Specialisté na odpadové hospodářství

Více než patnáct let poskytuje komplexní komunální služby pro středočeské město Dobříš s necelými devíti tisícovkami obyvatel a přilehlé obce firma DOKAS Dobříš, s. r. o. (dále jen DOKAS). Z pestrého vějíře činností společnosti se zhruba padesáti zaměstnanci vyčnívá nakládání s odpady.

„Působíme jako výhradní dodavatel komunálních služeb pro město Dobříš, v jehož stoprocentním vlastnictvím jsme. Služby v odpadovém hospodářství poskytujeme nejen obyvatelům Dobříše, ale i občanům z okolních obcí. Na starosti máme dále celoroční správu, údržbu a drobné opravy komunikací včetně svislého i vodorovného dopravního značení. Ve spolupráci s jinými subjekty se věnujeme v tomto směru i větším realizacím. K tomu přistupují správa, údržba a výstavba veřejného osvětlení, péče o veškerý městský mobiliář a dětská hřiště. Komplexně se staráme také o veřejnou zeleň. Provozujeme sportovní halu a přilehlý venkovní areál včetně atletického okruhu a zimní stadion s ubytovnou. Kromě běžných komunálních činností se věnujeme drobným stavením činnostem. Když je potřeba pomoci například na hřbitovech, jsme k dispozici. Z uvedeného výčtu aktivit je zřejmé, že náš záběr je opravdu velmi široký,“ vysvětlil na uvítanou jednatel společnosti DOKAS Ing. Adam Šauer.

Kompletní odpadový servis

Zhruba polovinu obratu společnosti DOKAS tvoří odpadové hospodářství. Jedná se především o svoz směsného komunálního, velkoobjemového, tříděného i nebezpečného odpadu, obsahu košů rozmístěných ve městě a úklid černých skládek. V areálu firmy se nalézá sběrný dvůr. Nově je vybavený čtyřmi stacionárními lisovacími kontejnery a jedním mobilním. Na uzavřené skládce u obce Svaté Pole provozuje DOKAS třídicí odpadovou linku, kterou projde ročně okolo tisícovky tun odpadu.

Pro svoz komunálního odpadu slouží dvě starší dvouosá vozidla Scania a MAN. Pracují zde již víc než pět let a letos jim skončily odpisy. Jejich provoz proto není zcela bezporuchový a bude nutné časem přikročit k obměně této techniky. Kromě směsného odpadu se pro vlastníka společnosti sváží nově i tříděný odpad od domů (tzv. door to door systém).

V odpadovém hospodářství pracují také kontejnerové podvozky IVECO Eurocargo a MAN. Další vozidlo IVECO, které má najeto víc než půl milionu kilometrů, čeká na nástupce. Bude jím nová „desetituna“ s kontejnerovým natahovacím systémem. Menší vůz zde vybrali především kvůli tomu, aby se dostal bez problému do úzkých komunikací převážně v chatových oblastech. Pro svoz obsahu městských odpadkových košů je určený dosluhující pick-up Dacia Logan. Kvůli nájezdu asi čtvrt milionu kilometrů ho brzy nahradí valník VW Transporter.

Sofistikovaný systém

„Zabýváme se tříděním PET lahví, tvrdých plastů, fólií, obalů Tetra Pack a kovových složek. Za velký úspěch považujeme zhruba 15% podíl výmětu, což ukazuje na to, že většinu vytříděného odpadu dokážeme zobchodovat. Například plasty třídíme vždy na složky, které požaduje aktuálně trh. Jeho sledování včetně vývoje cen má na starosti jeden náš zaměstnanec ve spolupráci s externí firmou. Celou třídicí linku dnes živí velmi hodnotný transparentní PET materiál, tedy nejběžnější čiré obaly, které jsou nejlépe využitelné. Původně jsme třídili čtyři druhy této komodity, nyní se zaměřujeme pouze na dva, transparentní a všechny další barvy dohromady,“ vysvětlil Adam Šauer.

Zhruba dva roky mají v Dobříši zavedený systém MESOH (Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství) od společnosti ISNO IT. Jedná se o řešení umožňující adresné třídění odpadu a snížení poplatku za jeho svoz – právě zejména v závislosti na úrovni třídění. MESOH přispívá ke snížení produkce směsného komunálního odpadu a úspoře nákladů na odpadové hospodářství. Občan ocení spravedlivý systém platby za vyprodukované odpady, které může třídit přímo v domácnosti. K tomu získá o svém odpadu on-line přehled.

Pokračoval jednatel společnosti DOKAS: „Zjednodušeně řečeno s pomocí čteček načítají posádky svozových vozidel objemy veškerých kategorií sváženého odpadu podle objemu nádoby nebo pytle. Systém vyhodnotí data a občané se mohou hlásit o slevy. My se můžeme podívat, kolik a jakých se svezlo po městě nádob a získat údaje o objemu odpadu. Součástí systému MESOH je pytlový svoz tříděného odpadu door to door přímo od dveří domů obyvatel. Konkrétně jde o papír samostatně a trojkombinaci plast, kov a obaly Tetra Pack. Všechny tyto složky vyseparujeme v třídírně.“

Kde tlačí bota?

„Nyní se intenzivně zabýváme nástrahami nového odpadového zákona, který si nejen podle nás poněkud protiřečí. Nová legislativa by měla motivovat ke snížení objemu odpadu, především směsného, a stanovením mantinelů omezit občany v jeho produkci. Proto se nám nelíbí současné zákonné nastavení poplatku na obyvatele. Kolik odpadových nádob si občan zakoupí, tolik jich musíme svézt. Nejsou určené ani limity na sběrných dvorech. Kdo se bude zabývat administrativou? Takových a podobných otazníků je víc,“ poznamenal k nové odpadové legislativě Ing. Adam Šauer a závěrem se dotkl achillovy paty v ekonomice společnosti DOKAS:

„Současný minimální stanovený limit námi odváděných činností pro Dobříš je 80 %, my jsme nyní asi na 85 %. Jsme proto závislí na tom, zda pro nás bude mít město vždy peníze. Problém nastane v přechodném období, kdy se nebude tolik opravovat, v zimě uklízet, v sezóně sekat trávu a ubydou podobné činnosti. My pak nebudeme moci kvůli tomuto limitu hledat práci jinde, abychom se uživili. Když to shrnu, čím méně zakázek dostaneme od města, tím méně můžeme jít na trh a nebude možné stabilizovat firmu. Takhle nastavený systém postrádá logiku a komplikuje nám v konečném důsledku život. Snažíme se založit dobrovolný svazek obcí, který by spoluovládal společnost DOKAS. To by umožnilo zadávat zakázky pro jeho členy bez výběrového řízení v rámci tak zvaného in house modelu. Obrat z těchto činností by se současně započítával do 80 % činností pro vlastníka. Zvýšila by se ekonomická a provozní stabilita společnosti a mohli bychom přijímat víc zakázek pro další subjekty. Stali bychom se prosperující a konkurenceschopnou firmou v oblasti komunálních služeb.“*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down