02.03.2022 | 03:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Seminář se věnoval především nové vyhlášce

Začátkem února uspořádalo Sdružení komunálních služeb v kongresovém sále pražského hotelu Don Giovanni odborný seminář na téma vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška vešla v platnost v srpnu loňského roku a upravuje celou řadu požadavků týkajících se ustanovení nového zákona o odpadech. Jelikož jde o velice rozsáhlý prováděcí právní předpis, bylo uspořádání semináře zcela na místě, protože nejasností se stále objevuje víc než dost.

 

Zhruba třicítku účastníků semináře přivítal v jednacím sále předseda Sdružení komunálních služeb Bohumil Rataj. Následně poděkoval a předal slovo zástupcům partnerských firem akce, kteří v krátkých příspěvcích prezentovali svoje produkty.

Program tak zahájily prezentace společností I-TEC Czech, CONTENUR Czech Republic a Sensoneo, které se v různých podobách angažují v odpadovém hospodářství.

Výklad vyhlášky přímo od pramene

Podstatná část odborného semináře se věnovala výkladu Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Tohoto tématu se ujal vrchní ministerský rada odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, který se na tvorbě uvedeného materiálu přímo podílel. Do následné diskuse velkou měrou přispěla odpadová specialistka Svazu měst a obcí České republiky Ing. Olga Dočkalová, ale mnoho dotazů zaznělo i z řad účastníků setkání. Jak Štěpán Jakl zmínil v úvodu, vyhláška nabyla účinnosti 7. srpna loňského roku, nicméně obsahuje velké množství přechodných ustanovení a řada povinností z ní vyplývajících může být v časovém horizontu jednoho, dvou, tří i více let plněna v souladu s dosavadní právní úpravou. Tento poměrně rozsáhlý materiál vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR k provedení dlouhé řady ustanovení vyplývajících z nového zákona o odpadech.

Podmínky budou přísnější

Z výčtu témat, kterých se vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady týká, je na první pohled zřejmé, že subjekty zabývající se svozem a dalším nakládáním s odpady se již musely, nebo budou muset v dohledné době vyrovnat s řadou povinností. Ty se dotýkají například samotného provozního řádu skládek i jejich vybavenosti a zabezpečení. Upravují se i požadavky na shromažďování a skladování odpadu i limity a možnosti jejich zasypávání. Velkou pozornost stále vzbuzují stanovené podíly výmětů z dotřiďování tříděných komunálních odpadů určených k jejich energetickému využití i odstranění. Změny nastávají také v evidenci údajů o odpadech a jejich základním popisu, kde vyhláška zpřísňuje požadavky na stanovování a sledování kritických ukazatelů. Vyhláška též vymezuje zařízení pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

Podle reakcí zúčastněných, které zazněly v diskusi, zůstává ovšem stále největším problémem nedostatek kapacit vhodných na zpracování a recyklaci vytříděných surovin, a tím pádem malý zájem trhu o tyto komodity.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down