Systém odsávání Koanda u zametacích vozidel

Na vývoj, konstrukci a výrobu kompaktních samojízdných silničních zametacích vozidel se specializuje švýcarský podnik Aebi MFH sídlící v Hochdorfu. Jde o dceřinou společnost firmy Aebi Schmidt Holding a s výrobou zametacích strojů má již více než čtyřicetileté zkušenosti.

Při práci se silničními zametacími vozy dochází ke zvíření prachových částic, které následně odchází ze zametacích strojů do ovzduší a způsobují obyvatelům zdravotní obtíže. Kvůli zmenšení víření a lepšímu navázání prachu jsou plochy určené k čištění i vnitřní prostor sací roury skrápěny vodou. Navlhčené smetí je nasáváno do kontejneru na smetky vozidla. odpadní vzduch obsahuje prach, jelikož voda použitá při zametání a odsávání nestačí v tomto případě k tomu, aby létající prach zcela vázala (váže prach asi z 55 %).
Výzkumy ukázaly, že celková koncentrace prachu v odpadním vzduchu ze zametacích strojů může být až 70 mg/m3, přičemž podíl částic zachytitelných v plicích PM10 (označení částic s průměrem menším než 10 mikrometrů) byl až 20 mg/m3. Při špatné obsluze či zametání bez přídavku vody mohou být hodnoty emisí až 1000 mg/m3.
U zametacích strojů pracujících na principu nasávání s obvyklým vázáním prachu vodou je vypočítána průměrná hodnota emisí prachu (TSP = Total Suspended Particles) na 55 mg/m3 vzduchu. To znamená, že u průměrného čisticího vozu, který vymění 2,4 m3 vzduchu za vteřinu, je každou vteřinu vyfouknuto 132 mg neviditelného, ale ne neškodného jemného prachu do ovzduší. Podle teoretických propočtů to znamená, že hodnota emisí je 574 kg jemného prachu za rok (při 8700 m3/h objemového proudu odpadního vzduchu a 1200 hodinách provozu za rok).
Emise se skládají převážně z jemného prachu, z něhož asi 50 % jsou do plic pronikající jemné prachy PM10. Vzhledem ke složení odpadků na ulicích je potřeba počítat s tím, že létající prach v odpadním vzduchu může obsahovat těžké kovy, zbytky barev, pneumatik, brzdové obložení, saze, pylové částice rostlin, bakterie, houby, výtrusy atd. S tímto odpadním vzduchem se nesetkávají pouze řidiči zametacího vozidla, nýbrž i kolemjdoucí lidé a obyvatelé dané oblasti. Zdravotní následky nadýchání PM10 jsou rozmanité. Jemné částice mohou proniknout do průdušek, průdušnic a plicních sklípků, poškodit čisticí systém plic a vést k zánětlivé reakci.
Systém Koanda přispívá k tomu, aby se hodnota emisí jemného prachu u silničních zametacích vozidel Aebi MFH výrazně snížila. S téměř uzavřeným sacím systémem Koanda se emise jemného prachu redukují prakticky na nulu. Jemným prachem znečištěný odpadní vzduch je od sacího ventilátoru veden zpátky k sací hubici, aby byl s využitím Coanda efektu znovu nasán.
Kromě minimalizace emisí má systém Koanda i další výhody. Velice úsporně využívá energii proudu odpadového vzduchu z ventilátoru, kdy turbulentní síly pohybují smetím na čištěném povrchu a ulehčují tak odsávání.Turbulentní síly systému Koanda navíc poskytují obrovskou vertikální sací sílu na celé šířce sací hubice. Ta umožňuje odsání nečistot i z hlubokých pórů čištěné plochy. I při velkém suchu je při využití tohoto systému jen velmi malá spotřeba vody.

Měření ukázalo jasný výsledek

Na objednávku Aebi MFH, a. s. srovnávala ETH Curych (laboratoř zabývající se hořením aerosolu a vzdušnými částicemi hodnoty emisí jemného prachu) MFH 5000 se systémem Koanda a s konvenčním systémem. V měření evidovaná velikost částic jemného prachu PM10 zahrnuje všechny částice s aerodynamickým průměrem pod 10 mikrometrů, tedy nejmenší částice, jaké lze mechanickým procesem, jako vířením či oddrolováním, vůbec vytvořit. Díky použití přenosných senzorů na rozptýlené světlo se mohla měření uskutečnit během čisticí jízdy ve skutečných situacích znečištění.
Prachem znečištěný vzduch byl odebrán na více místech sacího systému a hadicemi přiveden k senzorům. Měření uskutečněná v systému Koanda (v nasávacím kanálu, v zpětném kanálu a v místě vypouštění odpadního vzduchu před a za filtrem z pěnové hmoty) potvrdila, že systém Koanda má jasnou převahu nad obvyklým systémem a množství PM10 je o 95 % zmenšeno.
Zatímco u tradičních zametacích strojů se frakce PM10 téměř bez překážky dostává do odpadního vzduchu, byla u systému Koanda zjištěna redukce PM10 kolem 75 %. Samotný filtr z pěnové hmoty upevněný přímo před výfukem odpadního vzduchu redukuje množství částic ještě o 40 %. Protože vyfukovaný vzduch představuje pouze 25 % celkového vzduchu, který se vyměňuje (zbytek se vede přes zpětný kanál k sacímu otvoru), zůstává hodnota emisí PM10 na 5 %, tedy zmenšení je 95%. Jen 5 % nasátých částic jemného prachu PM10 se tedy dostává do okolí.
Jestliže může být prokázané snížení již u PM10, pak lze u celkového prachu (TSP) očekávat ještě mnohem lepší čištění, protože setrvačné odlučování v sací turbíně funguje tím lépe, čím jsou částice větší, protože účinnost oddělování filtrem se u větších částic zvyšuje.
Silniční zametací stroje Aebi MFH 2500 a Aebi MFH 5000 patří ke špičkovým výrobkům v tomto oboru. Díky vysoké kvalitě, starostlivému výběru vhodných komponentů a velkým zkušenostem se zametací vozy Aebi MFH vyznačují dlouhou životností, vynikajícím výsledkem čištění a nízkými náklady na údržbu.
Patentovaný systém odsávání Koanda strojů Aebi MFH je jednou ze zajímavých a prokazatelných možností, jak při pravidelné údržbě komunikací přispět k i zlepšení kvality ovzduší v našich městech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *