20.01.2018 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sošky Zlatých mravcov už majú svojich majiteľov

Každoročne sa počas medzinárodného kongresu pod názvom Deň odpadového hospodárstva odovzdávajú ocenenia Zlatý mravec za najlepšie projekty v odpadovom hospodárstve našej krajiny. Ani koncom minulého roka to nebolo inak. Opäť sa ocenilo to najlepšie v piatich kategóriách a dva projekty dostali čestné uznania.

Bratislavský Technopol sa už tradične každý november plní odborníkmi z oblasti odpadového hospodárstva. Stretnú sa tu ľudia z rôznych častí tohto odvetia a predstavia svoje výsledky i plány do budúcnosti. Presne v polovici programu je čas vyhradený pre odovzdávanie ocenenia Zlatý mravec. Dvanásty ročník súťaže ocenil tie najlepšie projekty v odpadovom hospodárstve v piatich kategóriách.

Komunálne odpadové hospodárstvo

V komunálnom hospodárstve získala sošku za mravčiu prácu spoločnosť Hater – Handlová spol. s. r. o. za projekt „Triedenie komunálnych odpadov spoločnosťou Hater – Handlová.“ Spoločnosť Hater – Handlová spol. s. r. o. sa radí k menším regionálnym spoločnostiam, ktoré poskytujú služby v oblasti odpadového hospodárstva. Už v roku 2006 firma zaviedla prevádzkovanie separovaného zberu odpadu v meste Handlová a regióne handlovská dolina. Počas niekoľkých rokov spolupráce s dotknutými obcami a mestom sa im podarilo vybudovať efektívny systém triedenia, zberu a nakladanie s komunálnymi odpadmi. Ocenenie si prevzal konateľ a riaditeľ spoločnosti Ing. Blažej Litva.

„Za dôležitú súčasť systému nakladania s odpadmi považujem pravidelnú prácu s verejnosťou, ktorá prináša výsledky. Za posledných desať rokov odovzdali obyvatelia 2 807,6 t papiera, 2 303,7 t plastov, 2478,4 t skla a 479,9 t kovových obalov. Na skládke komunálneho odpadu tak neskončilo 8069,6 ton odpadu, čo je takmer dvojročné množstvo, ktoré vyprodukujú obyvatelia mesta Handlová. Región handlovskej doliny dosahuje pri triedení zložiek komunálneho odpadu úroveň 35,86 kg/obyvateľa/ročne,“ ozrejmil Ing. Blažej Litva.

V tejto oblasti sa triedenie pre ľudí stalo už automatické a aj vďaka tomu dokážu samosprávy handlovskej doliny udržať náklady na odpadové hospodárstvo v hladine pod celoslovenským priemerom a nezvyšovať obyvateľom poplatky za komunálny odpad. Pre informáciu, poplatky sa v tejto oblasti pohybujú od 14,6 Eura (obec Jalovec) až po 20 Eur (mesto Handlová).

Firemné odpadové hospodárstvo

Ocenenie Zlatý Mravec 2018 získala v tomto roku Slovenská asociácia ochrany rastlín za svoj projekt „Pilotný projekt nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín.“ Asociácia vo vybraných regiónoch Slovenska postupne zavádza zber, úpravu, prepravu i zhodnocovanie prázdnych obalov, ktoré pochádzajú z prípravkov na ochranu rastlín.

Snažia sa tak, aby tieto obaly nekončili na skládkach a neohrozovali zdravie ľudí, ale aby boli rozumne zhodnotené. Tento projekt je prejavom zodpovednosti výrobcov v oblasti poľnohospodárstva, ktorí si uvedomujú neblahý vplyv znečistených obalov na naše životné prostredie.

Inovatívne riešenia

V kategórii Inovatívne riešenie zvíťazila spoločnosť EPA Plus s. r. o. za svoj projekt „Aplikácia EVOD.“ Spoločnosť vyvinula vlastnú aplikáciu pod názvom EVOD, ktorá slúži na elektronickú evidenciu odpadov, sprievodných listov nebezpečných odpadov či tvorbu ich identifikačných listov.

Táto aplikácia tak umožňuje plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zákona o odpadoch a vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, na veľmi efektívnej úrovni. Je jednoduchá, komfortná a dostupná vo webovom prehliadači, pričom na jej používanie nie je potrebná inštalácia, všetky súbory sa ukladajú na vzdialenom úložisku a sú kedykoľvek pre jej užívateľov dostupné.

Environmentálna výchova

Sošku mravca si v tejto kategórii odnieslo Občianske združenie Zámok Hlohovec, ktorý zaujal porotu svojim projektom „Ekoučebňa na hlohoveckom zámku.“ Združeniu sa novou učebňou podarilo spojiť tradičné vzdelávacie s modernými technológiami a inovatívnymi didaktickými postupmi. Tie prinášajú do procesu vyučovania nové prvky a pre mládež sú mimoriadne atraktívne. Združenie v súčasnosti spolupracuje s viac ako šesťdesiatimi školami a postupne rozširuje svoju pôsobnosť aj mimo hranice Trnavského regiónu.

Študentský projekt

Aj tento rok porota vyberala výhercu spomedzi študentov vysokých škôl. Zaujala ju diplomová práca Ing. Denisy Rášovej pod názvom „Medzinárodný obchod s odpadom a jeho dopady na vybrané ekonomiky.“ Hodnotiaca komisia ocenila celkovú úroveň a kvalitu spracovania, ako aj objektívne zhrnutie nadobudnutých informácií zo sveta globálneho obchodovania s odpadom. Študentke sa podarilo poskytnúť ucelený názor na problematiku cezhraničných tokov odpadu na celosvetovej úrovni.

Čestné uznania

V tomto roku porota udelila dve čestné uznania, a to spoločnosti MFF Eko s.r.o. za projekt „Junior Festival“ a spoločnosti Punkt, o.z. za projekt „Dobrý trh bez odpadov.“ Projekt Junior festival je unikátny spôsob ako správne robiť environmentálnu výchovu žiakov základných a stredných škôl. Festival kombinuje premietanie filmov s tematikou ochrany životného prostredia s rôznymi vzdelávacími aktivitami. Svojou existenciou šíri osvetu o potrebe predchádzania vzniku odpadov, o potrebe ich triedenia a zhodnocovania.

Občianske združenie Punkt získalo uznanie za organizáciu verejných trhov, a originálnym spôsobom tak do mestského prostredia prináša nový spôsob výchovy obyvateľov v sfére nakladania s odpadmi. Spôsob realizácie týchto trhov je úplne odlišné od tých konzumných, ktoré tradične poznáme. Dobrí trhy sú miestom jedinečnej atmosféry, zároveň predstavujú učebňu priamo pod holým nebom, kde sa obchodníci i spotrebitelia tovaru dozvedia, ako možno uplatňovať princípy, aby sa predchádzalo vzniku odpadov a správne nakladanie s nimi.

Súťaže Zlatý mravec sa každoročne zúčastňujú jednotlivci aj spoločnosti, ktoré v odpadovom hospodárstve Slovenska dosahujú významné úspechy, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy. Toto ocenenie sa udeľuje už od roku 2006 v piatich kategóriách odpadového hospodárstva.

Text a foto Ľubica Potocká

 

(do tabuľky) Víťazi súťaže Zlatý mravec 2017 v jednotlivých kategóriách:

Komunálne odpadové hospodárstvo

 • Hater – Handlová spol. s r.o.
 • Projekt: „Triedenie komunálnych odpadov spoločnosťou Hater - Handlová “

Firemné odpadové hospodárstvo

 • Slovenská asociácia ochrany rastlín
 • Projekt: „Pilotný projekt nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín“

Inovatívne riešenia

 • EPA Plus, s.r.o. 
 • Projekt: „Aplikácia EVOD“

Environmentálna výchova

 • Zámok Hlohovec, o.z
 • Projekt: „Ekoučebňa na hlohoveckom zámku.“

Študentský projekt

 • Ing. Denisa Rášová, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Diplomová práca: „Medzinárodný obchod s odpadom a jeho dopady na vybrané ekonomiky“

Čestné uznanie:

 • MFF Eko s.r.o. za projekt: „Junior Festival“
 • Punkt, o.z. za projekt: „Dobrý trh bez odpadov“

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down