochranných hrází včetně jejich odstraňování kosením,

- Odstraňování nánosů,

- Odstraňování výmolů a nátrží v korytech jejich zasypáváním, včetně zhutnění a povrchové úpravy,

- Odstraňování překážek v korytě bránících průtočnosti,

- Péči o břehové porosty, včetně jejich doplňování

- Údržbu vegetačního opevnění

- Ošetřování travních porostů nebo porostů dřevin na terasových svazích

 

Z výše uvedeného výčtu udržovacích prací je patrné, že může být využívána velmi rozmanitá mechanizace a práce musejí být prováděny mnohdy každý rok a několikrát i během roku, protože proces fyzických změn a opotřebení melioračních staveb, zejména staveb k odvodnění pozemků a k ochraně pozemků před erozní činností, je velmi rychlý a nepřetržitý.

 

Jednu skupinu strojů tvoří zemní stroje. Jsou to zemní stroje s příslušnými výměnnými pracovními orgány (například univerzální zemní stroje, univerzální čelní nakladače, rýpadla), kolové a pásové traktory s možností nesení, tažení a pohonu různých pracovních mechanismů (rýhovačů, drtičů, kladivových rozbíječů, štěpkovačů, fréz na pařezy, mulčovačů, cepových příkopových čističů apod.). Jsou to víceúčelové stroje, které mohou vykonávat odděleně i současně různé práce (skrejpr, UZS, rýpadlo). Druhou skupinu strojů tvoří jednoúčelové stroje, které jsou určeny pouze pro jeden druh pracovní činnosti

 

Celý článek je otištěn v čísle 7/09 časopisu Komunální technika.

Autor:  Ing.Ivo Celjak, CSc.,  Jihočeská univerzita, ZF,

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down