15.05.2012 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Svaz zakládání a údržby zeleně oslavil své desáté narozeniny

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) byl založen v roce 2001 především proto, že zahradnické a krajinářské firmy cítily potřebu překlenout propast dlouhých desetiletí, kdy se u nás vědělo jen velmi málo o nejmodernějších technologiích. Svaz zakládání a údržby zeleně je dobrovolnou, nevládní, nezávislou organizací, která byla vytvořena za účelem zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice.

SZÚZ je právnickou osobou - občanským sdružením podle zákona č.83/1990 Sb. a je registrován v rejstříku občanských sdružení vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
Svaz vstoupil už v roce 2001 jako první ze zemí východního bloku do mezinárodní profesní organizace European Landscape Contractors Association – ELCA, která sdružuje 17 evropských profesních svazů a jejími přidruženými členy jsou i svazy z USA, Kanady, Austrálie, Japonska, Ruska a Číny. Představitelé SZÚZ se zúčastňují jarních a podzimních zasedání prezidia ELCA, a tak SZÚZ získal neocenitelný přísun informací a kontaktů.
SZÚZ od začátku seznamoval své členy s nejmodernějšími trendy v zakládání a údržbě městské zeleně i soukromých zahrad a zajišťoval tak transformovaným i nově vzniklým a obnoveným rodinným zahradnickým firmám přísun zkušeností z evropských zahraničních svazů, z nichž některé fungují nepřetržitě 50 až 80 let.
V roce 2008 vznikla v rámci SZÚZ Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek.
Jako profesní organizace pořádá svaz pro zvyšování odborné úrovně svých členů v rámci celoživotního vzdělávání semináře, workshopy a odborné exkurze po celé republice i v zahraničí. Pořádá také každoroční soutěže Park a Zahrada roku a soutěž mladých zahradníků „Lipová ratolest“, vystavuje na mezinárodních veletrzích FOR GARDEN, FOR ARCH, na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně a na veletrhu Zelený Svět. SZÚZ připravuje od roku 2005 odborný časopis INSPIRACE a vydává i další odborné publikace.

Soutěž Park roku a Zahrada roku
Do každoroční soutěže „Park a Zahrada roku“ o nejlépe provedené sadovnické dílo, kterou svaz vyhlašuje od roku 2003 vždy na jaře, může přihlásit své dílo se souhlasem investora každá zahradnická firma z České republiky, v případě soutěže „Park roku“ také investor či projektant. Přihlášená díla hodnotí odborná porota jmenovaná představenstvem SZÚZ. Slavnostní vyhlášení výsledků je spojeno s odborným seminářem, na němž hovoří o svých dílech ti nejpovolanější - projektanti a realizátoři.

Soutěž mladých zahradníků „Lipová ratolest“
V soutěži „Lipová ratolest“ poskytl svaz v roce 2006 poprvé možnost mladým zahradníkům předvést široké veřejnosti své znalosti a dovednosti v rámci krajinné výstavy Cheb – Marktredwitz. Na tuto soutěž delegovaly své mladé pracovníky zahradnické a krajinářské firmy. Soutěž změnila svůj charakter v roce 2008. Stala se soutěží studentů středních odborných zahradnických škol a učilišť.
V roce 2008 realizovaly poprvé dvoučlenné týmy své soutěžní zahrádky v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně v prostoru Národního stavebního centra. Na ploše 20 m² zasadily ve dvou dnech podle zadaného projektu strom, keře, květiny a vydláždily prostor pro lavičku.
Revoluční byl další krok, ke kterému se svaz rozhodl v roce 2010 – přenést soutěž do města, které by se o konání soutěže zajímalo, poskytlo soutěži vhodný prostor, dodalo svůj projekt a zajistilo na jeho realizaci potřebný materiál. Za to město získává nové sadovnické dílo, které je jeho trvalou ozdobou. Průkopníkem tohoto řešení byl Magistrát statutárního města Jihlavy, který v roce 2010 nabídl pro soutěž původně barokní záhony v centru města, které se chystal zrekonstruovat. Protože upravovaná plocha měřila 750 m², týmy byly tentokrát už čtyřčlenné a v Masarykově ulici vytvořily za tři dny nový parčík, jehož zrod pozorovali a vysoce hodnotili také jihlavští občané.
V květnu 2011 hostilo III. ročník soutěže Lipová ratolest město Olomouc. Výstaviště Flora Olomouc a.s. nabídlo svazu pro pořádání soutěže významné a frekventované místo ve Smetanových sadech, jehož rehabilitace byla nezbytná. Zadání soutěže Lipová ratolest 2011 dokázalo, jak se změnil zahradnický obor, kolik nových znalostí a dovedností musí prokázat tým, který nesoutěží jenom pro své vítězství, ale svou pohotovostí, obratností a vytrvalostí obhajuje také dobré jméno své školy. Každé čtyřčlenné družstvo upravilo plochu o rozloze 120 m², položilo přes 20 m² dlažby, 50 m² kobercového trávníku a vysadilo desítky rostlin. Vítězné družstvo z Českých Budějovic dostalo ještě na závěr do opatrování velkého dřevěného putovního ježka, kterého loni soutěži věnovalo Statutární město Jihlava s přáním, aby se na ježkových bodlinách zatřepetaly vlajky těch měst a organizací, které jako oni pochopí, co taková soutěž pro obor znamená. Výzvy se chopilo město Třinec, kde se uskuteční „Lipová ratolest“ v září 2012.

SZÚZ zvyšuje profesní úroveň svých členů 

V  roce 2009 mohl SZÚZ podstatně rozšířit svou vzdělávací činnost. Získal totiž na svůj projekt „Zelená linie“ finanční prostředky z programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Cílem projektu bylo zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Od listopadu 2009 do října 2010 uspořádal SZÚZ v rámci projektu „Zelená linie“ 20 seminářů a workshopů pro vedoucí firem a jejich majitele, pro manažery a zaměstnance zahradnických a sadovnických firem. Do projektu Zelená linie se zapojilo 190 účastníků z 28 členských firem svazu.
„Zelenou linií“ však svaz svou vzdělávací aktivitu neskončil. Rozhodl se pokračovat novým projektem „Zahradnická perspektiva.“. Ten bude až do roku 2013 pomáhat účastníkům kurzů a workshopů adaptovat se na současné podmínky a poskytne členským firmám svazu příležitost vyškolit své zaměstnance v nových dovednostech, bez nichž se dnes zahradnické firmy už neobejdou. Tak svaz posílí v nelehké ekonomické situaci postavení svých členských firem na trhu. Tento projekt je výjimečný. Jednak přináší ucelený systém celoživotního vzdělávání pro nejrůznější pracovní pozice, jednak si svaz pro jeho zdárné splnění pronajal halu, aby se v ní mohlo školit i za nepříznivého počasí a v zimních měsících. Tak získal také místo pro uskladnění materiálů, které zakoupil a bude využívat i při dalších akcích. Na projekt „Zahradnická perspektiva“ získal svaz finanční podporu ve výši 21 505 325 Kč do roku 2013. Postupně se do něj zapojí 56 členských firem a téměř 1000 zaměstnanců.
V roce 2011, kdy SZÚZ oslavuje 10 let od svého založení, se stal také sám vydavatelem odborného časopisu INSPIRACE, který vychází už sedmým rokem. Cílem časopisu je poskytovat investorům, pracovníkům zodpovědným za územní rozvoj sídel, institucím, které schvalují projekty nových budov, projektantům, zahradnickým realizačním firmám, dostatek informaci a inspiraci k tomu, aby se zvýšilo množství a kvalita zeleně v České republice.
SZÚZ se již od svého vzniku systematicky zabývá problematikou ozeleňování střech. Na toto téma uspořádal několik seminářů a exkurzí a vydal také dvě odborné publikace: Zelené střechy – zelené fasády – zelená parkoviště (2005) a Zelené střechy – naděje pro budoucnost (2010).
Zájem o stavbu koupacích jezírek dovedl členy SZÚZ k založení Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek. V roce 2005 vydal SZÚZ na toto tehdy ještě nepříliš známé téma publikaci „Ekologická koupací jezírka“, a v roce 2008 publikaci „Stavba přírodních koupališť – šance pro budoucnost.“
Ve dnech 28. – 30. 9. 2011 uspořádala Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek v Českých Budějovicích 6. mezinárodní kongres, kde měly téměř dvě stovky účastníků možnost slyšet přednášky 12 zahraničních a dvou českých lektorů, vybrat si ze sedmi odborných workshopů a vydat se na jednu z pěti odborných exkurzí.
Po celou dobu konání kongresu byla v nově otevřené hale T otevřena doprovodná výstava, kde se na ploše 700 m² představilo 25 vystavovatelů, z toho 20 ze zahraničí. Na ní se mohli účastníci setkat s odborníky zabývajícími se plánováním, výstavbou a péčí o koupací jezírka a seznámit se s novinkami v tomto progresivně se rozvíjejícím oboru.
Svaz zakládání a údržby zeleně se neuzavírá novým členům. Čím více dobrých podnikatelů v oboru zahradní a krajinářské tvorby bude svaz v České republice sdružovat, tím lepší může být kvalita zeleně a více spokojených zákazníků i zahradníků.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down