Spolupráce usnadňuje recyklaci

Divize Building Innovations společnosti DuPont získala díky snižování objemu odpadu a vedlejších produktů, jejich účinnému znovuvyužití a recyklaci v globálním měřítku tzv. status nulového skládkování („Zero Landfill Status“). Po třech letech cíleného úsilí snížila divize DuPont Building Innovations svoji roční produkci odpadu určeného na skládky z 36 740 tun na nulu, a tím výrazně oslabila svoji uhlíkovou stopu v životním prostředí.

Na základě ekologického programu „Drive to Zero“ se jí podařilo dosáhnout toho, že z výroby pevného povrchového materiálu DuPont™ Corian®, vyspělé prodyšné stavební membrány DuPont™ Tyvek®, syntetických geotextilií DuPont™ Typar® a DuPont™ Plantex® a dalších produktů nevzniká žádný skládkovatelný odpad.
„Ekologický program skládkování Drive to Zero je dobrý pro naše podnikání, pro životní prostředí i pro naše zákazníky – právě spolupráce s partnery v rámci dodavatelského řetězce byla klíčem k úspěchu naší firmy v oblasti snižování ekologických dopadů výroby a získání statusu nulového skládkování. Neodmyslitelnou součástí našeho projektu byla spolupráce s našimi obchodními partnery, kteří nám k našemu cíli dopomohli,“ říká Timothy P. McCann, prezident DuPont Building Innovations.
Tím, že divize DuPont Building Innovations produkci odpadu nejen snížila, ale zcela eliminovala, došlo k vytvoření nového standardu v řízení životního prostředí. Projekt Drive to Zero byl komplexně přínosný i v jiných směrech – zabýval se i vznikem vedlejších produktů, nepoužitelnými surovinami, zbytky z výroby, sutí a dokonce i odpadem z kaváren v rámci 15 výrobních a partnerských míst na celém světě.

Pro další využití

Dnes je materiál původně určený pro skládkování znovu použit nebo recyklován. Například:
– brusný prach vzniklý při výrobě DuPont™ Corian® se používá jako alternativní plnivo do betonu;
– rozemleté kousky z desek DuPont™ Corian® se používají jako recyklovaná složka do produktů prvotřídní kvality;
– rozdrcené zbytky DuPont™ Corian® jsou prodávány jako podkladový materiál při tvorbě vozovek nebo k jiným terénním úpravám;
– zbytky obalů a lesklé odstřižky z výroby fólie DuPont™ Tyvek® se recyklují a používají k výrobě dalších kvalitních materiálů;
– přepravní palety se opraví a znovu použijí nebo se rozemelou na zvířecí podestýlku;
– povrchová vrstva dopravníkových pásů se roztaví a přidává do lepidel;
– odpad z kaváren se recykluje na podestýlku pro žížaly nebo je přeměněn na energii.

Náročné ekologické cíle

Velice důležitou fází tohoto tříletého projektu bylo zjišťování relevantních odpadových toků za použití metodologie „Six Sigma“. Projektový tým tak zjistil, kde a jak vznikají hlavní odpadové toky a kolik odpadu jednotlivé toky přinášejí.
Projekt Drive to Zero byl unikátní zejména tím, že zahrnoval i výrobní kapacity třetích stran, které často dodávaly produkty i jiným firmám. To znamená, že projektový tým musel poměrně složitě oddělit nesouvisející odpad vzniklý právě touto další výrobou.
DuPont je jednou z prvních společností, které plní náročné ekologické cíle. Nyní, po 20 letech, rozšiřuje své ekologické poslání za hranici pouhého snižování energetické náročnosti vlastní výroby a zabývá se rozvojem tržních cílů, které přinášejí nejen zisk, ale také pokrok v oblasti výzkumu a vývoje. Tyto cíle jsou přímo spojeny s obchodním růstem, konkrétně s vývojem nových, bezpečnějších a ekologičtějších výrobků pro hlavní světové trhy.
Ucelená nabídka divize DuPont Building Innovations zahrnuje řadu novátorských řešení od energeticky úsporných systémů až po estetické a trvanlivé řešení povrchů interiérů i exteriérů. Svou bezpečností, trvanlivostí, designem a energetickou úsporností významně přispívají k rozvoji moderního stavitelství – uplatňují se při výstavbě všech druhů budov a staveb, silnic, mostů a další infrastruktury a též zahrad, ale také při ochraně nebo rekonstrukci současných i historických staveb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *