Technika i životní prostředí

Novinky a trendy v oborech komunálních a environmentálních technologií a služeb, regionální inovační strategie a rozvojové plány jednotlivých oblastí v kontextu aktuálních potřeb veřejné sféry představí odborné veletrhy Urbis Invest, Urbis Technologie a Envibrno.

Trojlístek těchto akcí se bude konat od 24. do 27. dubna 2012 v samostatném pavilonu brněnského výstaviště souběžně se Stavebními veletrhy.

Bohatý doprovodný program
Nabídku vystavovatelů doplňuje odborný doprovodný program připravený ve spolupráci s odbornými asociacemi a svazy. Bude se věnovat například problematice ochrany životního prostředí, úsporám energií v obcích, či investičním příležitostem. Součástí budou také unikátní praktické ukázky protipovodňových opatření v bazénu před pavilonem Z. Expozice tvoří jedinečný celek, který není k vidění nikde jinde na světě.
Mezi již tradiční akce doprovodného programu veletrhu patří již 18. kongres starostů a primátorů měst a obcí, který pořádá Svaz měst a obcí ČR. Letošní novinkou je odborná konference, která se bude věnovat energetickým úsporám v obcích.

Aktuálně ze světa odpadů
Žhavé informace o odpadech a jejich zpracování v rámci doprovodného programu veletrhu Envibrno přinesou mnohé semináře. Druhotným surovinám se bude věnovat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Již tradiční akcí je seminář Odpady 2012 a jak dál?, který pořádá Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů. Zapomenout nelze ani na seminář Co nového v odpadech a jak s nimi dál pořádaný Centrem pro hospodaření s odpady při Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. M. Problematiku srážkových vod bude ve svém doprovodném programu řešit Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků.

Environmentální účetnictví
Významný nástroj, který měří a vyhodnocuje oblast životního prostředí, ekonomickou i sociální, a to ve vzájemných souvislostech, představuje environmentální účetnictví. Jeho prostřednictvím lze posoudit účinnost a efektivnost legislativních opatření i nástrojů, které může podnikatelská i veřejná sféra využívat. Cílem konference na toto téma bude diskuse k nejnovějším poznatkům z environmentální oblasti s důrazem na ekonomiku a sociální aspekty podnikání, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace environmentálního účetnictví a reportingu na mikro i makro úrovni.
Více informací naleznete na www.bvv.cz/urbis-technologie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *