18.02.2016 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Správa zeleně – nový studijní obor na Zahradnické fakultě v Lednici

V průběhu uplynulých 25 let se na většině městských či obecních úřadů rozvinula v rámci obecní samosprávy péče o veřejná prostranství. Specifickým segmentem činností se pak stala péče o zeleň. Odborný růst pracovníků spravujících městskou zeleň se rozvíjel díky řadě vysoce odborných vzdělávacích programů. Mnohé z těchto programů garantovala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT), Zahradnická fakulta MENDELU a řada dalších subjektů. Do dnešních dnů však chybí ucelený univerzitní studijní obor, který by tuto problematiku komplexně naplnil a odborně garantoval.

Zahradnická fakulta MENDELU v Lednici připravila nový studijní obor Správa zeleně. Bakalářské studium si klade za cíl vychovat odborníky pro oblast správy zeleně zajišťované na městských a obecních úřadech a správách významných objektů ZAKA. Významnou zprávou pro odbornou veřejnost je skutečnost, že tento obor je připraven především pro specialisty na obecních a městských úřadech, kteří se profesně správou zeleně již zabývají. Bude tedy vyučován tzv. "kombinovanou formou". Tato forma výuky je v principu organizována v několika blocích za semestr, zpravidla v pátek a sobotu tak, aby se výuky/konzultací mohli účastnit právě zájemci studující tzv. při zaměstnání. Jedná se o plnohodnotné tříleté bakalářské studium, zakončené státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu Bc.

Zahradnická fakulta, rozhodnutím otevřít kombinovanou formu výuky tohoto oboru, vychází vstříc rostoucímu zájmu o systémové vzdělávání pracovníků samospráv, státní správy působících ve "správách zeleně". Snahou je odstranit existující nedostatek strukturovaných možností vzdělávání v oboru pro již praktikující zájemce a rozvinout  takto jejich osobní vlastnosti, dovednosti a kompetence.

Celkové zaměření studia a obsah jednotlivých předmětů vychází z požadavků a potřeb praxe. Důraz je kladen na vyrovnaný podíl biologicko-technologických a právně-ekonomických disciplín. Student zároveň získá dostatečný základ z oboru práva a potřebné znalosti z ekonomiky veřejné správy. Stejná pozornost je věnována praktickým kurzům, v kterých posluchači ověřují teoretické znalosti na řešení modelových objektů a situací. Absolvent bude vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které mu umožní kvalifikované rozhodování ve specifických podmínkách péče o veřejný prostor. Podstatnou součástí výsledného profilu absolventa je odborná orientace v aktuálních tématech denní oborové praxe.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down