09.07.2013 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tradice společných sněmů pokračovala v Senci

Slovenské Sdružení organizací veřejných prací a české Sdružení veřejně prospěšných služeb se sešly na společném letošním jarním sněmu v Senci, ve stejnojmenném známém hotelu.

Počasí bylo příjemné, přímo ideální pro výstavu komunální techniky, kde se sešly mnohé známé společnosti z České i Slovenské republiky, aby představily účastníkům sněmu svoji aktuální nabídku, či novinky.

Atmosféra sněmu byla sice pracovní, ale současně příjemná a tvůrčí. Vzhledem k tomu, že v průběhu let se legislativa upravující komunální služby, ale i podmínky pro jejich poskytování v obou republikách nevyvíjely stejnou cestou, první částí sněmu byly samostatné jednání Sdružení organizací veřejných prací (ZOVP) a Sdružení veřejně prospěšných služeb (SVPS). V jejich rámci si obě sdružení projednala své vlastní pracovní programy.

Důležitá je legislativa

Sněm slovenské organizace otevřel její prezident, Mgr. Peter Kuba, který přednesl podrobnou zprávu o činnosti za uplynulé období. Konstatoval, že v roce 2012 se stabilizovala členská základna i její struktura. Aby se nadále upevňovala pozice a vliv sdružení ve společnosti, bude však přínosem, pokud se podaří oslovit i další organizace zabývající se službami obecného zájmu a tak nadále zvyšovat možnosti ovlivňování dění v komunálním sektoru.
Jedním z cílů sdružení je v zájmu členů, ale i občanů, kterým poskytují služby, vstupovat účinně i do tvorby legislativy. Proto vypracovali spolu se sekcí Odpadního hospodářství připomínky k novele zákona o odpadech, díky čemuž se zkušenosti z praxe mohou promítnout i do zmíněné novely.

Sekce rozvíjejí činnost

Práce sekcí, jejíž význam pro členy sdružení zdůraznil Mgr. Kuba na loňském sněmu, se skutečně rozjela a hodno zmínit sekci Odpadního hospodářství, která pro členy zpracovala Upozornění na důležité změny v některých ustanoveních zákona o odpadech, a připravuje řadu odborných školení, či sekci Doprava, pořádající pravidelná školení referentů a dispečerů dopravy. Nezahálejí ani ostatní sekce, například sekce Ekonomika připravila seminář na téma Ekonomika příspěvkových a obchodních společností, nebo sekce Pracovní cesty, která zorganizovala úspěšnou tématickou pracovní cestu na IFAT do Mnichova.

Nejen práce

Sport a společenské akce neodmyslitelně patří k životu, proto sdružení připravuje například ve spolupráci s firmou REDOX tenisový turnaj, nebude ale chybět ani formou participace na „Plese Odpadárov“ v Bratislavě. Právě na takových neformálních setkáních se často vymění nejvíce zkušeností a cenných rad z pracovní oblasti, ale navážou se i jemné přediva přátelství pomáhající člověku žít v dnešních nelehkých časech.

Vystoupení partnerských organizací

Jednání po ukončení národních sněmů pokračovalo společně, kde host z partnerské APWA (American Public Works Association) Ing. Ray C. Funny přednesl zajímavý příspěvek o praxi veřejně - privátních partnerství veřejných pracích v USA - v okrese Georgetown v Jižní Karolíně, který může být v mnohém inspirativní i pro české a slovenské města a obce.
Jako vždy, ani tentokrát nechyběly prezentace firem spolupracujících prostřednictvím svých strojů, materiálů a služeb v komunální sféře na Slovensku i v České republice. Při přátelských setkáních se současně mohli všichni účastníci sněmu seznámit s novinkami i stálicemi na nebi komunální techniky. Spektrum vystavené techniky bylo jak je patrné z fotografií opravdu široké, v Senci se prezentovalo 53 firem.
Společný sněm českého i slovenského sdružení byl dalším v řadě úspěšných sněmů, kde bylo vidět nejen ambice, ale i potenciál obou organizací spoluvytvářet příznivé podmínky pro život obyvatel prostřednictvím kvalitních služeb svých členů.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down