23.05.2022 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Samosprávy začínají využívat chytré zámky na kontejnery

Díky chytrým zámkům samosprávy zajišťují, aby měli do kontejnerů přístup jen oprávnění občané a mohli úspěšně využívat množstevní sběr i v rámci bytové zástavby. Dubnica je první slovenské město, které chytré zámky využívá plošně pro své polopodzemní kontejnery, primárně pro zamezení odpadové turistiky. Zámky pro své fungování nepotřebují elektřinu – fungují na baterie – přičemž garantují 100 000 otevření. Zařízení nevyžaduje manuální registraci a správu přístupů umožňuje řídit na dálku.

Tak jako další města i Dubnica nad Váhom se v rámci své odpadové politiky snaží dosáhnout co nejvyšší možné míry třídění a snížení množství vyprodukovaného odpadu. S ohledem na tento cíl se město snaží budovat adresnou odpadovou infrastrukturu, která občanům poskytne pohodlné a motivující prostředí pro zodpovědné třídění. V souladu s tímto cílem Dubnica postupně instaluje v částech města s prostorovými problémy polopodzemní kontejnery, aby dostupnou veřejnou plochu město využilo maximálně účelně.

Sídlištní anonymita

To, že jsou tyto kontejnery snadno přístupné, neznamená, že jsou určeny komukoli. Uzamykání kontejnerů do ocelových klecí nebo konstrukcí není vždy řešením – zejména pokud je pro zákazníka důležitá vizuální stránka. „Nejen naše město má zkušenosti s tím, že vybudováním polopodzemních stojišť častokrát dochází k tzv. odpadové turistice, kdy obyvatelé jiných částí města, zpravidla bytových domů, tyto kontejnery využívají k vysypání svých vlastních odpadků. Z tohoto důvodu jsme chtěli zajistit adresný sběr odpadu pro konkrétní bytové domy. Víme, že v mnoha městech se tato stojiště oplocují, to však vizuálně narušuje prostor a obírá ho o cenné metry. Rozhodli jsme proto raději sáhnout po technologiích,” vysvětluje záměr města Janka Beniaková, vedoucí referátu životního prostředí.

Nasazení inteligentních zámků pro pořádek a adresnost

Město začalo koncem zimy 2021 s postupným nasazováním chytrých zámků. Prakticky to znamená, že občanům přibude malý čipový klíč, který použijí při otevírání vík na kontejnerech. Po stisku tlačítka čip přiloží na označené místo a odpad následně vysypou do kontejneru. „Po kompletním vybudování příslušné infrastruktury na sídlištích město plánuje znovu zavést adresný množstevní sběr v komplexní bytové zástavbě, který jsme byli nuceni zrušit po četných stížnostech obyvatel právě na to, že kontejnery využívají lidé, kteří v daných bytových domech nebydlí. Jako podklad plánujeme využívat evidenční data z kontejnerů a optimalizaci vývozů z monitorování senzory,” dodala paní Beniaková.

O řešení

Řešení slovenské technologické společnosti Sensoneo samosprávám přináší jednoduchý a praktický způsob, jak zajistit přístup k polopodzemním, podzemním a velkokapacitním kontejnerům jen pro oprávněné občany. Zařízení nevyžaduje manuální registraci u kontejnerů, a pro svůj provoz nepotřebuje elektrické připojení – funguje na baterky, jejichž výdrž garantuje 100.000 otevření. Přenos dat uskutečňuje prostřednictvím sítí NBIoT nebo Cat-M. Nové uživatele dokáže přiřadit na dálku a okamžitě jim aktivovat přístup ke konkrétním nádobám nebo stojištím.

Řešení nijak nenarušuje vizuál stojišť. Do popelnic se namontuje subtilní, avšak výkonný elektronický zámek, který zajišťuje otevírání víka na kontejneru přiložením digitálního klíče – čipu nebo karty. Přístupy pro čipy se přidělují vzdáleně prostřednictvím online platformy, kde je pověřený pracovník aktualizuje pro jednotlivé domácnosti v reálném čase. Domácnost může v rámci jednoho čipu získat přístup do více nádob nebo stojišť.

Řešení je primárně určeno pro (polo)podzemní koše; lze jej však snadno přizpůsobit i jiným typům popelnic, kontejnerů a nádob díky variabilní montážní sadě. „S požadavkem na spolehlivé řešení pro řízení přístupu ke kontejnerům jsme se setkávali velmi často. Přestože jsme nabídku trhu považovali za dostatečnou, následný průzkum nás přesvědčil, že uživatelsky jednoduché řešení s dlouhou výdrží v terénu, které by současně odpovídalo na otázku postupného odstavování GPRS sítí, se na trhu určitě uplatní,” vysvětlil motivaci společnosti k vývoji Martin Basila, ředitel Sensoneo.

Benefity pro samosprávy i svozové společnosti

Kromě toho, že samosprávy mohou zajistit, aby byly nádoby přístupné pouze pro oprávněné osoby, řešení také zpřístupňuje nasazení množstevního sběru pro bytové domy. Online platforma slouží kromě managementu přístupů i jako přehled realizovaných otevření. Díky tomu má město přesné informace o tom, kolikrát za vybrané období daná domácnost kontejner otevřela a získává spolehlivý podklad pro potenciální nasazení množstevního sběru, jehož konkrétní podoba závisí na preferencích a možnostech dané samosprávy.

Digitální uzamykání kontejnerů představuje velkou příležitost i pro svozové společnosti, speciálně v případě sběru hodnotných recyklátů a komodit. Přístup k vybraným kontejnerům lze limitovat pouze na vybrané řidiče a pracovníky. Jelikož platforma nabízí okamžitý online přehled o tom, kdo a kdy jednotlivé kontejnery odemkl, sběrové společnosti se mohou vyhnout nepříjemným překvapením, ztrátě hodnotných materiálů, zabránit potenciálním podvodům a zneužitím.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down