Silnice EU i ČR jsou pro mladé stále nebezpečné

Mladí řidiči ve věku do 24 let jsou považováni za vysoce rizikové. To ostatně dlouhodobě potvrzují i statistiky dopravních nehod. Jak vyplývá z údajů zveřejněných Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., a oddělením BESIP Ministerstva dopravy, například v roce 2020 zavinili 8 743 dopravních nehod z celkových 75 371 dopravních nehod zaviněných řidiči všech věkových kategorií vyšetřovaných Policií ČR.

Vinou mladých řidičů zemřelo 66 z celkových 417 osob, které v roce 2020 zahynuly při dopravních nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel, tedy každá šestá oběť. „Pravděpodobnost, že nehoda zaviněná mladým řidičem bude smrtelná, je o 43 procent vyšší než u řidičů ve věku nad 24 let,“ upozorňuje Roman Budský z Platformy VIZE 0. Vinou mladých řidičů bylo dále zraněno těžce 239 a lehce 3 298 osob. Celkové ztráty z dopravní nehodovosti mladých řidičů dosáhly výše 8,51 miliardy korun.

Počty obětí v EU klesají, ČR zaostává

Evropská komise i Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) věnují bezpečnosti mladých osob na silnicích velkou pozornost. S ohledem na dlouhodobý socioekonomický a demografický vývoj doporučují věnovat pozornost mladým řidičům ve věku až do 30 let. Během uplynulé dekády docházelo ročně ke snížení počtu obětí z řad celé populace o 2,2 procenta, u mladých to bylo o 4,7 procenta (v ČR o 2,8 a 3 procenta). Za celou dekádu došlo v rámci Evropské unie o snížení počtu obětí jedinců ve věku od 15 do 30 let o nemalých 34 procent (oproti všeobecnému snížení počtu obětí o 19 procent). I tak jsou mladí na silnicích nadprůměrně ohrožení. Zatímco při nehodách v průměru umírá na 1 milion obyvatel 49 osob, u mladých je to 67 jedinců (v ČR se jedná o 54 a 80 osob). „Ze statistik dále vyplývá, že výrazně ohroženější jsou mladí muži. Na jeden milion mladých žen v populaci ročně připadá 25 obětí nehod, u mladých mužů je to hrozivých 106 mrtvých – více než čtyřikrát více (v ČR je to 29 a 109 jedinců). Velmi znepokojivým zjištěním je, že u osob ve věku 15–30 let jsou v rámci EU dopravní nehody příčinou 18 procent všech příčin jejich úmrtí (v ČR se jedná o 17 procent). U mužů ve věkové kategorii 18–24 let je to dokonce celá čtvrtina,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0. Mladí řidiči bez ohledu na míru jejich zavinění jsou účastníky 37 procent všech smrtelných nehod – v EU i ČR.

Příčiny vážných nehod

Za hlavní příčiny nehod způsobených mladými nováčky za volantem lze považovat nedostatek řidičských zkušeností, nedostatek jejich povědomí o možných dlouhodobých následcích vážných nehod, odvádění pozornosti od řízení mobilními telefony, podceňování vlivu užívání drog a alkoholu na výkon řidiče, klam nesmrtelnosti, hecování ze strany vrstevníků a v poslední době i zvýšenou úroveň agresivity. Dále pak se jedná o rizikové osobnostní charakteristiky mnoha nových mladých řidičů a také jejich nedostatečný potenciál včas odhalit a adekvátně vyřešit rizikové situace v provozu.

Doporučena vícefázová příprava

Evropská komise proto doporučuje vícefázový způsob přípravy nových řidičů. Její nedílnou součástí by mělo být zavedení tzv. řidičáku na zkoušku. V rámci zkušební doby je třeba soustředit pozornost na všeobecnou prevenci zaměřenou na všechny nové řidiče v podobě navazujícího zdokonalovacího vzdělávání. Jednat by se mělo zejména o zdokonalování ovládání motorových vozidel a dopravně psychologické vzdělávání s primárním cílem působit na rozvoj žádoucích postojů nových řidičů. Kurzy musí být zaměřeny na zdokonalování techniky řízení motorového vozidla či zvládání rizikových situací. V žádném případě nesmějí v účastnících vyvolávat sebepřeceňující pocity. Příprava musí být zaměřena na demonstraci hrozících rizik v silničním provozu.

Průlom i v České republice

I v České republice se ledy pohnuly. O výrazné zlepšení připravenosti mladých řidičů na samostatnou řidičskou praxi dlouhodobě usiluje Asociace autoškol České republiky společně s dalšími partnery, kterými jsou například Platforma VIZE 0, Autoklub ČR, Ministerstvo dopravy, Policie ČR, Asociace psychologů, Česká kancelář pojistitelů i Škoda Auto. Zdůraznit je potřeba zejména projekt Start Driving určený mladým začínajícím řidičům a jejich rodičům. Jednotlivé vzdělávací kurzy jsou pojaty komplexně. Účastníkům nabízejí evaluační jízdy v reálném silničním provozu ve vozidle autoškoly pod dohledem zkušených učitelů jízdy, praktický výcvik na polygonu, přednášku dopravního policisty zaměřenou na vysvětlení příčin vzniku konkrétních vážných dopravních nehod a také přednášku dopravního psychologa. Zájem o účast na kurzech projektu meziročně roste. V roce 2021 bylo proškoleno 2 554 mladých začínajících řidičů ve věku mezi 18 a 24 lety, rovněž tak 237 jejich rodičů a 293 učitelů autoškol i zkušebních komisařů. Celkem tak vloni kurzy absolvovalo 3 084 osob, což je třikrát více než v roce 2020. „Velice oceňuji zájem rodičů absolvovat kurz společně s jejich potomky. To považuji za velmi důležité. Proto si v letošním roce bude moci každý mladý řidič do 24 let s sebou přivést jednoho z rodičů. Možnost spoluúčasti rodičů tak nebude omezená, jako tomu bylo v předchozím období,“ uzavírá Aleš Horčička za Asociaci autoškol ČR.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down