Technika nejen pro lesní cesty

Je nezpochybnitelným faktem, že les může být ekonomicky přínosný pouze tehdy, protínají-li jej kvalitní cesty pro odvoz dříví. Neméně důležité jsou i další komunikace různých typů a účelů, které nám přinejmenším zkracují vzdálenosti a zpříjemňují život.

Zprvu se při zakládání a úpravě cest využívalo mechanické drcení materiálu (dlouhá léta fungovalo v Evropě jedno zařízení tohoto typu, jež zde zanechaly americké invazní síly), následně přistoupili výrobci techniky k efektivnějšímu frézování.

 

Slovo hostitele

Právě tento systém má podrobně propracovaný německá firma HEN-AG, s jejímiž produkty se mohla odborná veřejnost seznámit koncem května poblíž Albrechtic nad Vltavou při rekonstrukci lesních cest v majetku podniku Lesy města Písku, s. r. o. Lesnická tradice včetně oborového školství je v Písku velice dlouhá i košatá a 6600 hektarů lesa ve správě ho řadí mezi jednoho z největších vlastníků lesa mezi našimi městy. Ne nadarmo je přezdíván jako Město v lesích. Například nedaleké České Budějovice s trojnásobným počtem obyvatel mají jen zhruba třetinovou výměru lesů, ale na druhou stranu – jen pošetilec by hledal hluboké hvozdy v oblasti rybníkářské pánve jihočeské metropole.

„Potřebovali jsme zhodnotit materiál o průměru od deseti do padesáti centimetrů ze zbourané stodoly a rozhodli jsme se ho zapracovat do odvozní lesní cesty s pomocí fréz výrobce HEN-AG. Když už zde příslušná technika je, pozvali jsme zástupce vlastníků lesů, měst a obcí, aby se mohli na vlastní oči přesvědčit, co frézy umí. My si od nich slibujeme především rekonstrukci lesních komunikací do podoby cest odvozních,“ vysvětlil smysl akce jednatel hostitelské firmy Lesy města Písku, s. r. o., Ing. Václav Zámečník.

 

Slovo dovozce

„Firma HEN-AG vyrábí především techniku pro úpravu krajnic, příkopů a cest s různým povrchem, kamenitým, betonovým či asfaltovým. Frézy drtí pomocí silného pomaloběžného rotoru velké kusy materiálu přímo na místě, čímž vzniká základ pro novou konstrukční vrstvu cesty, odpadá předchozí rozvolnění materiálu, popřípadě jeho převoz a drcení na jiném místě. Tím, že se povrch do potřebné hloubky pouze odfrézuje, nedochází k porušení nosné vrstvy cesty, a tedy její stability. Frézy jsou určeny nejen na stavbu, rekonstrukci a údržbu lesních a polních cest, ale i silnic nižších tříd, cyklostezek a parkovišť. Ekonomický přínos této technologie spočívá především v tom, že obyčejně není třeba dodávat na místo žádný další materiál a počet operací je omezen na naprosté minimum. Důležitý je i velmi šetrný přístup k životnímu prostředí,“ popsal Ing. Roman Roučka, jednatel Wincorp Agri, s. r. o., dovozce techniky HEN-AG do ČR.

V katalogu výrobce najdeme tři typy fréz s „udatnými“ názvy: Rambo s pracovní šíří 105 až 230 cm, silnější Rocky (150 až 250 cm) a Attila se šířkou záběru 180 až 250 cm pro extrémně náročné podmínky. Jako pohon je nutný traktor o výkonu 100 až 300 k s plazivou rychlostí 0,15 až 0,2 km/h. Nízké otáčky rotoru se 126 až 230 kulatými hroty v několika řadách vyvíjejí značnou sílu a drtí kameny o průměru větším než 20 cm a podle potřeby a typu frézy až do hloubky 50 cm. Výsledkem je materiál o zrnitosti 0 až 60 mm ukládaný podle velikosti frakcí, přičemž největší kusy jsou vespod. V případě nedostatku materiálu je možné využít například stavební suť nebo starý asfalt.

Uvedené typy fréz materiál připraví a promísí pro další zpracování, ať už s pomocí grejdru, vibrační desky, válce nebo stabilizační frézy S. P. 21 o šířce záběru 200 cm. Ta nejprve materiál promísí, urovná povrch a vytvoří sklon pro odtok vody. Při dalším přejezdu nosnou vrstvu vibračními deskami utuží a zhutní. Fréza S. P. 21 je vhodná také pro úpravu a údržbu štěrkových cest a ploch s kameny až do velikosti 5 cm. Umístěna je na zadním tříbodovém závěsu traktoru s doporučeným výkonem 100 až 150 k a plazivou rychlostí od 0,5 km/h.

 

Slovo uživatele

„Představujeme sestavu traktoru Fendt 926 Favorit Vario o výkonu 240 koní s frézami Rambo 180 se záběrem 180 cm a S. P. 21 o pracovní šířce 200 cm. Důvodem pořízení této techniky byl narůstající zájem o rekonstrukce cest moderní a ekonomickou metodou a dále nepřítomnost příslušné technologie na našem trhu. Frézu Rambo 180 jsme zvolili s ohledem na obvyklou šířku lesních cest 3,5 m, což umožňuje zpracování materiálu v komunikaci nadvakrát. první polovinu jedním směrem, druhou cestou směrem zpět. I při maximální velikosti frézy Attila se záběrem 250 cm totiž nelze zrekonstruovat komunikaci obvyklé šířky jedním záběrem. Fréza S.P. 21. se vyrábí pouze v pracovní šířce 200 cm a opět pracuje na dva záběry. Zmíněný tandem fréz nám umožňuje poskytovat kompletní služby v oboru. Rambo si poradí takřka s každým materiálem včetně štětovaných cest a denně ošetří v závislosti na typu podloží půl až dva kilometry komunikace. S tvrdostí podloží souvisí i potřeba výměny zubů frézy Rambo, které je potřeba vyměnit po každých 10 až 15 km, v případě extrémně tvrdého podloží i dřív. Veškerou práci zastane Rambo v rámci jedné operace a povrch připraví pro frézu S. P. 21. Ta se postará o vrchních zhruba pět centimetrů, v nichž materiál rozemele a utuží. Jsou-li připraveny příkopy a odvodnění, poradí si až s pěti kilometry denně. Trvanlivost cesty se odvíjí podle použitého materiálu v podkladu a jejího zatížení. I v případě poškození se jedná většinou o poruchy vrchní části, které lze opravit zpravidla pouze frézou S. P. 21, která při renovaci zvládne až 20 kilometrů denně. Cena se odvíjí především od tvrdosti podkladu. Levnější jsou pískovce, dražší je například žula. Dalším aspektem jsou dopravní náklady a množství práce na konkrétním místě. Za běžný metr účtujeme od 50 do 250 korun bez DPH, průměr je kolem 80 korun. Podivuji se, že na typ cest, jako jsou třeba lesní, obslužné, někde dosud preferují živičné povrchy, když s naší technologií se lze dostat na šestinu ceny,“ prozradil uživatelské poznatky Břetislav Krutílek, jednatel firmy Vast Tercia, s. r. o., z Valašského Meziříčí.

 

Jan Kroupa

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 7/11 časopisu Komunální technika

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *